Alūksne. Toreiz un tagad.

Jauna rubrika "Alūksne. Toreiz un tagad", kurā piedāvāsim ieskatīties un tuvāk iepazīt pilsētas ielas, ēkas, objektus un to vēsturi. 

Pils iela 25 a 22.01.2020

Pils iela 25 a

Pils iela 25 a- tirgus paviljons

Muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka nelielais namiņš Pils ielā 25 a projektēts kā veikals un uzcelts 20. gs. sākumā. Tā autori- Vilhelms Reslers un Renē Hēršelmans. Sākotnēji ēka kalpoja kā tirgus paviljons, jo blakus Alūksnes evaņģēliski luteriskajai baznīcai jau kopš 18. gs. 2. puses atradās tirgus laukums, kas tur pastāvēja līdz 1931. gadam.

Pils iela 29 16.12.2019

Pils iela 29

Pils iela 29- muižas klēts

Ēka Pils ielā 29 celta laikā, kad Alūksnes muižas īpašnieks bija Burhards Kristofs fon Fītinghofs un izmantota kā muižas klēts. Par ēkas celtniecības gadu- 1793- vēsta vēja rādītāji uz klēts jumta. Nozīmīgi, ka ēka celta klasicisma- ampīra stilā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Brūža iela 1a 20.11.2019

Brūža iela 1a

Brūža iela 1a, mazais paviljons

20. gs. 1. puses fotogrāfijās uz Pils un Brūža ielas stūra redzama neliela ēka- mazais paviljons, kas savulaik piederēja pilsētas valdei. Līdz 20. gs. 40-tajiem gadiem ēka tika iznomāta dažādiem uzņēmējiem. Ēka pildījusi pilsētas svaru mājas funkcijas. Pirmās brīvvalsts laikā šeit atradušās dažādas tirgotavas, vācu okupācijas laikā tika ierīkota kara komandantūra, bet padomju periodā atvērts krodziņš.

Lielā Ezera iela 4 16.10.2019

Lielā Ezera iela 4

Lielā Ezera ielā 4-  Annas lauksaimniecības biedrības nams

1904. gada 26. februārī Annas pagastā 57 vietējie lauksaimnieki dibināja Annas lauksaimniecības biedrību- brīvprātīgu lauksaimnieku apvienību, kuras uzdevums bija veicināt lauksaimniecības attīstību. Pirmajos gados biedrība darbojās Annas pagasta namā, bet tās noliktavas atradās Alūksnē. Pieaugot dalībnieku skaitam, radās doma par sava nama celtniecību Lielā Ezera ielā 4. Būvniecības darbi tika uzsākti 1909. gadā, bet 1912. gada 10. novembrī nams iesvētīts. Gruntsgabals, uz kura cēla māju, daļēji tika dāvāts, daļēji pirkts no barona Arnolda fon Fītinghofa, izmaksājot 23 000 Krievijas zelta rubļu. 

Lielā Ezera iela 1 17.09.2019

Lielā Ezera iela 1

Lielā Ezera 1- Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības nams 

Muzeju izrakstu kartotēkā un periodikā pieejama informācija, ka pirmās brīvvalsts laikā Lielā Ezera ielā 1 atradies Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības nams, kura pamatakmens ielikts 1932. gada 8. maijā.

 

Pils iela 27 20.08.2019

Pils iela 27

Pils iela 27- Bukeļa māja

Ēka Pils ielā 27 celta 1934.-1935. gadā pēc novadnieces arhitektes Elzas Melderes- Ziemeles projekta. 1934. gada 26. aprīļa “Malienas Ziņu” 461. numurā  var lasīt, ka “pašā pilsētas centrā, uz Pils un Prezidenta J. Čakstes ielu stūra, garnizona ārsts Nikolajs Bukelis cels 2 stāvu ēku. Laukumu jau iežogo. Būvi cer pabeigt vēl šo rudeni”.

Pils iela 68 25.07.2019

Pils iela 68

Pils iela 68- Ruttasa kunga māja

Ēka Pils ielā 68 zināma kā Ruttasa kunga māja. Tā būvēta pēc novadnieces Elzas Melderes-Ziemeles projekta laikā no 1933. līdz 1935. gadam un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pils iela 64 25.06.2019

Pils iela 64

Pils iela 64- Mežuļa māja.

Ēka Pils ielā 64, kas celta 19. gadsimta beigās, zināma kā  V. Mežuļa māja. Sākotnēji tās pirmajā stāvā atradās A. Grosmaņa tirgotava, bet otrajā stāvā- dzīvojamās telpas. Laika gaitā ēka vairākkārt pārbūvēta. Muzeju izrakstu kartotēkā pieejama informācija, ka 20.- 30. gados telpas sāka izīrēt arī citas iestādes. Šobrīd ēkā atrodas sadzīves tehnikas veikals.

Pils iela 66 08.04.2019

Pils iela 66

Magazīna

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā ēka Pils ielā 66 bija Alūksnes pagasta magazīna- klēts, kurā tika uzglabāta labība. 20. gs. 20- jos gados te atradās Annas Lauksaimniecības biedrības linu uzpirkšanas punkts.

Pils iela 58 08.04.2019

Pils iela 58

Divstāvu ēka Pils ielā 58 zināma kā Aleksandra Odinska māja. Muzeja izrakstu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gs. 20. – 30. gados ēkas 1. stāvā tika atvērts veikals “A.& G. Odinskij”, savukārt 2. stāvā ierīkoti dzīvokļi. Tāpat kā citi namīpašnieki, arī A. Odinsksis savu namu izīrēja citiem uzņēmējiem.

Pils iela 56 08.04.2019

Pils iela 56

Divstāvu nams Pils ielā 56 celts 20. gs. sākumā un piederēja J. Eizenšmidtam. Sākotnēji pirmajā stāvā atradās Eizenšmidtu apavu darbnīca, kā arī veikals, kurā tirgoja velosipēdus, ieročus, fotoaparātus, centrifūgas, bet otrajā stāvā - dzīvojamās telpas.

Pils iela 23 08.04.2019

Pils iela 23

Grosmaņa māja.

Apmēram 1895. gadā Aleksandrs Grosmanis pārcēlās uz Alūksni un atvēra tirgotavu  tagadējā Pils ielā 64. Pēc dažiem gadiem viņš sāka celt  pats savu  tirdzniecības namu, kas bija viens no pirmajiem tirdzniecības namiem Alūksnē. 

Uzgaidiet... loading