Pils iela 15

16.07.2020

Pils iela 15- Mācītājmāja.

Jau 17. gadsimta zviedru veidotajā Alūksnes plānā šajā vietā iezīmēta mācītājmāja. Mācītāja rīcībā bija arī plaša mācītājmuižas saimniecība, kurā atradās kalpu māja, zirgu stallis, lopu kūtis, klēts, rija un vāgūzis, kā arī konfirmandu (iesvētāmo) ēka. Lielā Ziemeļu kara laikā mācītājmuižas ēkas nodedzināja, bet pēc kara pakāpeniski atkal atjaunoja vai cēla no jauna. Iespējams, ka tad saimniecības ēku izvietojums mainīts, bet mācītājmāja celta uz iepriekšējās pamatiem. Laikam ritot, mainījās gan mācītājmuižas zemes lielums, gan arī klaušu darbos nodarbināto zemnieku skaits. Piemēram, mācītāja E. Glika laikā mācītājmuižas zemes lielums bija 2,5 arkli, mācītāja O. Rīla laikā- 2 arkli (1 arkls- aptuveni 10 ha). Muzeja pētniecības materiālos norādīts, ka 1820. gadā Alūksnes mācītājmuižā bija 102 vīriešu un 109 sieviešu kārtas zemnieki. Latvijas Republikas laikā, agrārās reformas rezultātā mācītājmuižas zeme tika ieskaitīta Valsts zemes fondā, atstājot lietošanā neatsavināmo daļu. Pēckara periodā mācītājmājā ierīkots Alūksnes remonta un celtniecības iecirknis, tautā saukts par “būvkantori”. Savukārt pēc valsts neatkarības atjaunošanas draudzei atdota agrāk piederējusī mācītājmuižas daļa un mācītājmājā ierīkota draudzes kanceleja, mācītāja kabinets un dzīvoklis, Svētdienas skolas telpas un Glika zāle.

Foto: Mācītājmāja Pils ielā 15, 1910.- 20. gadi ( ANM- 9648)

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]