Alūksne. Toreiz un tagad.

Jauna rubrika "Alūksne. Toreiz un tagad", kurā piedāvāsim ieskatīties un tuvāk iepazīt pilsētas ielas, ēkas, objektus un to vēsturi. 

Pils iela 66 08.04.2019

Pils iela 66

Magazīna

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā ēka Pils ielā 66 bija Alūksnes pagasta magazīna- klēts, kurā tika uzglabāta labība. 20. gs. 20- jos gados te atradās Annas Lauksaimniecības biedrības linu uzpirkšanas punkts.

Pils iela 58 08.04.2019

Pils iela 58

Divstāvu ēka Pils ielā 58 zināma kā Aleksandra Odinska māja. Muzeja izrakstu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gs. 20. – 30. gados ēkas 1. stāvā tika atvērts veikals “A.& G. Odinskij”, savukārt 2. stāvā ierīkoti dzīvokļi. Tāpat kā citi namīpašnieki, arī A. Odinsksis savu namu izīrēja citiem uzņēmējiem.

Pils iela 56 08.04.2019

Pils iela 56

Divstāvu nams Pils ielā 56 celts 20. gs. sākumā un piederēja J. Eizenšmidtam. Sākotnēji pirmajā stāvā atradās Eizenšmidtu apavu darbnīca, kā arī veikals, kurā tirgoja velosipēdus, ieročus, fotoaparātus, centrifūgas, bet otrajā stāvā - dzīvojamās telpas.

Pils iela 23 08.04.2019

Pils iela 23

Grosmaņa māja.

Apmēram 1895. gadā Aleksandrs Grosmanis pārcēlās uz Alūksni un atvēra tirgotavu  tagadējā Pils ielā 64. Pēc dažiem gadiem viņš sāka celt  pats savu  tirdzniecības namu, kas bija viens no pirmajiem tirdzniecības namiem Alūksnē. 

Pils iela 13.02.2019

Pils iela

1892. gada Alūksnes miesta plānā iezīmētas 6 ielas – Pils, Kalēju, Pasta, Tirgotāju, L. Jūras (vēlāk Ezera) un Helēnas iela. Pils iela šajā laikā bija tikai posmā no mācītājmuižas līdz Alūksnes Jaunajai pilij, tālāk ceļš novirzījās starp pili un lielo dīķi.

Uzgaidiet... loading