Vēsture

Alūksnes muzejs dibināts 1959. gada 1.aprīlī un no pašiem pirmsākumiem atrodas Alūksnes Jaunajā pilī. Darbu uzsāk divi darbinieki – muzeja direktore un zāles uzraugs. Muzeja krājuma veidošanai par pamatu kļūst skolotājas Olgas Lapšes un viņas skolēnu, kā arī Malienas skolas novadpētnieku savāktie materiāli. Fondu uzskaites grāmatās pirmais ieraksts reģistrēts ar 1960. gada 25. augustu. Pirmie eksponāti ir arheoloģiskie priekšmeti – akmens cirvji, šķēpa uzgaļi, saktiņas, kakla gredzeni.

1963. gadā, administratīvo reformu laikā, Alūksnes muzeju pārveido par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāli.

1965. gadā sākas nelaimes ar pils cauro jumtu, strauji sarūk muzeja telpu skaits, izstāžu iekārtošana kļūst praktiski neiespējama un muzeju uz laiku slēdz.

Muzeja atdzimšana sākas ar telpu remontdarbiem 1969.gadā. Izmantojot Madonas muzeja pieredzi, Alūksnes muzejā nostiprinās tradīcijas rīkot mākslas izstādes. Madoniešu iedrošināti, Alūksnes muzeja darbinieki uzsāka plānotu ekspedīciju darbu rajonā. Šo ekspedīciju laikā krājums papildinās ar vērienīgiem materiāliem par vietējās sabiedrības dzīvi.

1976. gada 24. augustā Alūksnes muzejs atgūst patstāvību un nosaukumu – Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejs. Šajā laikā strauji virzās fondu paplašināšanas darbs. Lielākais fondu pieaugums rodas no pašu muzeja darbinieku individuāli iegūtā kontaktējoties ar cilvēkiem. Daudz tika saņemts dāvinājumos, piemēram, Leo Kokles gleznu kolekcija. Muzeja darbā iezīmējās divi lieli pasākumi – Mākslas dienas aprīlī un Muzeju dienas maijā.

1978. gadā Alūksnes muzejam arī ir savas filiāles – Gulbenes muzejs (līdz 1980.g.) un Gaujienas muzejs.

1980. gadi un 1990. gadu sākums bija pārmaiņu laiks muzejā. Katra diena emocionāli piesātināta, arī muzejs dzīvoja uz Atmodas viļņa. Runāja par aizliegtajām tēmām – 7.Siguldas kājnieku pulku, represijām, īpašas bija Mākslas dienas.

Visos laikos muzeja darbinieki bijuši aktīvi uz mācīšanos, zināšanu bagātināšanu muzeju darbā.

Lielu darbu Alūksnes muzeja attīstībā ielikuši direktori O.Lapše, J.Līcis, V.Timošenko, A.Puzulis, A.Grīnvalde, A.Pušpure, I.Veismane.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk