Dzīvnieku valsts

Zīdītāji.
Alūksnes muižas parkā pavisam konstatētas 22 zīdītāju sugas. Pati lielākā no tām ir stirna (Capreolus capreolus), bet mazākie – meža cirslis (Sorex araneus) un meža klaidoņpele (Apodemus uralensis). Visretāk satopamie zīdītāji ir lielais ūdenscirslis (Neomys fodiens) un pundursikspārnis (Pipistrellus pipistrellus). Pārējie sikspārņi – brūnais garausainis (Plecotus auritus) un Eiropas platausis (Barbastella barbastellus) ir reti parka viesi, kas vēlās vakara un nakts stundās parkā barojas. Aizvien retāk parkā var sastapt arī rudo vāveri (Sciurus vulgaris). Ezera krastā aizvien biežāk parādās Kanādas bebrs (Castor canadensis), kura postījumi ir visai bīstami parka kokaugiem.
Putni.
Visplašāk no mugurkaulniekiem parkā sastopami putni, pavisam 92 sugas. Daudzi no tiem ir Alūksnes ezera un tā piekrastes putni dūkuri, gārņi, zosveidīgie, tārtiņveidīgie. Bieži ligzdotāji ir meža pīle (Anas platyrhynchos), lielā zīlīte (Parus major), žubīte (Fringilla coelebs), pelēkā vārna (Corvus conix). Reti ligzdotāji – ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) un pelēkā dzilna (Picus canus). Jau vairākus gadus Alūksnes ezerā ligzdo arī paugurknābja gulbis (Cygnus olor). Vairākas putnu sugas parkā neligzdo, bet meklē šeit barību vai vienkārši caurceļo. Retākās no viņām – mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis), tumšā pīle (Melanitta fusca), melnkakla gārgale (Gavia arctica), melnspārnu kaija (Larus marinus), melnais zīriņš (Chlidonias niger), īsastes klijkaija (Stercorarius parasiticus).
Abinieki.
No rāpuļiem Alūksnes muižas parkā pašlaik konstatēta tikai pļavas ķirzaka (Lacerta vivipara). Toties abinieki pārstāvēti ar 6 sugām: mazais tritons (Triturus vulgaris), parastā varde (Rana temporaria), ezera varde (Rana ridibunda), dīķa varde (Rana lessonae), zaļā varde (Rana esculenta) un parastais krupis (Bufo bufo).
Kukaiņi.
Parkā konstatēti arī dažādi zirnekļi, ērces, makstenes, viendienītes, skudras, sienāži, siseņi, cikādes, laputis, dienas un nakts tauriņi (nātru raibenis, acainais raibenis, bērzu raibenis, lielā ošu ordeņpūcīte, ceriņu sfings, tīteņu sfings, acainais sfings, jāņogulāju sprīžmetis, dažādas pūcīšu sugas u.c.), vaboles (skrejvaboles, lapgrauži, mizgrauži, koksngrauži, gremzdgrauži u.c.), plēvspārņi (zāģlapsenes, lapsenes, bites, irši, jātnieciņi), divspārņi (mušas, dunduri, dzēlējodi u.c.), dažādu sugu spāres, gliemji (gliemenes – ezera bezzobe; gliemeži – lielais dīķgliemezis, ausveida dīķgliemezis, lielā ūdensspolīte, mazā ūdensspolīte, raibais vīngliemezis).
ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk