Jāņkalna iela 38

06.08.2020

Jāņkalna iela 38- Vendta māja.

20. gadsimta sākumā un 1920.- 30. gados ēka Jāņkalna ielā zināma kā Aleksandra Vendta (Fendta) māja. Tā būvēta laikā no 1913. līdz 1914. gadam un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības numurs 2693). Periodikā var lasīt, ka 1919. gadā ēkā atvērta pirmā bezmaksas poliklīnika. Savukārt muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gadsimta 20. gados šeit atradās namīpašnieka ārsta A. Vendta kabinets un izvietota 7. Siguldas kājnieku pulka 3. rota, bet laikā no 1929. līdz 1939. gadam ēkā darbojās Alūksnes ģimnāzija (no 1934. gada nosaukums- Alūksnes valsts ģimnāzija).

Par turpmāko ēkas likteni var lasīt 1940. gada 29. februāra laikrakstā “Malienas Ziņas”: “Alūksnes pilsētas valde ir pārņēmusi savā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā vācu izceļotāju bijušos un Latvijas Kredītbankas iegūtos sekojošus nekustamus īpašumus: (..) tai skaitā Jāņkalna ielā 38 (bij. Fendtu).” Laikabiedri atminas, ka vācu okupācijas laikā, 1941. gada jūlijā un augustā, ēkā ieslodzīja apcietinātos pilsētas un apkārtnes iedzīvotājus. Savukārt pēc Otrā pasaules kara te ierīkoja Alūksnes vidusskolas (no 1951. gada nosaukums- Alūksnes 1. vidusskola) internātu, kas šeit bija līdz 20. gadsimta 80. gadiem, kad ekspluatācijā tika nodota jaunā internāta ēka Glika ielā 13. 1980. gados Jāņkalna ielā 38 darbojās kara komisariāts, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā funkcijas šeit turpināja Valsts militārā dienesta pārvaldes Alūksnes rajona nodaļa. Līdz 2003. gadam ēka bija valsts īpašums, bet tā paša gada 15. oktobra laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” var lasīt rīkojumu par ēkas nodošanu Alūksnes rajona pašvaldībai.

2008. gadā darbu ēkā sāka Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, kas šeit atradās līdz skolu reorganizācijai 2011. gadā, bet šobrīd tās telpās mājo Alūksnes mūzikas skola.

Foto: Jāņkalna iela 38, 1920.- 30. gadi. (DK20181101.004) un 2020. gads (fotogrāfs Jānis Teters).

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]