Alūksne. Toreiz un tagad.

Jauna rubrika "Alūksne. Toreiz un tagad", kurā piedāvāsim ieskatīties un tuvāk iepazīt pilsētas ielas, ēkas, objektus un to vēsturi. 

Dzirnavu iela 7 02.09.2020

Dzirnavu iela 7

Dzirnavu iela 7- Šlosa fabrika.

Alūksnes muižas laikā Dzirnavu ielā 7 atradās muižas kūtis, savukārt 1901. gadā īpašumu no baroniem fon Fītinghofiem iegādājās tolaik lielākais Alūksnes uzņēmējs Roberts Šloss. “Roberts Šloss” bija pirmskara Alūksnes un apkārtnes lielākais un priekšzīmīgākais rūpniecības uzņēmums, kurā bija vilnas un linu vērptuves, kokzāģētava un tvaika dzirnavas, kā arī elektrostacija. 

1940. gada rudenī R. Šlosa uzņēmumu nacionalizēja. Tā paša gada decembrī sekoja Pārtikas rūpniecības komisāra pavēle Nr. 266: “Izveidojot nacionalizēto miltu rūpniecības uzņēmumu tīklu, pārdēvēt šādus nacionalizētos lauku dzirnavu uzņēmumus:1) N/U “Roberts Šloss” vilnas un linu vērptuve, elektriskā stacija un koku zāģētava Alūksnē, Dzirnavu ielā 7,- par Miltu un maizes rūpniecības tresta “Alūksnes dzirnavām”.

Vācu okupācijas laikā R. Šloss atguva uzņēmuma pārvaldīšanas tiesības.  R. Šlosa māsas meita L. Branka- Bakajeva stāstīja, ka “lai gan vācieši Robertam ļāvuši vadīt fabriku, viņš kopā ar sievu un bērniem tomēr nolēmis aizbraukt uz Vāciju”. Alūksnes muzeja krājuma glabātā fotogrāfija liecina, ka ēka cieta Otrā pasaules kara laikā. 

Padomju periodā (no 1940. gadiem) R. Šlosa uzņēmuma vietā darbu sāka Alūksnes rūpkombināta galdniecība (vēlāk Smiltenes mēbeļu kombināta filiāle- Alūksnes galdniecība).

1965. gada 1. jūlijā tika atvērta VEF filiāle- Alūksnes 14. cehs. Tā bija pirmā vieta ārpus “lielā VEF” sienām, kur sāka ražot elektrotehniskās rūpniecības milzeņa montāžas konveijeriem tik nepieciešamās cietās shēmas, karkasus, releju spoles un citu produkciju.

1990. gadu sākumā, mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai valstī, cehu pārveidoja par Alūksnes komutācijas tehnikas mezglu rūpnīcu. Turpmākajos gados rūpnīca nonāca finansiālās grūtībās, nodokļu slogs bija lielāks nekā uzņēmums spēja to “nest”, turklāt savas tiesības uz īpašumu pieteica R. Šlosa mantinieki. 1996. gada 10. aprīlī Alūksnes komutācijas tehnikas mezglu rūpnīca tika nodota privatizācijai.

Foto: Dzirnavu iela 7, 1900. gadi (ANM- 13649). 2020. gada foto – Anita Grīvniece.

Jāņkalna iela 38 06.08.2020

Jāņkalna iela 38

Jāņkalna iela 38- Vendta māja.

20. gadsimta sākumā un 1920.- 30. gados ēka Jāņkalna ielā zināma kā Aleksandra Vendta (Fendta) māja. Tā būvēta laikā no 1913. līdz 1914. gadam un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības numurs 2693). Periodikā var lasīt, ka 1919. gadā ēkā atvērta pirmā bezmaksas poliklīnika. Savukārt muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gadsimta 20. gados šeit atradās namīpašnieka ārsta A. Vendta kabinets un izvietota 7. Siguldas kājnieku pulka 3. rota, bet laikā no 1929. līdz 1939. gadam ēkā darbojās Alūksnes ģimnāzija (no 1934. gada nosaukums- Alūksnes valsts ģimnāzija).

Par turpmāko ēkas likteni var lasīt 1940. gada 29. februāra laikrakstā “Malienas Ziņas”: “Alūksnes pilsētas valde ir pārņēmusi savā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā vācu izceļotāju bijušos un Latvijas Kredītbankas iegūtos sekojošus nekustamus īpašumus: (..) tai skaitā Jāņkalna ielā 38 (bij. Fendtu).” Laikabiedri atminas, ka vācu okupācijas laikā, 1941. gada jūlijā un augustā, ēkā ieslodzīja apcietinātos pilsētas un apkārtnes iedzīvotājus. Savukārt pēc Otrā pasaules kara te ierīkoja Alūksnes vidusskolas (no 1951. gada nosaukums- Alūksnes 1. vidusskola) internātu, kas šeit bija līdz 20. gadsimta 80. gadiem, kad ekspluatācijā tika nodota jaunā internāta ēka Glika ielā 13. 1980. gados Jāņkalna ielā 38 darbojās kara komisariāts, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā funkcijas šeit turpināja Valsts militārā dienesta pārvaldes Alūksnes rajona nodaļa. Līdz 2003. gadam ēka bija valsts īpašums, bet tā paša gada 15. oktobra laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” var lasīt rīkojumu par ēkas nodošanu Alūksnes rajona pašvaldībai.

2008. gadā darbu ēkā sāka Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, kas šeit atradās līdz skolu reorganizācijai 2011. gadā, bet šobrīd tās telpās mājo Alūksnes mūzikas skola.

Foto: Jāņkalna iela 38, 1920.- 30. gadi. (DK20181101.004) un 2020. gads (fotogrāfs Jānis Teters).

Pils iela 15 16.07.2020

Pils iela 15

Pils iela 15- Mācītājmāja.

Jau 17. gadsimta zviedru veidotajā Alūksnes plānā šajā vietā iezīmēta mācītājmāja. Mācītāja rīcībā bija arī plaša mācītājmuižas saimniecība, kurā atradās kalpu māja, zirgu stallis, lopu kūtis, klēts, rija un vāgūzis, kā arī konfirmandu (iesvētāmo) ēka. Lielā Ziemeļu kara laikā mācītājmuižas ēkas nodedzināja, bet pēc kara pakāpeniski atkal atjaunoja vai cēla no jauna. Iespējams, ka tad saimniecības ēku izvietojums mainīts, bet mācītājmāja celta uz iepriekšējās pamatiem. Laikam ritot, mainījās gan mācītājmuižas zemes lielums, gan arī klaušu darbos nodarbināto zemnieku skaits. Pēckara periodā mācītājmājā ierīkots Alūksnes remonta un celtniecības iecirknis, tautā saukts par “būvkantori”. Savukārt pēc valsts neatkarības atjaunošanas draudzei atdota agrāk piederējusī mācītājmuižas daļa un mācītājmājā ierīkota draudzes kanceleja, mācītāja kabinets un dzīvoklis, Svētdienas skolas telpas un Glika zāle.

Foto: Mācītājmāja Pils ielā 15, 1910.- 20. gadi ( ANM- 9648)

Dzirnavu iela 5a 30.06.2020

Dzirnavu iela 5a

Dzirnavu iela 5a- Ķelles māja.

20. gadsimta sākumā ēka Dzirnavu ielā 5a (1920.- 30. gados adrese- Dzirnavu iela 3) bija zināma kā Roberta Ķelles māja, kurā viņš atvēra savu rakstāmlietu un grāmatu tirgotavu un atsevišķas telpas izīrēja dažādu organizāciju un uzņēmēju vajadzībām.

1913. gada Alūksnes tirgotāju un rūpnieku kalendārā var lasīt, ka Ķelles namā atradās Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības un Tirgotāju un amatnieku biedrības noliktavas, kurās glabāja dažādus darbarīkus un lauksaimniecības mašīnas. Līdz 1929. gadam Dzirnavu ielā 5a atradās kafejnīca “Austra”, bet 1930. gados darbojās K. Zariņa sedlinieku darbnīca, kā arī O. Itcaka svaru remontdarbnīca un zīmogošana. 1930. gadu beigās Dzirnavu ielā 5a bija pieejamas dažādu biedrību organizētas nodarbības, kursi un turnīri. Periodikā pieejama informācija, ka 1930. gadu beigās šeit atradās arī pilsētas Aizsargu mītne. Lielā ugunsgrēka laikā, 1940. gada jūlijā, ēka nodega, tās vietā vēlākajos gados uzcelts daudzdzīvokļu nams.

Dzirnavu iela 3 16.06.2020

Dzirnavu iela 3

Dzirnavu iela 3- Zariņa māja.

20. gadsimta sākumā un 20. gados ēka Dzirnavu ielā 3 (1920.- 30. gados adrese- Dzirnavu iela 1) bija zināma kā fotogrāfa Eduarda Zariņa māja. Alūksnes muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka tās aptuvenais celtniecības laiks ir 1910. gadi. Raugoties tā laika fotogrāfijās, var redzēt, ka šī ēka bija viena no skaistākajām un iespaidīgākajām pilsētā. Tās arhitektūras stilā bija jaušamas nacionālā romantisma pieskaņas. Virs citu namu jumtiem graciozi pacēlās stiklotais jumta tornītis. Namam bija vairāki metāla balkoni, kas pildīja gan praktiskas funkcijas, gan arī daiļoja namu kā dekoratīvs elements.

Laika gaitā telpas Dzirnavu ielas namā tika iznomātas arī dažādiem uzņēmumiem un privātpersonām. Tā laika tirgotāju un rūpnieku kalendārā var lasīt, ka 1913. gadā Dzirnavu ielā 3 tika ierīkots mācītas vecmātes R. Koch kabinets,  1920. gados šeit atradās J. Cāna krāsotava un J. Ozola veikals, savukārt 1930. gados- A. Zariņa frizētava, kā arī Treiļa tirgotava. Jāatzīmē, ka E. Zariņam piederēja namīpašums un fotodarbnīca arī Rīgā, Marijas ielā 6. Nevarēdams apvienot namu apsaimniekošanu un fotogrāfa darbu abās pilsētās, viņš piedāvāja fotogrāfam Nikolajam Andersonam, kurš bija atvēris savu darbnīcu arī Marijas ielā 6, pārcelties uz mazpilsētu un pārņemt labi iekārtoto darbnīcu un dzīvokli savā mājā. Tīri ekonomiskos nolūkos N. Andersons līdz 1938. gadam izmantoja E. Zariņa fotogrāfijas zīmolu un arī reklāmas uzrakstu uz nama Dzirnavu ielā 3.

Skaistais nams cieta 1940. gada 5. jūlija ugunsgrēkā. Tad tas gandrīz pilnībā nodega, paliekot tikai mūra sienām. Padomju gados ēka pārbūvēta, gan tolaik, gan arī mūsdienās tā kalpo kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. 

Pils iela 21 28.05.2020

Pils iela 21

Pils iela 21- Zaķīša māja.

Ēka Pils ielā 21 celta 1912. gadā un savulaik zināma kā Zaķīša māja. Tā atradās Pils un Dzirnavu ielas stūrī, tādēļ arī bija īpatnēji būvēta- ar noapaļotu fasādi. Alūksnes muzeja objektu kartotēkā var lasīt, ka īpašnieks Ernests Zaķītis bija tirgotājs un viens no rosīgākajiem sabiedriskajiem darbiniekiem Alūksnē, kurš aktīvi iesaistījās Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā un Alūksnes savstarpējās kredītbiedrības valdē. Zaķīša mājas pirmajā stāvā tika iekārtota namīpašnieka apavu tirgotava un kurpnieka darbnīca, savukārt otrais stāvs bija dzīvojamās telpas. Periodikas slejas vēsta, ka ēkas pirmais stāvs tika izīrēts arī citu uzņēmēju vajadzībām. Laikā no 1912. gada līdz 1940. gadam te viens otru nomainīja dažādi veikali un darbnīcas. 

Muzeja objektu kartotēkā pieejamas pulksteņmeistara A. Karlsona dēla Valtera atmiņas, kurš stāstījis, ka “Karlsonu ģimene līdz 1935. gadam dzīvojusi Zaķīšu vecajā (sētas) mājā. Jaunā esot bijusi uzbūvēta tā, ka cieši piekļāvusies pie vecās austrumu gala fasādes. Vecā māja nodegusi kopā ar jauno 1940. gada 5. jūlija ugunsgrēkā”.

Pēc Otrā pasaules kara Zaķīša mājas vietā (Pils ielas daļā) tika uzbūvēta jauna ēka, kur ierīkots Sadzīves pakalpojumu kombināts.

Kopš 1993. gada ēkā atrodas lietišķās mākslas izstrādājumu salons “Dzīpars”.

Tirgotāju iela 14 11.05.2020

Tirgotāju iela 14

Tirgotāju iela 14- Pareizticīgo draudzes skola.

Ēka Tirgotāju ielā 14 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un tās būvniecība datēta ar 1895. gadu. Sākotnēji īpašums piederēja baroniem fon Fītinghofiem, bet tad to iegādājās pareizticīgo draudze, kas šeit ierīkoja Pareizticīgo draudzes skolu. Tā ēkā atradās līdz 1917.  gadam, bet pēc tam skolas vietā atvērta slimnīca. 

1930. gadu periodikā var lasīt sludinājumus, ka Alūksnes pareizticīgo draudze savā mājā Tirgotāju ielā 14 iznomā vairākus dzīvokļus. Savukārt 1943. gadā izdotā Alūksnes amatu biedrības apliecība liecina, ka 1940. gadu 1. pusē ēkā ierīkota E. Renča drēbnieka darbnīca, F. Bleiera konditoreja un notāra B. Baumaņa kantoris. Turpmākajā periodā ēka izmantota kā dzīvojamā māja.

Ojāra Vācieša iela 8 17.04.2020

Ojāra Vācieša iela 8

Ojāra Vācieša iela 8- Muižas pārvaldnieka māja.

Ēka Ojāra Vācieša ielā 8 celta 19. gadsimta vidū kā muižas pārvaldnieka māja un šobrīd ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pirmās brīvvalsts laikā īpašums nonāca Kara ministrijas pārvaldībā. Pēc 7. Siguldas kājnieku pulka dislocēšanas Alūksnē, šeit apmetās  garnizona virsnieki. 1931. gadā  ēkā tika atvērts Alūksnes pasta un telegrāfa kantoris. Kopš 2014. gada te mājo Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komiteja.

Dārza iela 1 06.04.2020

Dārza iela 1

Dārza iela 1- Ahero māja.
Koka ēka Dārza ielā 1 pirmās brīvvalsts laikā bija zināma kā advokāta Sergeja Ahero māja. Muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gs. 20., 30. gados ēkas 2. stāvā atradās īpašnieka dzīvoklis, bet 1. stāvā- īres dzīvokļi un amatnieku darbnīcas. Ēkā atradās arī daktera A. Rivlina pieņemšanas telpas, kā arī A. Kalniņa- Jaunkalna labības, sēklu un citu lauksaimniecības ražojumu uzpirkšanas punkts. Periodikā var lasīt, ka blakus dzīvojamai mājai atradās arī saimniecības ēkas- kūts, šķūņi, bija arī dārzs un dīķis. 

Padomju gados Ahero mājā darbojās dažādas darbnīcas. Piemēram, pēckara periodā pagrabā atradās motociklu remontdarbnīca, 20. gs. 50., 60. gados- šūšanas un apavu darbnīcas, pulksteņu un radio remontdarbnīcas, bet blakus telpās- minēto darbnīcu kantoris.

Ahero māja bija Dārza ielas neatņemama sastāvdaļa līdz pat 2011. gadam, kad atzīta par avārijas stāvoklī esošu un nojaukta.

Brūža iela 4 27.03.2020

Brūža iela 4

Ēka Brūža ielā 4- Raues kunga māja.

Ēka Brūža ielā 4 pirmās brīvvalsts laikā zināma kā Raues kunga māja. Līdzīgi kā citos Alūksnes pilsētas centra namos, arī šajā savulaik rosījās gan dzīvokļu, gan arī tirgotavu un darbnīcu telpu īrnieki, arī turpmākajā periodā ēka kalpojusi kā daudzdzīvokļu māja un tur vietu raduši dažādi uzņēmumi.

Jāatzīmē, ka kopš 1998. gada ēkai noteikts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Brūža iela 6 11.03.2020

Brūža iela 6

Brūža iela 6- Pilsētas valde.

20. gs. 20-30. gados Brūža ielā 6 atradās Alūksnes pilsētas valde. Laikrakstā “Malienas Ziņas” var lasīt, ka bez pilsētas valdes šajā namā atradās arī citas institūcijas, piemēram, pilsētas valdes apgādes daļa, nacionalizēto namu pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, arī “Malienas Ziņu” redakcija un kantoris.

Padomju laikos ēkai piebūvēts otrais stāvs, tad šeit mājoja Alūksnes komunālo uzņēmumu kombināts (KUK), bet vēlāk- SIA “Rūpe”.

Brūža iela 2 21.02.2020

Brūža iela 2

Brūža iela 2- Vecā aptieka

Ēka Brūža ielā 2 pirmās brīvvalsts laikā bija zināma kā Vecā aptieka. 20. gs. 30- to gadu periodikā pieejamā informācija, ka pirmās brīvvalsts laikā mājā atradās arī A. Pilandera vīntirgotava un E. Čēmas cepuru un puķu veikals.  Savukārt 1942. gada. 20. janvārī Vecās aptiekas telpās savu darbību uzsāka Valmieras darba pārvaldes Alūksnes nodaļa un Tautas Palīdzības dramatiskā kopa. 

Alūksnes muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka padomju periodā (70 –jos gados) ēkā atradās Padomju Armijas komandantūra, vēlāk arī dzīvokļi un viena otru nomainījušas dažādas tirgotavas un darbnīcas.

Uzgaidiet... loading