Alūksne. Toreiz un tagad.

Jauna rubrika "Alūksne. Toreiz un tagad", kurā piedāvāsim ieskatīties un tuvāk iepazīt pilsētas ielas, ēkas, objektus un to vēsturi. 

Helēnas iela 27 23.07.2021

Helēnas iela 27

Helēnas iela 27. Augstākā tautskola.

20. gadsimta sākumā latviešos auga neapmierinātība pret ministrijas skolām, arī valdību to darbība neapmierināja, tāpēc Latvijā sāka dibināt tā sauktās “kroņu skolas” ar krievu tautības skolotājiem. Viena no šādām skolām, valdības četrklasīgā augstākā tautskola, 1912. gadā 4. novembrī tika atvērta Alūksnē, Helēnas ielā 27. Fotogrāfijas liecina, ka 1920.- 30. gados ēkā atradās 7. Siguldas kājnieku pulka ambulance. Savukārt vēlāk, kā vēsta 1940. gadu periodika- Valkas apriņķa II iecirkņa nodokļu inspekcija. Padomju periodā ēkā iekārtoti dzīvokļi. Šobrīd ēka ir privātīpašums, kurā atrodas ģimenes ārsta prakse. 

Pils iela 42. 30.06.2021

Pils iela 42.

Pils iela 42. Meldera māja.

1927. gada Alūksnes namīpašnieku sarakstā ēka Pils ielā 42 norādīta kā Meldera māja. A. Melders bija zvejnieks un tirgotājs. Astoņpadsmit gadus viņš rentēja Alūksnes ezeru par 3000 latiem gadā, bija labs ezera pārzinātājs, saudzētājs un apsaimniekotājs, kurš rūpējās par zivju krājumu atjaunošanu un darba nodrošināšanu ezera apkārtnē dzīvojošajiem zvejniekiem. Meldera mājas kreisajā spārnā, skatoties no Pils ielas puses, tika ierīkota arī tirgotava, kurā varēja iegādāties svaigas un žāvētas zivis, kā arī vēžus. Nozvejotos repšus A. Melders tirgoja ne tikai Alūksnē, bet arī Rīgā.

1988. gadā, sakarā ar ielas pārbūvi un blakus esošo jauno piecstāvu māju uzcelšanu, māja atradās bedrē. Pavasaros ūdens nāca priekšnamā.”

Līdz mūsdienām ēka vairs nav saglabājusies, tā nojaukta 2000. gados.

 

Koka baznīca Kanceles kalniņā 28.05.2021

Koka baznīca Kanceles kalniņā

Koka baznīca Kanceles kalniņā.

1342. gadā Livonijas ordeņa celtajā pilī ierīkota pirmā kapela, kur sludināta kristīgā ticība. Vēlāk uzcelta koka baznīca, kas nodedzināta 1627. gadā. Jauns pastāvīgs dievnams Alūksnē uzcelts 1673. gadā. Lai pasargātos no ugunsgrēku briesmām, tas būvēts mācītājmuižai tuvumā esošajā Kanceles kalniņā.

1702. gadā, Lielā Ziemeļu kara laikā, baznīca nodega. Vietā, kur senāk atradās baznīcas kancele, uzstādīta granīta piemiņas zīme, no tā pakalns ieguva nosaukumu- Kanceles kalniņš.

Pils iela 19 27.04.2021

Pils iela 19

Pils iela 19- Metuma māja.

Muzeja objektu kartotēkā atrodama informācija, ka 20. gadsimta sākumā un 1920.- 30. gados īpašums Pils ielā 19 piederēja Alūksnes uzņēmējam un audumu krāsotājam Tomam Metumam. Tā laika fotogrāfijas liecina, ka uz gruntsgabala atradās koka guļbūves dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. 20. gadsimta sākumā T. Metums ēkā ierīkoja krāsotavu, austuvi. vēlāk arī vadmalas velšanas, presēšanas un šķērēšanas iekārtas. 

  1. gada 5. jūlijā māja nodega lielajā ugunsgrēkā. Šobrīd vietā, kura kādreiz bija māja, atrodas autostāvlaukums.

 

Jāņkalna iela 8 26.03.2021

Jāņkalna iela 8

Jāņkalna iela 8- Kesners un Bremzes dzīvojamā māja.

Ēka Jāņkalna ielā 8 celta 19. gadsimta beigās un zināma kā Kesners un Bremzes (Broemzes) dzīvojamā māja. Līdz 1927. gadam šī gruntsgabala adrese bija Riņķa iela 12, taču sakarā ar jaunu apbūves apgabalu iemērīšanu un jaunās māju numerācijas ieviešanu, tā pārdēvēta par Jāņkalna ielu 8. Periodikā norādīts, ka tolaik adresē deklarētas Klāra Kesners un Elvīra Bremze. Atsevišķas telpas namā izīrētas arī uzņēmēju vajadzībām. Piemēram, ēkā atradās Dr. A. Ploriņa kabinets, kā arī A. Londes audēja un krāsotāja darbnīca. 

Padomju periodā īpašumu nacionalizēja, turpmākajā periodā ēkā mājoja Latvijas nedzirdīgo biedrības Alūksnes pirmorganizācija, bet mūsdienās tā kalpo kā daudzdzīvokļu māja. Šobrīd ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības numurs 2691).

Foto:

Jāņklana iela 8, 1929. gads (Alūksnes muzejs, DK20200610.009)

Jāņkalna iela 8, 2020. gads (Jānis Teters)

Ošu iela 5 26.02.2021

Ošu iela 5

Ošu iela 5- Šloskrogs.

Ēka Ošu ielā 5 zināma kā Pilskrogs jeb Šloskrogs (tulkojumā no vācu val. schloss – pils), un tā būvniecība datēta ar 19. gadsimta sākumu. Jāatzīmē, ka krogs šajā vietā bija fiksēts jau 17. gadsimta zviedru ceļu kartē. Kroga priekšā saglabājies lielceļa Rīga– Sanktpēterburga bruģa fragments. Sākotnēji ēka celta no koka, bet 19. gadsimta sākumā pārbūvēta par mūra. 1920. gadu sākumā (kamēr nebija uzceltas kazarmas) krogā bija izvietots 7. Siguldas kājnieku pulka orķestris, 1920. gadu beigās – slimnīca, savukārt 1931. gadā Alūksnes pilsētas valde nolēma veco kroga ēku pārbūvēt par nespējnieku patversmi. 1931. gada 12. novembra laikrakstā “Malienas Ziņas” var lasīt: “Alūksnes nespējniekiem patversmes izbūves darbi Pilskrogā (Šloskrogā) rosīgi rit uz priekšu. Pārbūves plānu, saglabājot ēkas arhitektūru, izstrādājis inženieris Čaule, būvdarbus izved uzņēmējs Vilciņš. Visas būves izdevumi aprēķināti uz 20 000 Ls. Pilskrogā ērti varēs novietoties līdz 100 nespējniekiem.”

Pēckara periodā iestāde tika pārdēvēta par Alūksnes invalīdu namu, bet ar 1963. gada oktobri par Alūksnes pansionātu. Mūsdienās ēka zināma kā Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”.

Nozīmīgi, ka ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības numurs 2698).

Foto:

Ošu iela 5, Pilskrogs, 1900. gadi (ANM 11904)

Ošu iela 5, 2020. gads (Foto: Vilnis Blūms)

Pils iela 27 a 22.01.2021

Pils iela 27 a

Pils iela 27a- Pastalnieka māja.

Muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka ēka Pils ielā 27a celta 1931. gadā un piederēja Reinim Pastalniekam – Alūksnes grāmatu tirgotājam, kurš pirms tam bija atvēris savu tirgotavu un tipogrāfiju Grosmaņa mājā – Pils ielā 23. 1926. gada novembrī pilsētas domes sēdē tika nolemts, ka R. Pastalnieks var pārcelt “Malienas Ziņas” drukātavu uz Marijas ielu 5, kur viņš ierīkoja elektrisko grāmatu spiestuvi un galdniecību.

1932. gadā veikala un tipogrāfijas iekārtas R. Pastalnieks pārcēla uz jaunuzcelto māju Pils ielā 27a, kur turpināja līdzšinējo darbu – iespieda laikrakstus “Malienas Ziņas”, “Gulbenes Ziņas”, “Smiltenes ziņas”, “Alūksnes Draudzes Vēstnesis”, kā arī dažādas brošūras un kalendārus. Laikrakstu “Malienas Ziņas” Pastalnieka mājā izdeva līdz pat 1944. gadam (ar pārtraukumu no 1940. gada jūlija līdz 1941. gada jūlijam). Tipogrāfijas iekārtas kalpoja arī vēlāk – Pils ielas 27 izdevniecībā. 

Periodikas sludinājumos var lasīt, ka 20. gadsimta 20.– 30. gados īpašums iznomāts arī citiem uzņēmējiem. Šajā periodā nama 1. stāvā atvērta M. Zībiņa konditoreja, Dekšņa piena produktu, K. Ozoliņa patafonu un velosipēdu detaļu, J. Dravnieka puķu un sēklu tirgotavas, O. Zuša radio, elektropreču, velosipēdu, B. Fēla kungu, dāmu, bērnu gatavu apģērbu, J. Grīviņa apavu veikali, N. Priedīša radio veikals un remontdarbnīca, S. Cimermanes, M. Pauderes frizētavas. 1940. gadu 1. pusē – A. Maksima foto salons, V. Mazuļa kalēja darbnīca, kā arī Alūksnes amatnieku biedrība un amatnieku kopdarbības sabiedrība. Padomju gados ēka nacionalizēta, tās pagrabstāvā tika iekārtota mehāniskā darbnīca, kā arī augļūdens tirgotava, bet otrajā stāvā – dzīvokļi. Padomju periodā ilgu laiku (līdz 1972. gadam) ēkas 1. stāvā atradās grāmatnīca, kā arī elektrotehnikas remontdarbnīca.

Arī laika posmā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ēkā viens otru nomainīja dažādi veikali. Pagrabstāvā – sporta un zvejas preču veikals, 1. stāvā – pārtikas veikali, šobrīd – aptieka un spēļu zāle, savukārt augšējos stāvos – dzīvokļi.

Vēl jāatzīmē, ka šobrīd ēkai ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss (aizsardzības numurs 2703).

Foto:
Pils iela 27 a, 1930. gadi (fotokopija)
Pils iela 27 a, 2020. gads (Foto: Māris Fausts)
Lielā Ezera iela 11 10.12.2020

Lielā Ezera iela 11

Lielā Ezera iela 11- Hasserta māja.
 
Ēka Lielā Ezera ielā 11 celta 19. gadsimta beigās un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības numurs 2697). Muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka sākotnēji gruntsgabala īpašnieki bija Hasserti, bet vēlāk īpašums pārdots. Šo informāciju apstiprina pirkšanas–pārdošanas līgums, kurā norādīts, ka Natālija Hassert, dzimusi Eisenberg-Vēver, īpašumu pārdod Eduardam Zvejniekam.
20. gadsimta pirmās puses fotogrāfijas liecina, ka tolaik namā uzturējās 1905. gada revolūcijas soda ekspedīcijas dalībnieki, savukārt 1918. gadā ķirurgs Pāvils Mucenieks šajā ēkā izveidoja pirmo maksas slimnīcu Alūksnē ar desmit pacientu vietām. Turpmākajā periodā, līdz 1920. gadu beigām, nams Lielā Ezera ielā 11 tika izīrēts uzņēmēju vajadzībām. 1928. gada 2. augusta laikrakstā “Malienas Ziņas” vēstīts: “Friziera veikals ar dzīvokli kopīgi izrentējams vienā līgumā, rentes maksa vienā mēnesī Ls 60. Veikals ar lielu skatu logu piemērots arī drēbnieku, modes preču, rokdarbu un konditorejas veikaliem.”
1928. gadā presē parādās sludinājumi par mājas pārdošanu. 1929. gada sākumā ēku nopirka Alūksnes pilsētas valde, un kopš 1929. gada 9. oktobra no Pils ielas 52 uz to pārcēlās Valkas apriņķa III iecirkņa policija.
Savukārt no 1964. gada 1. aprīļa līdz 1996. gadam ēkā darbojās Latvijas PSR Centrālā valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva Alūksnes filiāle (CVORSCA, no 1991. gada 1. maija pārdēvēta par Alūksnes zonālo valsts arhīvu). Mūsdienās ēkā pakalpojumus sniedz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.
 
Foto:
Lielā Ezera iela 11, 1880.–90. gadi (ANM – 5088)
Lielā Ezera iela 11, 2020. gads (Foto: Māris Šļivka)
Tirgotāju iela 13 26.11.2020

Tirgotāju iela 13

Tirgotāju iela 13- Restorāns “Cepurīte” un “Gastronomija”.

Padomju periodā un arī vēl 20. gadsimta 90. gados ēka Tirgotāju ielā 13 (tolaik Strādnieku ielā) bija zināma kā kafejnīca (vēlāk restorāns) “Cepurīte” un veikals “Gastronomija”. 

“Cepurītes” durvis apmeklētājiem bija atvērtas vēl 20. gadsimta 90. gados, taču vēlāk restorāns slēgts.

Savukārt veikals “Gastronomija” visu padomju periodu darbojās ēkas pirmajā stāvā. Tas bija pirmais pašapkalpošanās veikals pilsētā.  Pēc valsts neatkarības atjaunošanas “Gastronomijas” vietā tika atvērts pārtikas preču veikals, vēlāk to nomainīja bankas filiāle, bet nu jau vairākus gadus šī ēka stāv tukša.

Foto:

Tirgotāju iela 13, 1976. gads (ANM – 6460)

Tirgotāju iela 13, 2020. gads (Ivars Vecāns)

Dārza iela 10 05.11.2020

Dārza iela 10

Dārza iela 10- Jakobī kundzes māja.

20. gadsimta 1. pusē īpašums Dārza ielā 10 piederēja Alvīnei Hofmanei, kura to iznomāja Alūksnes pasta–telegrāfa kantorim. Tas ēkā atradās līdz 1931. gadam, kad pasta-telegrāfu pārcēla uz jauno mājvietu O. Vācieša ielā 8. Turpmākajā periodā, 1930. gados, ēka periodikas slejās dēvēta kā Jakobī māja. 1936. gada laikrakstā “Malienas Ziņas” var lasīt sludinājumu: “Ar 1936. gada 18. janvāri Dārza ielā 10 tiks rīkoti saimniecības kursi, kuros varēs apgūt silto, auksto, veģetāro ēdienu pagatavošanu, galda klāšanu, ēdienu garnēšanu, kūku cepšanu, virtuves, dzīvokļa iekārtošanu. (..) Piedalīšanās maksa 10 Ls. Pieteikšanās un tuvākās ziņas Alūksnē, Dārza ielā 10 pie Jakobi kundzes.”

“Tā paša gada 22. janvārī Dārza ielā 10 atvērts E. Jakobija ēdienu veikals, kurā var iegādāties pusdienas, tēju, kafiju, šokolādi ar svaigiem cepumiem, alu”.  Sludinājumi vēsta, ka 1940. gados Dārza ielā 10 atradās maiznīca, kurā strādāja meistars Ž. Stūris,  bet vēlāk tika ierīkotas lasītavas telpas un organizētas Akciju sabiedrības “Atpūta un dzīvotprieks” (AS “AuDz”) literārās kopas nodarbības.  1943. gadā šajās telpās atklāts arī mākslas salons, kur notika mākslinieku uzstāšanās.  Savukārt 1944. gada laikrakstā “Malienas Ziņas” var lasīt Alūksnes pilsētas Glika tautskolas pārziņa paziņojumu, ka “Dārza ielā Nr. 10, Jakobi mājā, tiks rīkotas Alūksnes pilsētas Glika tautskolas nodarbības”. 

Padomju gados ēka nacionalizēta, turpmākajā periodā te atradās rajona informācijas un skaitļošanas stacija.  Savukārt pēc valsts neatkarības atjaunošanas, vienam otru nomainot, ēkas 1. stāvā mājoja dažādi uzņēmumi un pakalpojumus sniedza, piemēram, šūšanas darbnīca, veikali, aerobikas nodarbību pulciņš, skaistumkopšanas saloni, apbedīšanas birojs, fizioterapijas un masāžas kabinets, kurpnieka darbnīca, savukārt otrajā stāvā iekārtotas dzīvojamās telpas.  

Foto:

Dārza iela 10, 1920.–30. gadi (DK20181101.005)

Dārza iela 10, 2020. gads (Foto: Kristiāna Zelča)

Brūža iela 7 16.10.2020

Brūža iela 7

Brūža iela 7- Alūksnes muižas alus un degvīna brūzis.
Vēl mūsdienās Alūksnes ezera krastā redzama ēka, ko 19. gadsimta beigās Alūksnes muižas baroni fon Fītinghofi uzbūvējuši saimnieciskajām vajadzībām, jo muižas darbība balstījās uz lauksaimniecībā un zemkopībā saražotās produkcijas pārstrādi. Ēka būvēta kā Alūksnes muižas kompleksa sastāvdaļa un ir redzama 1894. gada Alūksnes pils situācijas plānā, kurā atzīmēta kā alus un degvīna brūzis. Šī pamatfunkcija tika saglabāta līdz 19. gadsimta beigām, kad no Alūksnes muižas īpašnieka Arnolda fon Fītinghofa īpašumu nopirka uzņēmējs E. Ellenbergs. 20. gadsimta 20. gados namu īrēja un vēlāk nopirka Alūksnes Saviesīgā biedrība. (...)
1934. gadā Iekšlietu Ministrijas Būvniecības pārvalde saņēma 7. Siguldas kājnieku pulka komandiera lūgumu ļaut ēku izmantot kino seansu rīkošanai. Komandieris vēstulē norādīja, ka ēka ir piemēroti izbūvēta – tai ir skatītāju zāle ar 370 vietām, zālei ir četras divviru durvis uz apkārtējām ielām un laukumiem, pie ēkas piebūvēta kino mašīnu telpa. Vēstulē norādīts, ka pulka komandieris apņemas veikt visus nepieciešamos remontdarbus, ja tādi būtu nepieciešami.
1940. gadā, pēc biedrības likvidēšanas, ēku pārņēma pilsētas valde. Turpmākos gadus telpas tika izmantotas kultūras pasākumu organizēšanai, līdz 1944. gadā šeit tika atvērts Alūksnes rajona kultūras nams. Padomju periodā un pēc valsts neatkarības atgūšanas ēkai veiktas vairākas pārbūves, bet visvērienīgāko tā piedzīvoja 2010. gados.
2015. gadā, pēc rekonstrukcijas, līdzšinējais Alūksnes Tautas nams pārtapa par Alūksnes Kultūras centru, kas šobrīd vienlaikus tiek izmantots uzņēmējdarbības atbalsta centra un kultūras iestādes darba nodrošināšanai.
Nozīmīgi, ka ēka ir iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā (aizsardzības numurs 2679).
1. Foto: Brūža iela 7, 1913. gads (ANM – 15086a8)
2. Foto: Māris Šļivka
3. Foto: Alūksnes muzeja digitālais krājums
Pils iela 29 01.10.2020

Pils iela 29

Pils iela 29- Universālveikals “Alūksne”.

Par vērienīgiem celtniecības darbiem Alūksnes centrā 20. gadsimta 50. gadu beigās vēsta vairāki periodikas izdevumi, laikraksts “Cīņa” 1959. gadā norāda: “Tuvākajā laikā pēc darbaļaužu ierosinājumiem ir ieplānots Alūksnē iekārtot ūdensvadu un kanalizāciju, uzcelt universālveikalu, autobusu staciju un veikt arī citus lielākus pasākumus.”

1964. gada laikrakstā “Cīņa” var lasīt: “Alūksnes centrā pretim autoostai pacēlusies moderna ēka lieliem, gaišiem logiem. Celtnieki tur pašlaik veic iekšējās apdares darbus. Tas būs Alūksnes jaunais tirdzniecības nams, kur atradīsies universālveikals, ēdnīca un restorāns ar visām nepieciešamajām palīgtelpām.” Tolaik jaunuzceltais nams Alūksnes centrā, Pils ielā 29, nonāca Alūksnes rajona Patērētāju biedrības savienības pakļautībā. Alūksniešu atmiņās “Unītis” palicis ar plašo rūpniecības preču nodaļu un sektoru skaitu un to piedāvājumu – galantērijas precēm, parfimēriju, apģērbiem, apaviem, rotaļlietām, kā arī ar to, ka preču pieveduma dienās veikalā drūzmējās paprāvs pircēju skaits – tie savu vietu rindā bija aizņēmuši jau labu laiku pirms veikala atvēršanas. 

Mūsdienās ēka daļēji saglabājusi līdzšinējās funkcijas – te iekārtotas vairākas tirgotavas, kā arī ēdnīca.

Foto:

Pils iela 29, 1965. gads (ANMplg – 735/1)

Pils iela 29, 2020. gads (Foto: Māris Fausts)

ALŪKSNES MUZEJS
Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Dizains un izstrāde
Uzgaidiet... loading