Kolekcijas

Alūksnes muzeja krājumu veido 10 kolekcijas:

1. Arheoloģijas kolekcija aptver visa veida priekšmetus, kas datējami līdz 17. gs. Kolekcija tiek intensīvi papildināta ar novada teritorijā arheoloģiskajos izrakumos iegūtajiem priekšmetiem.

2. Darba un sadzīves priekšmetu kolekcijā atrodami ar zemniecību un amatniecību, mājas un personisko sadzīvi, saimniecisko un publisko sadzīvi saistīti priekšmeti. Šī ir viena no lielākajām un straujāk augošajām muzeja kolekcijām, kas tiek papildināta ar visdažādākajiem darba un sadzīves priekšmetiem, kas raksturo Alūksnes pilsētas un novada teritorijas īpatnības.

3. Faleristikas kolekcija apvieno dažādus apbalvojumus, atzinības zīmes un nozīmītes. Tā tiek papildināta ar priekšmetiem, kas piešķirti vai piederējuši novadniekiem, tikuši izgatavoti vai lietoti Alūksnē un novada teritorijā.

4. Ieroču un ekipējuma kolekcija apvieno dažāda veida munīciju un ieročus, kā arī karavīru aizsargapbruņojumu un aprīkojumu. Kolekcijas papildināšana notiek fragmentāri un reti, pieņemot tikai ļoti labā stāvoklī esošus priekšmetus, kas piederējuši novadniekiem.

5. Naudas un tās ekvivalentu kolekcija apvieno vērtspapīrus, naudas zīmes un monētas no dažādiem laika periodiem un teritorijām. Kolekcija tiek papildināta ar Latvijas teritorijā lietotiem maksāšanas līdzekļiem, ja tie bijuši leģitīmi novada teritorijā, kā arī ar vērtspapīriem, kas lietoti vai piederējusi novadniekiem.

6. Tekstiliju kolekcija apvieno dažāda veida apģērbus un to aksesuārus, interjera tekstilijas, kā arī karogus un atzinības vimpeļus. Kolekcija tiek papildināta ar tekstilijām, kas lietotas vai darinātas Alūksnē un novadā, raksturo konkrēta laika perioda stilu un tendences.

7. Dokumentu un iespieddarbu kolekcija ir otra apjomīgākā un straujāk augošā kolekcija krājumā. Tā apvieno visdažādākos rakstisko priekšmetu veidus. Kolekcijā atrodami ar privātpersonām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem saistīta dokumentācija, dažāda veida iespieddarbi, rokraksti, kartogrāfiskie materiāli. Kolekcija tiek papildināta ar rakstiskiem muzeja priekšmetiem, kas sniedz informāciju par Alūksni, novadu un novadniekiem.

8. Mākslas priekšmetu kolekcija apvieno glezniecības, tēlniecības, grafikas un dekoratīvās mākslas priekšmetus. Kolekcija tiek papildināta ar novadnieku veidotiem mākslas darbiem, atsevišķos gadījumos ar mākslas darbiem, kas piederējuši Alūksnes un novada iedzīvotājiem.

9. Fotomateriālu kolekcijā glabājas fotogrāfijas, mākslas foto, stikla plašu un fotofilmu negatīvi un diapozitīvi. Lielākoties kolekcija papildinās ar fotogrāfijām. Tajā tiek iekļauti fotomateriāli, kas atspoguļo notikumus, vietas un personas, kas saistīti ar Alūksni un novadu.

10. Audio, video ierakstu kolekcija apvieno ierakstus dažādos nesējos- skaņu plates, magnetafona lentas, audio kasetes, VHS, CD, DVD. Kolekcija tiek papildināta ar ierakstiem, kuros atspoguļoti notikumi Alūksnē un novadā.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk