Muzejs

Alūksnes muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Alūksnes novada pašvaldības iestāde, kura pastāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, radošajām apvienībām, fondiem u.c. ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas materiālo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanā.

Muzeja misija- Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, veicinot Jaunās pils un Muižas parka autentiskās kultūrvides attīstību un iekļaušanos aktīvā kultūras tūrismā.

Muzeja darbības virzieni

  1. Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā mantojuma pētīšana un saglabāšana;
  2. Muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana;
  3. Kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši sabiedrības prasībām;
  4. Sadarbībā ar pašvaldību, Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana,;
  5. Sadarbībā ar pašvaldību, Alūksnes Muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana;
  6. Sadarbībā ar pašvaldību, īstenot valsts un starptautiskos projektus un programmas pils un parka attīstībai.

Muzeja akreditācijas apliecība Nr. 54AA (2014 - 2019)

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk