Bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss "7. Siguldas kājnieku pulka devums Alūksnei"

2020. gada 20. februārī Alūksnes muzejā norisinājās bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss, veltīts Alūksnes 100- gadei un 7. Siguldas kājnieku pulka atstātajam kultūrvēstures mantojumam.

Viens no ievērojamākajiem pilsētas vides un norišu veidotājiem pirmās brīvvalsts laikā bija tieši 7. Siguldas kājnieku pulks, kas Alūksnē tika dislocēts 1921. gadā.

Lai rosinātu bērnus un jauniešus vērīgi ieskatīties pilsētas un pulka vēsturē, dalībnieki tika aicināti zīmēt pasteļtehnikā vides objektus, kuri, pulka laikā veidoti un šodien atjaunoti, priecē alūksniešus un pilsētas viesus.

Paldies dalībniekiem: Alūksnes novada vidusskolas skolniecēm: Anastasijai Gailei, Agatai Rāgai un Madarai Ločmelei un Strautiņu pamatskolas skolēniem: Aivijai Vadinskai un Reinim Kozilānam, kā arī PII “Pienenīte” grupiņai par aktīvu līdzdalību pasākumā.

Katrs mākslas darbs uzlūkojams kā īpašs un skaists, un dalībnieku veikums bija ļoti līdzvērtīgs. Vispopulārākie objekti, kurus izvēlējās zīmēt bērni un jaunieši, bija Saules tilts, Skatu tornis un piemineklis Neatkarības karā kritušajiem 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem. Jāatzīmē, ka Skatītāju simpātiju ieguva Anastasijas Gailes darbs, jo viņa bija izvēlējusies atspoguļot vairākus objektus vienkopus. Saules tiltu, jo tas ir ievērojams apskates objekts pilsēta, un Garnizona kapus un pieminekli, jo Alūksnes novada vidusskolā, kurā viņa mācās, skolēni apgūst valsts aizsardzības mācību un aktīvi iesaistās patriotiskos pasākumos, Lāčplēša dienas aktivitātēs, jaunsardzē. Skolēnu darbus vērtēja Alūksnes Mākslas skolas direktors Ojārs Vēliņš un pasniedzēja Anita Vēliņa, NBS Kājnieku skolas apmācības nodrošinājuma grupas pārzine Inese Janēviča un Alūksnes muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa.

Paldies par sarūpētajām dāvanām Alūksnes novada pašvaldībai, NBS Kājnieku skolai un Alūksnes muzejam. Katrs no dalībniekiem saņēma dāvanā arī katalogu “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”, lai varētu atkārtot iegūtās zināšanas un ar tām dalīties arī ar skolasbiedriem, draugiem, radiem.

Bērnu un jauniešu darbi februāra mēnesī ir aplūkojami izstādes “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām ” ietvaros.

Novērtēsim mūsu Alūksnes skaistumu, dabas, vēstures un kultūras vērtības, saudzēsim tās, lai paši un viesi ilgāk varētu baudīt šo bagātību!

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk