Projekti

ŠOBRĪD ALŪKSNES MUZEJS STRĀDĀ ŠĀDOS PROJEKTOS

ATBALSTĪTIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI ALŪKSNES MUZEJĀ

Grāmatas "ALŪKSNES ĒKU STĀSTI" izdošana Grāmatas "ALŪKSNES ĒKU STĀSTI" izdošana Vairāk Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” Vairāk Foto prezentācija "Alūksnes ēku foto albums" Foto prezentācija "Alūksnes ēku foto albums" Vairāk Muzejpedagoģiska programma "Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos "Pieci likteņstāsti"" Muzejpedagoģiska programma "Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos "Pieci likteņstāsti"" Vairāk "D. Knospes 20. gs. sākumā būvētās koka klarnetes ar futrāli restaurācija" "D. Knospes 20. gs. sākumā būvētās koka klarnetes ar futrāli restaurācija" Vairāk "Leo Kokles gleznas "Terēze" restaurācija" "Leo Kokles gleznas "Terēze" restaurācija" Vairāk Alūksnes muzeja pamatkrājumā esošu ērģeļu inventarizācijas un restaurācijas metodikas izstrāde Alūksnes muzeja pamatkrājumā esošu ērģeļu inventarizācijas un restaurācijas metodikas izstrāde Vairāk Fortepiano istabas sienu polihromijas atsegumu paplašināšana un konservācija Fortepiano istabas sienu polihromijas atsegumu paplašināšana un konservācija Vairāk Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte Vairāk "No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras" "No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras" Vairāk Raga taures apkaluma izpēte un konservācija Raga taures apkaluma izpēte un konservācija Vairāk Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva kāpņu telpas griestu gleznojumu atsegšana un konservācija Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva kāpņu telpas griestu gleznojumu atsegšana un konservācija Vairāk Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu gleznojumu atsegšana un konservācija Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu gleznojumu atsegšana un konservācija Vairāk Eksponēšanas apstākļu nodrošināšana Alūksnes muzeja vēstures un arheoloģijas ekspozīcijas mainīgās sadaļas telpā Eksponēšanas apstākļu nodrošināšana Alūksnes muzeja vēstures un arheoloģijas ekspozīcijas mainīgās sadaļas telpā Vairāk Asaru senkapos iegūto arheoloģisko izrakumu senlietu konservācija, saglabāšana un popularizēšana Asaru senkapos iegūto arheoloģisko izrakumu senlietu konservācija, saglabāšana un popularizēšana Vairāk Alūksnes muzeja arheoloģiskā krājuma priekšmetu konservācija un saglabāšana Alūksnes muzeja arheoloģiskā krājuma priekšmetu konservācija un saglabāšana Vairāk Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas gleznojumu konservācija Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas gleznojumu konservācija Vairāk Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbi un restaurācijas projekta izstrāde Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbi un restaurācijas projekta izstrāde Vairāk Alūksnes Jaunās pils tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana Alūksnes Jaunās pils tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana Vairāk Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības, kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzeja mākslas priekšmetu kolekcijai Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības, kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzeja mākslas priekšmetu kolekcijai Vairāk Gleznotājam Leo Koklem- 90 Gleznotājam Leo Koklem- 90 Vairāk Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 2671 Mauzoleja Alūksnes muižas parkā restaurācija Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 2671 Mauzoleja Alūksnes muižas parkā restaurācija Vairāk Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana Vairāk Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā Vairāk LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied” LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied” Vairāk Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde Vairāk Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija Vairāk Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā Vairāk Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija Vairāk Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija Vairāk Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana Vairāk Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana Vairāk Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas Vairāk Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles Vairāk Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC” Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC” Vairāk Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana) Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana) Vairāk Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta Vairāk
ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]