Mēneša priekšmets

Novembra mēneša krājuma priekšmets 07.11.2020 Novembra mēneša krājuma priekšmets

Alūksnes muzeja krājuma novembra mēneša priekšmets – Alsviķu pagasta lauksaimniecības biedrības karogs. (ANM 21223)

1920.- 30. gados par Latvijas lauksaimniecības attīstību un modernizāciju rūpējās Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība. Pēc K. Ulmaņa apvērsuma tā zaudēja pašpārvaldes brīvību un tika pakļauta Lauksaimniecības kameras uzraudzībai, bet 1936. gadā – likvidēta. Centrālbiedrības funkcijas pārņēma Latvijas Lauksaimniecības kamera. 1936. gadā tika izdots likums par lauksaimniecības biedrību dibināšanu katrā pagastā, apvienojot līdz tam pastāvējušas dažādu nozaru biedrības. Tādējādi visos pagastos tika nodibinātas apvienotas lauksaimniecības biedrības ar vairākām sekcijām, piemēram, zemkopības, lopkopības, būvniecības, mājturības. Faktiski katrā pagastā tika izveidota neliela lauksaimniecības kameras filiāle.

Alsviķu pagasta lauksaimniecības biedrības svinīgā atkāšana.

Alsviķu pagasta lauksaimniecības biedrība ar valdes sēdekli Alsviķu pagastā kā bezpeļņas biedrība reģistrēta Rīgas apgabaltiesas reģistra nodaļā 1937. gada 12. janvārī, savukārt tās svinīgā atkāšana notika 1937. gada 3. oktobrī “Strautiņos”, bibliotēkas biedrības telpās. Pasākumu ievadīja mazpulka ražas apskate, kam sekoja lauksaimniecības biedrības svinīgā atklāšana ar dievkalpojumu, kuru noturēja mācītājs G. Kņezs-Kņezinskis. Pēc tam sekoja biedrības priekšsēdētāja Ā. Leimaņa pārskats par biedrības dibināšanas gaitu, Latvijas Lauksaimniecības kameras pārstāvja runa, valdes un revizījas komisijas locekļu un mazpulka dalībnieku svinīgā solījuma nodošana, ilggadīgo laukstrādnieku un mazpulka dalībnieku godalgošana. Lauksaimniecības biedrību atklāšanas svētkos sveica Latvijas Lauksaimniecības kameras pārstāvis, Alsviķu pašvaldības pārstāvis E. Bite, 6. klasīgās pamatskolas pārzinis A. Akmentiņš, aizsargu nodaļas priekšsēdētājs T. Osis, piensaimniecības biedrības pārstāvis J. Ādamsons, lopkopības pārraudzības biedrības pārstāvis V. Mednis, 71. mazpulka vadītājs J. Ruciņš un citi viesi. Svētkus noslēdza saviesīgais vakars.

Savukārt lauksaimniecības biedrības karoga iesvētīšana notika 1940. gada 13. maijā, Vasaras svētkos. To organizēja Alsviķu aizsargu nodaļa un lauksaimniecības biedrība, Valsts vienības svētku ietvaros. Pasākuma laikā notika Alsviķu lauksaimniecības biedrības karoga iesvētīšana un pasniegšana, Latvijas Lauksaimniecības kameras pārstāvja priekšlasījums, teātra izrāde 3 cēlienos “Divas laimes”, kā arī saviesīgais vakars.

Vairāk
Oktobra mēneša krājuma priekšmets 13.10.2020 Oktobra mēneša krājuma priekšmets

Alūksnes muzeja krājuma oktobra mēneša priekšmets –hernhūtiešu brāļu draudzes saiešanas nama plāksne, izgatavota 1882. gadā un piestiprināta pie brāļu draudzes nama Ziemera pagasta “Ādiņās”. (ANM 5248)

Vidzemes hernhūtiešu brāļu draudze bija reliģiska un sabiedriska kustība, kas no 18. gs. 30. gadu 2. puses aptvēra daļu Vidzemes un turpinājās līdz pat 20. gs. 40. gadiem, savus ziedu laikus sasniedzot 19. gs. 20.–30. gados.

Vidzemes guberņā  brāļu draudze ienāca no Vācijas, Oberlauzicas, kur tā sāka darboties 18. gs. 20. gados. Kustības dibinātājs un pirmais vadītājs bija grāfs Nikolauss Ludvigs fon Cincendorfs.

Par vienu no galvenajiem darbības mērķiem brālība savos statūtos izvirzīja misijas darbu – došanos uz tām vietām, kur nebija brīvi pieejama kristietība vai tā kādu apstākļu dēļ tika sludināta nepilnvērtīgi. Par misijas mērķi kļuva arī Lielā Ziemeļu kara rezultātā Krievijas iekarotās un tās sastāvā iekļautās Baltijas guberņas – Vidzeme un Igaunija. Pirmie hernhūtiešu misionāri Latvijā ieradās 1729. gadā. Lai sekmētu brāļu draudzes kustības izplatību, 1738. gadā Valmiermuižā tika nodibināts skolotāju seminārs, kurā hernhūtieši sagatavoja latviešu lauku skolu skolotājus. Līdztekus semināra darbībai Valmierā sāka noturēt arī atsevišķas brāļu draudzes saiešanas. Pakāpeniski draudzes piekritēju skaits sasniedza 3 tūkstošus, aptverot Valmieras, Cēsu, Straupes, Raunas, Mārsnēnu, Smiltenes un Liepas draudzes. Šo laiku brāļu draudzes pārstāvji dēvēja par “pirmajiem ziedu laikiem”, un to var uzskatīt arī par Vidzemes zemnieku garīgo atmodu. Svarīgākie Vidzemes brāļu draudzes panākumi saistāmi ar Vidzemes zemnieku kristianizāciju, būtisku zemnieku izglītības līmeņa kāpumu, kas sekmēja nacionālās inteliģences dzimšanu. Brāļu draudzes ideoloģija būtiski neatšķīrās no citām kristīgām baznīcām, tajā īpaši tika izcelta dievbijība, labdarība, vienkāršība, strādīgums, vispusīga izglītotība, mērenība, godīgums un paklausība. Īpaša uzmanība tika veltīta audzināšanai un ģimenei. Vidzemes brāļu draudze sekmēja arī izmaiņas lauku ainavā. Laikā no 18. gs. 30. gadu beigām līdz 19. gs. beigām tika uzcelti apmēram 120 līdz 150 hernhūtiešu saiešanas nami, kuros notika saiešanas – hernhūtiešu dievkalpojumi, kā arī sanāksmes un apmācības. 

Vairāk
Septembra mēneša krājuma priekšmets 11.09.2020 Septembra mēneša krājuma priekšmets

Alūksnes muzeja septembra mēneša krājuma priekšmets- 6. klases skolnieces Laimrotas Ādamsones pierakstu burtnīca matemātikā. ANM- 14177/3.

Ir sācies jaunais mācību gads un durvis pēc vairāku mēnešu attālinātā mācību procesa  atkal vērušas Latvijas skolas, lai skolēniem nodrošinātu mācības klātienē. Mūsdienu mācību process, lai arī citādāks un jaunu pieredzi nesošs, tomēr saglabājis arī klasiskās  un “nedigitālās” vērtības, piemēram, burtnīcu un zīmuli, tādēļ septembrī par Alūksnes muzeja krājuma priekšmetu esam izvēlējušies 6. klases skolnieces Laimrotas Ādamsones pierakstus matemātikā, kas pildīti 20. gadsimta 30. gados.

 

Vairāk
Augusta mēneša krājuma priekšmets 08.08.2020 Augusta mēneša krājuma priekšmets

Alūksnes muzeja augusta mēneša krājuma priekšmets- 1930. gada Alūksnes draudzes kapusvētku lapiņa. (ANM 9774/3)

Šomēnes, turpinot spēcīgi iesakņojušos kapusvētku tradīciju, Alūksnes Lielajos kapos kopā pulcējās tuvi un tāli radi. Līdztekus zaudēto tuvinieku piemiņas glabāšanai un kapu kopiņu aprūpēšanai, kapusvētki ir brīdis, kad var atkal saredzēties, aprunāties, dalīties priekos un bēdās.

Vairāk
Jūlija mēneša krājuma priekšmets 06.07.2020 Jūlija mēneša krājuma priekšmets

15. jūlijā apritēs 110 gadi, kopš dzimis izcilais soļotājs Ādolfs Liepaskalns, tādēļ par Alūksnes muzeja jūlija mēneša krājuma priekšmetu izvēlēta bronzas medaļa (ANM 4018), kuru sportists izcīnījis 1937. gada 12. septembrī Latvijas meistarsacīkstēs 25 kilometru soļošanā. Cīņā par Latvijas meistara titulu šajās sacensībās piedalījās četrpadsmit soļotāji. Starts tika dots Latvijas Sporta Biedrības (LSB) laukumā, no kura sportistiem pa Vidzemes šoseju bija jādodas līdz Baložiem un atpakaļ. Pārliecinošu uzvaru sacensībās guva soļotājs R. Krauliņš, tam sekoja P. Zeikats, bet kā trešais finišu sasniedza Ā. Liepaskalns.

Vairāk
Jūnija mēneša krājuma priekšmets 10.06.2020 Jūnija mēneša krājuma priekšmets

2015. gadā, veicot arheoloģiskos izpētes darbus arheologa Ulda Kalēja vadībā, Alūksnes Pilssalā, Livonijas ordeņa pils rietumu korpusa vietā, tika atrasts Īrijas "lielgabalu" jeb lielais vara šiliņš, kara nepieciešamības nauda. Visdrīzāk monēta savulaik piederējusi kādam karavīram, kurš devies karot uz Marienburgu. Pēc arheoloģiskās izpētes darbu beigšanas atradums tika nodots Alūksnes muzeja krājumā. Savukārt 2019. gada nogalē šo izcilo un Latvijas arheoloģiskajā materiālā reti sastopamo monētu restaurēja metāla izstrādājumu restauratore Ieva Baļļa.

 

Vairāk
Maija mēneša krājuma priekšmets 15.05.2020 Maija mēneša krājuma priekšmets

Šomēnes apritētu 95 gadi, kopš sāka izdot laikrakstu “Malienas Ziņas”, tādēļ Alūksnes muzeja mēneša krājuma priekšmeta goda vietā ceļam pirmo laikraksta izdevumu. Tas iespiests 1925. gada 14. maijā Reiņa Pastalnieka spiestuvē Pils ielā 7, Alūksnē.

Vairāk
Aprīļa mēneša krājuma priekšmets 10.04.2020 Aprīļa mēneša krājuma priekšmets

Šomēnes, atzīmējot novadnieka dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Pelēča simto jubileju, par Alūksnes muzeja aprīļa mēneša krājuma priekšmetu izvēlamies “Alūksnes grāmatu”, kurā autors gleznaini apcerējis dzimto pusi.

Vairāk
Marta mēneša krājuma priekšmets 03.03.2020 Marta mēneša krājuma priekšmets

Atzīmējot gleznotāja Leo Kokles 96-to dzimšanas dienu, Alūksnes muzejs par marta mēneša krājuma priekšmetu izvēlējies zīmējumu, kuru mākslinieks gleznojis 1932.- 1933. mācību gadā, kad sācis mācīties Rīgas Skolotāju institūta tā sauktajā mēģinājumu pamatskolā.

Vairāk
Februāra mēneša krājuma priekšmets 11.02.2020 Februāra mēneša krājuma priekšmets

Februārī Alūksnes muzeja krājuma priekšmeta goda vietā ceļam petrolejas lampu, kas lietota pirmās brīvvalsts laikā Zeltiņu pagasta “Voguriņu” mājās. Senais gaismeklis muzeja krājumā pieņemts 1977. gadā.

Vairāk
Janvāra mēneša krājuma priekšmets 02.01.2020 Janvāra mēneša krājuma priekšmets

Šomēnes aprit 100 gadi kopš 1920. gada 2. janvārī Alūksne ieguva pilsētas tiesības, tāpēc Alūksnes muzeja mēneša krājuma priekšmeta goda vietā ceļam aktīvā politiskā darbinieka, vēlākā pilsētas galvas, Kārļa Šteinera atmiņas. Tās vēsta, ka pirmie soļi ceļā uz pilsētas statusa iegūšanu sperti jau 1917. gadā, kad Kārlis Šteiners devās uz Pēterburgu pie iekšlietu ministra Nosova.

 

Vairāk
Decembra mēneša krājuma priekšmets 03.12.2019 Decembra mēneša krājuma priekšmets

Adventes laikā mēs katrs atrodam savu ceļu mierpilno sajūtu piepildīšanai. Daudzu gadsimtu garumā šo ieceri ir palīdzējuši īstenot Dieva vārdi, tādēļ par Alūksnes muzeja decembra mēneša krājuma priekšmetu esam izvēlējušies “Jauno latviešu sprediķu grāmatu”, kas izdota Jelgavā 1823. gadā.

Vairāk
ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk