KĀ ALŪKSNE PAR PILSĒTU VEIDOJĀS

Muzejpedagoģiskā programma “Kā Alūksne par pilsētu veidojās” - programmā “Kā Alūksne par pilsētu veidojās” skolēni iepazīstas ar Alūksnes vēsturi no 19. gs. beigām, kad tā vēl bija miests Krievijas impērijas sastāvā, līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim 1920. gada 2. janvārī.

Programmas laikā skolēni izzina 15 izstādes “No miesta līdz pilsētai” informatīvo banneru saturu, kas sadalīti pa tēmām: administratīvā piederība, Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, Biedrības, Skolas, Baznīcas un lūgšanas nami, Saimnieciskā dzīve, Pilsētas attīstība. Pēc muzeja speciālista stāstījuma skolēni individuāli, pāros vai grupās veic uzdevumus iepriekš sagatavotās darba lapās, vērojot izstādes materiālu.

Pēc darba lapu izpildes notiek pārrunas un diskusijas par uzzināto. Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai vēstures, sociālo zinību, politikas mācībās un audzināšanas stundās sociālo, pilsonisko un caurviju kompetenču attīstībai.

Programmas laikā skolēni mācās saskatīt, atklāt un analizēt cēloņsakarības vēstures procesos un izmanto tās sabiedrisko procesu skaidrošanai. Izzina tuvākajā apkaimē laika gaitā notikušās pārmaiņas un secina, ka notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē. Analizē pārmaiņas ietekmējošus faktorus. Mācās sadarboties ar vienaudžiem, izmantot dažādus lietiskos avotus.

Mērķauditorija: 7.-12.klase.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk