Maija mēneša krājuma priekšmets

06.05.2022

8. maijā ir svētki dārgākajam cilvēkam pasaulē – mammai, tādēļ par maija mēneša krājuma priekšmetu izvēlamies soļotāja Ādolfa Liepaskalna un viņa mammas Martas Liepaskalns saraksti.

Ādolfs Liepaskalns dzimis 1910. gada 15. jūlijā Trapenes pagasta “Lipšos”/ “Lāriņos” Kārļa un Martas Liepaskalnu ģimenē. Mācījies Karvas Kaktiņu un Jaunlaicenes Kantora skolās, vēlāk apguvis kurpnieka amatu Rīgā. 1920. gados Ā. Liepaskalna ģimene pārcēlusies uz dzimtas īpašumu Karvā, kur uz vienas pūrvietas zemes uzcelta dzīvojamā māja “Avotenes”. Ar 1934. gadu Ā. Liepaskalns sācis piedalīties soļošanas sacensībās, pirmos ievērojamos rezultātus uzrādot Karvas sporta svētkos. Gūtie panākumi motivējuši Ā. Liepaskalnu intensīvi trenēties īsākās un garākās distancēs katru dienu. Pateicoties mērķtiecībai, neatlaidībai un treniņiem, sekojuši daudzi Latvijas un arī pasaules mēroga sasniegumi. 

Par laiku, kad Ādolfs atradās prombūtnē no mājām, liecina sarakste ar māti. Tā spilgti atspoguļo savstarpējo pieķeršanos, cieņu un mīlestību vienam pret otru.

Laikā, kad Ādolfs Rīgā apguva kurpnieka arodu, viņš vēstulē rakstīja: “Mani mīļie dārgie vecāki! Sirsnīgi es jums pateicos par man sūtīto dāvaniņu, jo mana vienīgā pateicība var būt tikai vecāku atzīšana un – saprast savas mīļās māmiņas pūles manā labā. (..) Mīļā māmulīt, priecājos, ka Tu esi tāda veselīgāka, jo veselība jau ir vienīgā manta. Gan jau nu, mani mīļie vecāki, atkal redzēsimies!”

Savukārt ziedu laikos,  kad Ādolfs bija pakāpies slavas kalnā un uzturējās Rīgā, kādā no Martas sūtītajām vēstulītēm teikts: “Esmu priecīga, saņēmu Tavu vēstulīti š. g. 4. septembrī. Skatoties uz Tavu puķi, kurai Tev aizejot bija tikai viens pumpurs, tagad jau izplaukuši desmit ziedi. Tāpat arī par Taviem panākumiem  nākotnē, es ceru būs līdzīgi plaukstošai puķei. Par manu dzīvi Tu dēls nebēdā, tikšu galā pati un manis pēc Tu uz māju nesteidzies un uzkavējies, cik Tev ilgi vajadzība. Esmu vesela.”

Uz ko Ādolfs atbildēja: “Labrīt, Māmulīt! Tiešām varu sacīt, ka manā sporta dzīvē atkal ir uzausis jauns, jauks, skaists un saulains slavas rīt. (..) Bet tas jau liktens un nedomāti, necerēti liela laime. Lūk!- puķei taisnība: daudzajie ziedi uzziedēja lielajam rekordu birumam – kopā 15 rekordi!”

Lai šī puķe plaukst krāšņiem ziediem ne tikai lielajiem soļotāja rekordiem, bet arī mūžīgajai bērna mīlestībai pret māti.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]