Lielā Ezera iela 4

16.10.2019

Lielā Ezera ielā 4- Annas lauksaimniecības biedrības nams 

1904. gada 26. februārī Annas pagastā 57 vietējie lauksaimnieki dibināja Annas lauksaimniecības biedrību- brīvprātīgu lauksaimnieku apvienību, kuras uzdevums bija veicināt lauksaimniecības attīstību. Pirmajos gados biedrība darbojās Annas pagasta namā, bet tās noliktavas atradās Alūksnē. Pieaugot dalībnieku skaitam, radās doma par sava nama celtniecību Lielā Ezera ielā 4. Būvniecības darbi tika uzsākti 1909. gadā, bet 1912. gada 10. novembrī nams iesvētīts. Gruntsgabals, uz kura cēla māju, daļēji tika dāvāts, daļēji pirkts no barona Arnolda fon Fītinghofa, izmaksājot 23 000 Krievijas zelta rubļu. Alūksnes muzeja objektu kartotēkā norādīts, ka “pie biedrības kopā ar lauksaimniecības centrālbiedrību “Konzums” tika nodibināta arī saimniecības rīku, mašīnu, un sēklu nodaļa, kas pastāvēja līdz 1919. gada 21. februārim. No 1919. gada 29. februāra līdz 1920. gada 28. martam kara un juku dēļ biedrības darbība tika pārtraukta”. 20. gs. 20-jos gados namā darbojās 1917. gadā dibinātā patērētāju kooperācijas biedrība “Ekonomija”, bet pārējās telpas tika izīrētas uzņēmēju vajadzībām. Tā, piemēram, 20. gs. 20-jos un 30-jos gados namā atradās jau minētā biedrība “Ekonomija”, “Malienas Zemturs”, K/S “Zemturs”, G. Grueļa ēdienu, H. Rozīša puķu, V. Kraveca gatavu apģērbu un sīku preču veikali, F. Bišulācis skārnis, “Annas viesnīca”, kā arī Valsts zemes bankas Valmieras nodaļas, apdrošināšanas akciju sabiedrības “Kurzeme” un akciju sabiedrības “Drošība” aģentūras.

1940. gada 4. janvāra “Malienas Ziņās” varam lasīt:“1939. gada 21. decembrī Alūksnes patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs ziņo, ka biedrība šinī mēnesī ieguvusi namu un gruntsgabalu Alūksnē, Lielā ezera iela 4, par Ls 24000, kura pārbūves plāns jau izgatavots no C/S “Turība” būvtehniskās nodaļas. Pēc pārbūves biedrībai būs plašākas un piemērotākas telpas(..).”

Padomju gados (60. to gadu sākumā)  ēkas 2. un 3. stāvā atradās rūpkombināta kantoris, kā arī īres dzīvokļi. Savukārt 1. stāvā- gaļas un dzērienu veikali.

Kopš 1998. gada 29. oktobra ēkai ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Mūsdienās ēkā iekārtots veikals un spēļu zāle.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]