“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2019
Projekta nosaukums:
“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.
Konkursa izsludinātājs:
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros
Piešķirtais finansējums:
720 000,- EUR
Realizācijas laiks:
2021. gada maijs

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Latvia – Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.

The Programme website is www.latruscbc.eu

“630 Versts Full of Feelings”/ “Versts of Feelings”

2019. gada 15. maijā tika uzsākta pārrobežu projekta īstenošana, kas ļauj Alūksnē radīt jaunus tūrisma piedāvājumus – trošu nobraucienu un oriģinālās apdares atjaunošanu Alūksnes Jaunās pils telpās.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Krievijas, pabeidza projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.

Projekta mērķis – radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai, Sanktpēterburgā – piedāvājot izbaudīt 630 verstis pilnas sajūtu. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma objektu piedāvājuma papildinājumi un demonstrēts mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos.

Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība (Vadošais partneris, LV), Pavlovskas muzejs (RU), Izborskas muzej-rezervāts (RU), Latvijas Piļu un Muižu asociācija (LPMA) (LV).

Projekta īstenošanas termiņš - 24 mēneši (15.05.2019.-14.05.2021.)

Projekta kopējais budžets (bez partneru neattiecināmajām izmaksām) ir 800 000 EUR, t.sk. projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 720 000 EUR apmērā.

Pavlovskas muzeja budžets ir 337 683.50 EUR, Izborskas muzeja-rezervāta budžets ir 62 317.50 EUR, LPMA budžets veido 120 000 EUR, Alūksnes novada pašvaldības budžets – 279 999  EUR.

Lai realizētu abus ieplānotos infrastruktūras objektus, Alūksnes novada pašvaldība pieņēma lēmumu ieguldīt  lielāku pašu līdzfinansējumu, tādejādi kopējais pašvaldības budžets ir 484 000.00 EUR, no tā Latvijas-Krievijas programmas finansējums veido 251 999.10 EUR, pašvaldības finansējums 232 000.90 EUR.

Kas tika paveikts projekta laikā?

Tika uzlabots esošais tūrisma piedāvājums deviņos maršruta objektos – radīti jauni, papildinoši pakalpojumi, pēc iespējas izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, sajūtu paspilgtināšanai. Piemēram, Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano istabā ir ar skaņu saistīts pārsteigums, Izborskas muzejs aicina izjust Izborskas dabu, Pavlovskas parkā var izbaudīt vēsturi un mūsdienas, Litenes muižā aicina sajust dzīvi, Lūznavas muižā vērot sikspārņus naktī.

Ir izveidota maršruta mobilā lietotne ar GPS gidu un katrai vietai pielāgotu vizuālo tēlu, kas informē par sajūtu piedāvājumiem 9 maršruta vietās, interaktīvā karte, kopīgs buklets, apkopojot tūrisma informāciju par sajūtu piedāvājumiem abpus robežai. Tāpat ir nodrošināti jaunā maršruta publicitātes pasākumi – kopīgs video, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, sajūtu festivāli (Lūznavā, Izborskā, Alūksnē un Pavlovskā). Organizētas meistarklases par sajūtu izmantošanas iespējām esošajā tūrisma piedāvājumā un rīkotas pārrobežu konferences, kurās pieaicinot jomas ekspertus, tiek vērtēts tūrisma objektu piedāvājums un apmeklētāju pieprasījuma tendences.

Alūksnē radīts jauns tūrisma piedāvājums – trošu nobrauciens no Tempļakalna pussalas uz Pilssalu. Projekta ietvaros atsegti Alūksnes Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu un griestu gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, restaurēts 19.gs flīģelis, radīts pārsteigums apmeklētājiem un uzstādīts digitāls āra stends tūrisma informācijas ieguvei 24/7.

Pavlovskas pils parkā īstenota neliela daļa no apjomīga projekta, restaurējot pārceltuvi pār Rožu paviljona dīķi uz Mīlestības salu (sauktu arī par grāfienes Livenas salu), iegādāts aprīkojums velomaršruta izveidei parkā, restaurēts 1799.gada ceļotāja atlass un par to izveidota digitalizēta ekspozīcija.

Izborskas muzej-rezervātā izvietotas videonovērošanas kameras un atjaunota muzeja mājaslapa videostraumēšanas funkcijas nodrošināšanai, izveidota ekspozīcija sadarbībā ar Pavlovsku par ceļotāja atlasu.

Latvijas Piļu un Muižu asociācija nodrošina interaktīvas tūrisma kartes izveidi, piedalās tūrisma izstādēs, veic izveidotā maršruta mārketinga pasākumus un kopīgi ar tās biedriem – Litenes muižu, Varakļānu muižas pili, Krāslavas muižu, Lūznavas muižu, Preiļu muižas pils kompleksu un parku un Arendoles muižu - veic nelielus esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumus katrā no biedru objektiem, akcentējot dažādas izbaudāmās sajūtas tajos.


ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk