Jūlija mēneša krājuma priekšmets

08.07.2022

Par jūlija mēneša krājuma priekšmetiem izvēlētas trīs fotogrāfijas no apvienotajiem novada muzejiem: Alūksnes muzeja, Jaunlaicenes muižas muzeja, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpas Ates muzeja. 2022. g. 1.jūlijā stājās spēkā Alūksnes novada domes lēmums, kas paredz visu trīs novada akreditēto muzeju reorganizāciju un krājumu apvienošanu.

Alūksnes muzejs dibināts 1959. g. 1. aprīlī Alūksnes Jaunajā pilī. Darbu tolaik uzsāka divi darbinieki - muzeja direktore un zāles uzraugs. Muzeja krājuma veidošanai par pamatu kļuva skolotājas O. Lapšes un viņas skolēnu, kā arī Malienas skolas novadpētnieku savāktie materiāli. 1963. g., administratīvo reformu laikā, Alūksnes muzeju pārveidoja par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāli. 1976. g. 24. augustā Alūksnes muzejs atguva patstāvību un nosaukumu - Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejs. Fotogrāfija: Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzeja kolektīvs, 1986. g. (ANM 12210/3).

Viktora Ķirpa Ates muzeja vēsture sākās ar 1985. g. 21. jūliju, kad tika atklāts Kalncempju ciema sabiedriskais novadpētniecības muzejs Ates ūdensdzirnavās, kurās divu stāvu sešās telpās bija izvietota pirmā apskatāmā ekspozīcija. Laika gaitā muzejs paplašinājies un izveidojusies lauku sēta ar 11 ēkām - pirti, smēdi, ratnīcu, klēti, riju, saimes māju un šķūņi. Daļa no šīm ēkām saglabājušās no muižas laikiem – pirts, smēde, daļa ēku pārvietotas no dažādām pagasta vietām un divas ēkas celtas no jauna. Fotogrāfija: Muzeja ekspozīcija Ottes dzirnavu ēkas II stāvā (KPNM 1847).

Jaunlaicenes muižas muzeja dibināts 2008. g. Muzeja veidošana tika aizsākta Atmodas gados, kad Jaunlaicenes pagasta pašvaldība sāka iekārtot Jaunlaicenes vēstures istabu tūrisma informācijas punkta telpās – kungu dzīvojamās mājas piebūvē. 1998. g. vēstures ekspozīciju pārvietoja uz Jaunlaicenes pagasta “Dravniekiem” – muižkunga dzīvojamo māju. 2001. g. un Jaunlaicenes pašvaldība pieņēma lēmumu par struktūrvienības – muzeja, veidošanu. Šajā laikā notika aktīva novadpētniecība un izstāžu veidošana. Viss muzeja krājums bija pieejams apmeklētājiem. 2008. g. vēstures istabas pārdēvēja par Jaunlaicenes muižas muzeju, un 2009. g. muzejs tika pirmo reizi akreditēts. Fotogrāfija: Muižkunga māja, 20. gs. 1920. gadi (JMM 763).

Pēc reorganizācijas Alūksnes novada muzejs turpinās Alūksnes novada kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu un saglabāšanu, Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”  - malēniešu kultūru, Jaunlaicenes muižas kompleksu, Opekalna baznīcu un draudzi, savukārt Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” - 19. - 20. gs. latviešu zemnieka dzīvi un tradīcijas. Krājuma darbs tiks centralizēts, kas dos iespēju apzināt visa novada kultūrvēsturiskā mantojuma apjomu. Pēc reorganizācijas Alūksnes muzeja nosaukums ir Alūksnes novada muzejs, savukārt tā struktūrvienību nosaukumi ir Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule” un Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]