Helēnas iela 37. Antona Brieža māja

Helēnas iela 37. Antona Brieža māja.
Jau iepriekšējās rubrikās stāstīts, ka saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 1929. gada 14. maija lēmumu Helēnas iela tika pārdēvēta par Valmieras pulka ielu par godu 1. Valmieras kājnieku pulkam, kas 1919. gadā atbrīvoja Alūksni no lieliniekiem. Savukārt padomju periodā tā pārdēvēta par Komjaunatnes ielu.

Ēka Helēnas ielā 37 savulaik zināma kā Antona Brieža dzīvojamā māja. Ēka uz šī gruntsgabala uzrādīta jau 1923. gada pilsētas apbūves plānā. Dzīvojamā māja, kā arī vairākas uz gruntsgabala esošas saimniecības ēkas, redzamas arī 1920. fotogrāfijās, kas uzņemtas no Alūksnes evaņģeliski luteriskās baznīcas torņa. Alūksnes muzeja ekspedīciju materiālos pieejamas 1986. gadā fiksētās A. Eislera atmiņas, kurās norādīts, ka A. Briedis dzīvojis laukos, šis viņam bijis īres nams, bet sētā bijusi galdnieka darbnīca, kur strādājis K. Bukans, kas it kā Briedim radinieks.

To, ka namā rosījušies īrnieki, bet sētas mājā – galdnieki, apstiprina arī periodikā pieejamie sludinājumi. Tie vēsta, ka 1920. gados Helēnas ielā 37 atradusies K. Veinberga mehāniskā darbnīca. “Pērk priežu baļķus dažādos lielumos un sausu priežu dēļu un blankas,” tā var lasīt 1928. gada 2. februāra laikrakstā “Malienas Ziņas”.

A. Eislera atmiņās pieminētais galdnieks Konrāds Bukans pagalma ēkā darbojās no Pirmās Latvijas Republikas laikiem līdz pat 1980. gadiem. Galdniecībā meklēti arī palīgi un mācekļi. 1937. gada 12. augusta “Malienas Ziņās” rakstīts: “Galdnieka palīgs un māceklis var pieteikties Alūksnē, Valmieras pulka ielā 37, pie Bukana.” Vēl kādā 1937. gada 7. oktobra “Malienas Ziņu” numurā var lasīt: “Kungu friziere vajadzīga izbraukšanai uz laukiem labā vietā. Pieteikties Valmieras pulka ielā 37, pie Bukana.”

Jāatzīmē, ka K. Bukana vārds amatnieku biedrības sarakstā ierakstīts 1925. gadā. Savukārt 1938. gada 21.-22. maijā amatnieku dienās Rīgā viņam piešķirts Latvijas amatniecības kameras meistaru diploms. Arī politika K. Bukanam nav bijusi sveša. 1931. gadā Alūksnes pilsētas domnieku vēlēšanu sarakstā viņš iekļauts kā Latvijas sociāldemokrātiskās partijas un darba ļaužu partijas biedrs.
1934. gadā K. Bukanam galdniecībā pievienojās K. Drollers, pildot atbildīgā būvnozares vadītāja amatu. Sludinājumos viņš norādījis, ka turpmākajā periodā galdniecība tiks papildināta ar speciālām būvdarbu mašīnām. Piedāvātā produkcija – mēbeles, logi, durvis, parkets, kā arī visa veida mašīnu daļu modeļi.

Padomju varas laikā īpašums nacionalizēto īpašumu sarakstā veikts ieraksts, ka gruntsgabals Nr. 347, kura adrese ir Helēnas iela 37, un kurš pieder Emmai Bukans, tiek nacionalizēts.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk