Cenrādis

Visa muzeja apmeklējums (vienai personai)

Pieaugušajiem € 6,00

Skolēniem, studentiem, pensionāriem € 4,00

Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) € 14,00 

Ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) € 2,00

 

Atsevišķu muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (vienai personai)

- Ekspozīciju un izstāžu zāļu apmeklējums

Pieaugušajiem € 4,00

Skolēniem, studentiem, pensionāriem € 3,00

Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) € 10,00 

Ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam) € 1,50

- Mūzikas salonu un multimediālās ekspozīcijas "Helēnas dziedājums" apmeklējums

Pieaugušajiem € 2,00

Skolēniem, studentiem, pensionāriem € 1,00

Ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni) vai (1 pieaugušais + 3 bērni līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) € 4,00 

Ģimenes biļetei (katram nākamajam bērnam € 0,50

Bezmaksas muzeja apmeklējums

- visiem apmeklētājiem katra mēneša pēdējā ceturtdienā, izstāžu atklāšanu pasākumos un "Muzeju nakts" pasākumā

- uzrādot attiecīgu dokumentu:

 • Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim;
 • Personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2);
 • Personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti;
 • Bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2);
 • Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaists 2);
 • Politiski represētai personai;
 • Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai;
 • Akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram;
 • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.

 

Maksa par ekskursiju gida pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes muižas parkā (līdz 2 stundām)

Pieaugušajiem € 25,00 (no grupas)

Skolēniem, studentiem, pensionāriem €15,00 (no grupas)

Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiska pasākuma viens apmeklējums (no personas)

Pieaugušajiem € 2,50

Skolēniem, studentiem, pensionāriem €1,00 

Bezmaksas apmeklējums:

 • Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim;
 • Personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti;
 • Bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2);
 • Politiski represētai personai;
 • Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai;
 • Akreditēta Latvijas muzeja darbiniekiem;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem.

 Klavieru un Ērģeļu salonu noma

1h € 16.45

Maksa par muzeja krājuma materiālu izmantošanu

Pētnieciskais darbs muzeja krājuma lasītavā

- kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm - bez maksas

- Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana - bez maksas

Materiālu atlase pieprasījuma atbildes sagatavošanai

- par 1 vienību izpētītai tēmai  € 0.28

- par 1 vienību mazpētītai/nepētītai tēmai  € 0.43

Krājuma materiālu izmantošana - kopēšana (1 lapaspuse)

- par periodu līdz 19.gs. € 1.42

- par 19.gs. € 0.71

- par periodu no 20.gs. € 0.43

Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas

Krājuma materiālu izmantošana - skenēšana (1 lapaspuse)

- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42

- par 19.gs. € 0.43

- par periodu no 20.gs.  € 0.28

Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas

Skenēta materiāla izdruka (1 lapaspuse)

- melnbalta € 0.43

- krāsaina  € 1.14

Krājuma materiālu izmantošana - fotografēšana, filmēšana (1 vienība)

- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42

- par 19.gs. € 0.71

- par periodu no 20.gs.  € 0.28

Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas

Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 

(1 vienība) -  € 0.28

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]