Pils iela 25 a

22.01.2020

Pils iela 25 a- tirgus paviljons

Muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka nelielais namiņš Pils ielā 25 a projektēts kā veikals un uzcelts 20. gs. sākumā. Tā autori- Vilhelms Reslers un Renē Hēršelmans.

Sākotnēji ēka kalpoja kā tirgus paviljons, jo blakus Alūksnes evaņģēliski luteriskajai baznīcai jau kopš 18. gs. 2. puses atradās tirgus laukums, kas tur pastāvēja līdz 1931. gadam.

20. gadsimta 20-to gadu 2. pusē Alūksnes pilsētas valde atklātā izsolē tirgus paviljona telpas piedāvāja iznomāt veikalu īpašniekiem un amatniekiem, vietējos periodikas izdevumos norādot, “ka telpas paredzētas 2 veikaliem, taču tās ir iespējams apvienot. (..) zem telpām atrodas betonēti pagrabi. Savukārt tirgus mājiņas 2. stāvs iznomājams fotogrāfa darbnīcai”. Pēc izsoles (1926. un 1927. gadā) Pils ielā 25 a ierīkotas 2 tirgotavas- O. Veistera siļķu tirgotava un E. Aizupas tirgotava.

Par ēkas izmantošanu 30-jos gados stāsta Alūksnes muzeja objektu kartotēkā pieejamās Oskara Siseņa atmiņas: “Tad šeit tika ierīkota vīna tirgotava, taču tā atradusies pārāk tuvu baznīcai. Lai netiktu pārkāpts pastāvošais likums un iznāktu vajadzīgais attālums no baznīcas, apkārt tirgotavai tika uzbūvēta sēta ar ieeju no otras puses, lai garāks ceļš ejams.” Savukārt Alūksnes muzeja krājumā esošais un 1937. gadā izstrādātais būvprojekts liecina, ka ēku bija plānots pielāgot bibliotēkas vajadzībām.  Vēl jāpiemin interesants fakts, ka 1990- to gadu fotogrāfijās uz nama fasādes  gluži labi redzams pirmās brīvvalsts laika liecinieks- uzraksts “R. Stilve. Gaļas un desu tirgotava”.

Padomju gados Pils ielā 25 a tika ierīkota degvielas uzpildes stacija, bet kopš 1991. gada ēkā mājo Bībeles muzejs, kuru pilsētas pašvaldībai 1989. gadā ieteica izveidot Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze. 2011. gadā Bībeles muzeja blakus telpās savu darbību sāka Alūksnes Tūrisma informācijas centrs.

Šobrīd ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]