Alūksne. Toreiz un tagad.

Jauna rubrika "Alūksne. Toreiz un tagad", kurā piedāvāsim ieskatīties un tuvāk iepazīt pilsētas ielas, ēkas, objektus un to vēsturi. 

Dzirnavu iela 3 16.06.2020

Dzirnavu iela 3

Dzirnavu iela 3- Zariņa māja.

20. gadsimta sākumā un 20. gados ēka Dzirnavu ielā 3 (1920.- 30. gados adrese- Dzirnavu iela 1) bija zināma kā fotogrāfa Eduarda Zariņa māja. Alūksnes muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka tās aptuvenais celtniecības laiks ir 1910. gadi. Raugoties tā laika fotogrāfijās, var redzēt, ka šī ēka bija viena no skaistākajām un iespaidīgākajām pilsētā. Tās arhitektūras stilā bija jaušamas nacionālā romantisma pieskaņas. Virs citu namu jumtiem graciozi pacēlās stiklotais jumta tornītis. Namam bija vairāki metāla balkoni, kas pildīja gan praktiskas funkcijas, gan arī daiļoja namu kā dekoratīvs elements.

Laika gaitā telpas Dzirnavu ielas namā tika iznomātas arī dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tā laika tirgotāju un rūpnieku kalendārā var lasīt, ka 1913. gadā Dzirnavu ielā 3 tika ierīkots mācītas vecmātes R. Koch kabinets,  1920. gados šeit atradās J. Cāna krāsotava un J. Ozola veikals, savukārt 1930. gados- A. Zariņa frizētava, kā arī Treiļa tirgotava. Jāatzīmē, ka E. Zariņam piederēja namīpašums un fotodarbnīca arī Rīgā, Marijas ielā 6. Nevarēdams apvienot namu apsaimniekošanu un fotogrāfa darbu abās pilsētās, viņš piedāvāja fotogrāfam Nikolajam Andersonam, kurš bija atvēris savu darbnīcu arī Marijas ielā 6, pārcelties uz mazpilsētu un pārņemt labi iekārtoto darbnīcu un dzīvokli savā mājā. Tīri ekonomiskos nolūkos N. Andersons līdz 1938. gadam izmantoja E. Zariņa fotogrāfijas zīmolu un arī reklāmas uzrakstu uz nama Dzirnavu ielā 3.

Skaistais nams cieta 1940. gada 5. jūlija ugunsgrēkā. Tad tas gandrīz pilnībā nodega, paliekot tikai mūra sienām. Padomju gados ēka pārbūvēta, gan tolaik, gan arī mūsdienās tā kalpo kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. 

Pils iela 21 28.05.2020

Pils iela 21

Pils iela 21- Zaķīša māja.

Ēka Pils ielā 21 celta 1912. gadā un savulaik zināma kā Zaķīša māja. Tā atradās Pils un Dzirnavu ielas stūrī, tādēļ arī bija īpatnēji būvēta- ar noapaļotu fasādi. Alūksnes muzeja objektu kartotēkā var lasīt, ka īpašnieks Ernests Zaķītis bija tirgotājs un viens no rosīgākajiem sabiedriskajiem darbiniekiem Alūksnē, kurš aktīvi iesaistījās Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā un Alūksnes savstarpējās kredītbiedrības valdē. Zaķīša mājas pirmajā stāvā tika iekārtota namīpašnieka apavu tirgotava un kurpnieka darbnīca, savukārt otrais stāvs bija dzīvojamās telpas. Periodikas slejas vēsta, ka ēkas pirmais stāvs tika izīrēts arī citu uzņēmēju vajadzībām. Laikā no 1912. gada līdz 1940. gadam te viens otru nomainīja dažādi veikali un darbnīcas. 

Muzeja objektu kartotēkā pieejamas pulksteņmeistara A. Karlsona dēla Valtera atmiņas, kurš stāstījis, ka “Karlsonu ģimene līdz 1935. gadam dzīvojusi Zaķīšu vecajā (sētas) mājā. Jaunā esot bijusi uzbūvēta tā, ka cieši piekļāvusies pie vecās austrumu gala fasādes. Vecā māja nodegusi kopā ar jauno 1940. gada 5. jūlija ugunsgrēkā”.

Pēc Otrā pasaules kara Zaķīša mājas vietā (Pils ielas daļā) tika uzbūvēta jauna ēka, kur ierīkots Sadzīves pakalpojumu kombināts.

Kopš 1993. gada ēkā atrodas lietišķās mākslas izstrādājumu salons “Dzīpars”.

Tirgotāju iela 14 11.05.2020

Tirgotāju iela 14

Tirgotāju iela 14- Pareizticīgo draudzes skola.

Ēka Tirgotāju ielā 14 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un tās būvniecība datēta ar 1895. gadu. Sākotnēji īpašums piederēja baroniem fon Fītinghofiem, bet tad to iegādājās pareizticīgo draudze, kas šeit ierīkoja Pareizticīgo draudzes skolu. Tā ēkā atradās līdz 1917.  gadam, bet pēc tam skolas vietā atvērta slimnīca. 

1930. gadu periodikā var lasīt sludinājumus, ka Alūksnes pareizticīgo draudze savā mājā Tirgotāju ielā 14 iznomā vairākus dzīvokļus. Savukārt 1943. gadā izdotā Alūksnes amatu biedrības apliecība liecina, ka 1940. gadu 1. pusē ēkā ierīkota E. Renča drēbnieka darbnīca, F. Bleiera konditoreja un notāra B. Baumaņa kantoris. Turpmākajā periodā ēka izmantota kā dzīvojamā māja.

Ojāra Vācieša iela 8 17.04.2020

Ojāra Vācieša iela 8

Ojāra Vācieša iela 8- Muižas pārvaldnieka māja.

Ēka Ojāra Vācieša ielā 8 celta 19. gadsimta vidū kā muižas pārvaldnieka māja un šobrīd ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pirmās brīvvalsts laikā īpašums nonāca Kara ministrijas pārvaldībā. Pēc 7. Siguldas kājnieku pulka dislocēšanas Alūksnē, šeit apmetās  garnizona virsnieki. 1931. gadā  ēkā tika atvērts Alūksnes pasta un telegrāfa kantoris. Kopš 2014. gada te mājo Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komiteja.

Dārza iela 1 06.04.2020

Dārza iela 1

Dārza iela 1- Ahero māja.
Koka ēka Dārza ielā 1 pirmās brīvvalsts laikā bija zināma kā advokāta Sergeja Ahero māja. Muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gs. 20., 30. gados ēkas 2. stāvā atradās īpašnieka dzīvoklis, bet 1. stāvā- īres dzīvokļi un amatnieku darbnīcas. Ēkā atradās arī daktera A. Rivlina pieņemšanas telpas, kā arī A. Kalniņa- Jaunkalna labības, sēklu un citu lauksaimniecības ražojumu uzpirkšanas punkts. Periodikā var lasīt, ka blakus dzīvojamai mājai atradās arī saimniecības ēkas- kūts, šķūņi, bija arī dārzs un dīķis. 

Padomju gados Ahero mājā darbojās dažādas darbnīcas. Piemēram, pēckara periodā pagrabā atradās motociklu remontdarbnīca, 20. gs. 50., 60. gados- šūšanas un apavu darbnīcas, pulksteņu un radio remontdarbnīcas, bet blakus telpās- minēto darbnīcu kantoris.

Ahero māja bija Dārza ielas neatņemama sastāvdaļa līdz pat 2011. gadam, kad atzīta par avārijas stāvoklī esošu un nojaukta.

Brūža iela 4 27.03.2020

Brūža iela 4

Ēka Brūža ielā 4- Raues kunga māja.

Ēka Brūža ielā 4 pirmās brīvvalsts laikā zināma kā Raues kunga māja. Līdzīgi kā citos Alūksnes pilsētas centra namos, arī šajā savulaik rosījās gan dzīvokļu, gan arī tirgotavu un darbnīcu telpu īrnieki, arī turpmākajā periodā ēka kalpojusi kā daudzdzīvokļu māja un tur vietu raduši dažādi uzņēmumi.

Jāatzīmē, ka kopš 1998. gada ēkai noteikts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Brūža iela 6 11.03.2020

Brūža iela 6

Brūža iela 6- Pilsētas valde.

20. gs. 20-30. gados Brūža ielā 6 atradās Alūksnes pilsētas valde. Laikrakstā “Malienas Ziņas” var lasīt, ka bez pilsētas valdes šajā namā atradās arī citas institūcijas, piemēram, pilsētas valdes apgādes daļa, nacionalizēto namu pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, arī “Malienas Ziņu” redakcija un kantoris.

Padomju laikos ēkai piebūvēts otrais stāvs, tad šeit mājoja Alūksnes komunālo uzņēmumu kombināts (KUK), bet vēlāk- SIA “Rūpe”.

Brūža iela 2 21.02.2020

Brūža iela 2

Brūža iela 2- Vecā aptieka

Ēka Brūža ielā 2 pirmās brīvvalsts laikā bija zināma kā Vecā aptieka. 20. gs. 30- to gadu periodikā pieejamā informācija, ka pirmās brīvvalsts laikā mājā atradās arī A. Pilandera vīntirgotava un E. Čēmas cepuru un puķu veikals.  Savukārt 1942. gada. 20. janvārī Vecās aptiekas telpās savu darbību uzsāka Valmieras darba pārvaldes Alūksnes nodaļa un Tautas Palīdzības dramatiskā kopa. 

Alūksnes muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka padomju periodā (70 –jos gados) ēkā atradās Padomju Armijas komandantūra, vēlāk arī dzīvokļi un viena otru nomainījušas dažādas tirgotavas un darbnīcas.

Pils iela 25 a 22.01.2020

Pils iela 25 a

Pils iela 25 a- tirgus paviljons

Muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka nelielais namiņš Pils ielā 25 a projektēts kā veikals un uzcelts 20. gs. sākumā. Tā autori- Vilhelms Reslers un Renē Hēršelmans. Sākotnēji ēka kalpoja kā tirgus paviljons, jo blakus Alūksnes evaņģēliski luteriskajai baznīcai jau kopš 18. gs. 2. puses atradās tirgus laukums, kas tur pastāvēja līdz 1931. gadam.

Pils iela 29 16.12.2019

Pils iela 29

Pils iela 29- muižas klēts

Ēka Pils ielā 29 celta laikā, kad Alūksnes muižas īpašnieks bija Burhards Kristofs fon Fītinghofs un izmantota kā muižas klēts. Par ēkas celtniecības gadu- 1793- vēsta vēja rādītāji uz klēts jumta. Nozīmīgi, ka ēka celta klasicisma- ampīra stilā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Brūža iela 1a 20.11.2019

Brūža iela 1a

Brūža iela 1a, mazais paviljons

20. gs. 1. puses fotogrāfijās uz Pils un Brūža ielas stūra redzama neliela ēka- mazais paviljons, kas savulaik piederēja pilsētas valdei. Līdz 20. gs. 40-tajiem gadiem ēka tika iznomāta dažādiem uzņēmējiem. Ēka pildījusi pilsētas svaru mājas funkcijas. Pirmās brīvvalsts laikā šeit atradušās dažādas tirgotavas, vācu okupācijas laikā tika ierīkota kara komandantūra, bet padomju periodā atvērts krodziņš.

Lielā Ezera iela 4 16.10.2019

Lielā Ezera iela 4

Lielā Ezera ielā 4-  Annas lauksaimniecības biedrības nams

1904. gada 26. februārī Annas pagastā 57 vietējie lauksaimnieki dibināja Annas lauksaimniecības biedrību- brīvprātīgu lauksaimnieku apvienību, kuras uzdevums bija veicināt lauksaimniecības attīstību. Pirmajos gados biedrība darbojās Annas pagasta namā, bet tās noliktavas atradās Alūksnē. Pieaugot dalībnieku skaitam, radās doma par sava nama celtniecību Lielā Ezera ielā 4. Būvniecības darbi tika uzsākti 1909. gadā, bet 1912. gada 10. novembrī nams iesvētīts. Gruntsgabals, uz kura cēla māju, daļēji tika dāvāts, daļēji pirkts no barona Arnolda fon Fītinghofa, izmaksājot 23 000 Krievijas zelta rubļu. 

Uzgaidiet... loading