Somu brīvpratīgie

1919. gada februārī somu brīvprātīgie šeit
cīnījās par Latvijas neatkarību


In february 1919 the finnish volunteers fought here
fot the independence of Latvia


LV
Šis laukakmens ir no Somijas - Salpa līnijas, kas būvēta 1940.-1944. gadā, lai aizsargātu valsts Austrumu robežu. 1200 km garā Salpa  līnija ir viena no ievērojamākajām neatkarīgās Somijas aizsardzības līnijām, kā arī viena no stiprākajām un labāk saglabātajām šāda veida aizsardzības būvēm pēc II Pasaules kara Eiropā.

Uz Alūksni atvestais akmens simbolizē divu tautu – somu un latviešu – cīņu par savu neatkarību. Somu brīvprātīgo pulks “Ziemeļu zēni” devās palīgā latviešiem sargāt jaunās Latvijas valsts brīvību. 1919. gada 21. februārī "Ziemeļu zēni" piedalījās sīvās cīņās Alūksnes (Marienburgas) apkārtnē. Pēc piecu stundu ilgas kaujas pie Alūksnes dzelzceļa stacijas somi ieņēma Alūksni. Šajā cīņā dzīvību zaudēja 23 somu brīvprātīgie un daudzi tika ievainoti.


EN
This boulder comes from the Finnish Salpa line, built in 1940 – 1944, for the protection of the Finnish Eastern border. The Salpa line is one of most famous independent protective lines of Finland. It stretches 1200 km and is one of the strongest and well-preserved protection lines from the Second World War in Europe.

The stone brought to Aluksne symbolizes two nation – Finnish and Latvian – fighting for freedom. The Finnish voluntary regiment “Northern Boys” helped Latvians protect the freedom of the new Latvia. On the 21st of February 1919, the “Northern Boys” fought fiercely, participating in battles surrounding Alūksne (Marienburg). After a five hours battle at the Aluksne railway station, Finns captured Aluksne. 23 Finnish volunteers lost their lives in this battle and
many were injured.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk