Dzirnavu iela 5a

30.06.2020

Dzirnavu iela 5a- Ķelles māja.

20. gadsimta sākumā ēka Dzirnavu ielā 5a (1920.- 30. gados adrese- Dzirnavu iela 3) bija zināma kā Roberta Ķelles māja, kurā viņš atvēra savu rakstāmlietu un grāmatu tirgotavu un atsevišķas telpas izīrēja dažādu organizāciju un uzņēmēju vajadzībām. Muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gadsimta sākumā Roberts Ķelle atvēra savu grāmatu pārdotavu agrākajā alus bodē. Tur pārdod grāmatas, rakstāmlietas, skolas grāmatas, dziesmu grāmatas, sprediķu un lūgšanas grāmatas, (..) Alūksnes skatu kartes, arī literāras grāmatas igauņu valodā.

Roberts Ķelle dzimis 1871. gadā Jaungulbenē. Pašmācības ceļā viņš ieguva vidusskolas izglītību un sākotnēji darbojās kā rakstvedis vairākos pagastos. R. Ķellem bija nozīmīga loma Alūksnes pilsētas tiesību iegūšanā. 1919. gada maijā, pēc Alūksnes atbrīvošanas no lieliniekiem, viņš noorganizēja Alūksnes miesta pašvaldību. Tā paša gada 16.  septembrī viņš iestājās Iekšlietu ministrijas dienestā, bet gadu vēlāk kļuva par pilsētu nodaļas vadītāju un šo amatu ieņēma līdz pat nāvei. R. Ķelle darbojās arī žurnālistikā, bija apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 4. šķiru.

1913. gada Alūksnes tirgotāju un rūpnieku kalendārā var lasīt, ka Ķelles namā atradās Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības un Tirgotāju un amatnieku biedrības noliktavas, kurās glabāja dažādus darbarīkus un lauksaimniecības mašīnas. Līdz 1929. gadam Dzirnavu ielā 5a atradās kafejnīca “Austra”, bet 1930. gados darbojās K. Zariņa sedlinieku darbnīca, kā arī O. Itcaka svaru remontdarbnīca un zīmogošana. 1930. gadu beigās Dzirnavu ielā 5a bija pieejamas dažādu biedrību organizētas nodarbības, kursi un turnīri. Piemēram, Alūksnes amatnieku biedrības sporta sekcijas, podnieku sekcijas biedru sanāksmes, friziera amata teorētiskie un praktiskie kursi. Periodikā pieejama informācija, ka 1930. gadu beigās šeit atradās arī pilsētas Aizsargu mītne. Lielā ugunsgrēka laikā, 1940. gada jūlijā, ēka nodega, tās vietā vēlākajos gados uzcelts daudzdzīvokļu nams.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk