Dārza iela 1

06.04.2020

Dārza iela 1- Ahero māja.
Koka ēka Dārza ielā 1 pirmās brīvvalsts laikā bija zināma kā advokāta Sergeja Ahero māja. Muzeja objektu kartotēkā pieejama informācija, ka 20. gs. 20., 30. gados ēkas 2. stāvā atradās īpašnieka dzīvoklis, bet 1. stāvā- īres dzīvokļi un amatnieku darbnīcas. Tolaik pakalpojumus šeit sniedza rokdarbnieces: izšuvēja E. Dreinieks, adītāja O. Freijs un audēja E. Kļaviņa. Ēkā atradās arī daktera A. Rivlina pieņemšanas telpas, kā arī A. Kalniņa- Jaunkalna labības, sēklu un citu lauksaimniecības ražojumu uzpirkšanas punkts. Periodikā var lasīt, ka blakus dzīvojamai mājai atradās arī saimniecības ēkas- kūts, šķūņi, bija arī dārzs un dīķis. 1944. gada 29. jūnija “Malienas Ziņu” sludinājumā var lasīt, ka “Alūksnē, Dārza 1 izdodams dzīvoklis un kūts govs turēšanai līdz ar dārza zāli barībai”.
Arī padomju gados Ahero mājā darbojās dažādas darbnīcas. Piemēram, pēckara periodā pagrabā atradās motociklu remontdarbnīca, 20. gs. 50., 60. gados- šūšanas un apavu darbnīcas, pulksteņu un radio remontdarbnīcas, bet blakus telpās- minēto darbnīcu kantoris. Šo informāciju papildina laikabiedru atmiņas, kurās norādīts, ka padomju periodā ēkas 1. stāvā atradās kafejnīca, kā arī elektromotoru remontdarbnīca, savukārt 2. stāvā- dzīvokļi.
Ahero māja bija Dārza ielas neatņemama sastāvdaļa līdz pat 2011. gadam, kad atzīta par avārijas stāvoklī esošu un nojaukta.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]