“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Nr.p.k.:
1.
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2023
Projekta nosaukums:
“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2
Konkursa izsludinātājs:
Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts
Piešķirtais finansējums:
80 000 EUR
Realizācijas laiks:
16.04.-15.11.2023.

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Projekta partneri:
Alūksnes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Preiļu novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža)
Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma  nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Lai paplašinātu jau izveidoto uz sajūtām balstītu pilotaktivitāšu izmantošanu piecos svarīgākajos tūrisma maršruta Versts of Feelings objektos (Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss),  paredzēta sasniegto rezultātu pastiprināšana, aprīkojot jau attīstītos objektus un paplašinot pieejamo piedāvājumu:

Alūksnē paredzēts izvietot lielos informatīvos stendus Alūksnes muižas parka ieejās, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumu pasākumu piedāvājuma dažādošanai, Forte Piano telpu interjers papildināt ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi Alūksnes foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus un atjaunot informatīvos materiālus;
Gulbenes novadā plānots izvietot āra digitālos informatīvos stendus pie Litenes muižas un Stāmerienas muižas, iegādāties aprīkojumu Litenes muižai un apmeklētāju skaitītāju, organizēt semināru un svētku pasākumu Litenes muižā;
Preiļos tiks iegādāts aprīkojums svētku organizēšanai, papildināta vēsturisko tērpu kolekcija, organizēti publiski pasākumi objektu atpazīstamības veicināšanai, papildināti informatīvie materiāli;
Rēzeknes novada Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību;
Krāslavā iedzīvotājus priecēs izgaismots Krāslavas pils komplekss, norisināsies svētku pasākums, tiks izveidots maršruta skatu karšu komplekts.
Projekta kopējais budžets – 344 871,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR

Alūksnes novada pašvaldības budžets – 80 000 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 72 000 EUR

Projekta īstenošanas ilgums 16.04.-15.11.2023.

Projekta vadošais partneris – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, [email protected], 64381484

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Aluksne Municipality and do not necessarily reflect the views of the European Union.


ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk