Tīklu saliņa

31.07.2023

Tīklu saliņa.
Tīklu saliņa ir viena no četrām Alūksnes ezera salām. Pirmās brīvvalsts laika izdotajā Alūksnes pilsētas kartē rakstīts – Šlosa sala, kas skaidrojams ar to, ka šī sala un tuvumā esošā teritorijā, kurā ietilpa bijušās Alūksnes muižas kūtis, piederēja uzņēmējam Robertam Šlosam. “1921. gadā saliņu pilsētas valde atdeva vietējam bagātniekam Šlosam, kas tur ierīkoja savai ģimenei un viesiem peldētavu, ” tā vēsta 1958. gada 16. decembra “Padomju Alūksne”.

Padomju gados Tīklu saliņa dēvēta arī par VEF salu un bija populāra brīvdabas pasākumu norises vieta. Tā tolaik tika labiekārtota ar VEF filiāles strādnieku atbalstu, padarot to par iecienītu atpūtas vietu ne tikai pašiem darbiniekiem, bet arī citiem pilsētniekiem. Savulaik šeit organizēti koncerti, teātra izrādes, saviesīgie pasākumi, salidojumi, balles un pat kāzas.

Tīklu saliņas apbūvē atradās neliela divstāvīga ēka, kurai piegulošās terases izmantotas kā vasaras kafejnīcas, kā arī estrāde, kuras labajā malā atradās aktiertelpas. Iepretim estrādei taisnās rindās bija izvietotas skatītāju sēdvietas.
Līdz ar VEF filiāles slēgšanu, Tīklu saliņā esošo būvju tehniskais stāvoklis strauji pasliktinājās, šo teritorija no vandāļu ļaunprātīgām rīcībām nepasargāja arī nožogojums.

Jautājums par Tīklu saliņas sakopšanu aktualizējās 2000-šajos gados. Lai arī turpmākajos gados organizētas talkas un sakopšanas darbi, kuru laikā izcirsti krūmi, demontēta vecā estrāde, soli un laipa, savu iepriekšējo gadu spozmi Tīklu saliņa nav atguvusi.
2012. un 2013. gadā pašvaldības administrācijas darbinieki un pilsētas iedzīvotāji Lielās talkas laikā demontēja veco, sagruvušo estrādi un soliņus, attīrīja salu no saaugušajiem krūmiem. Savukārt 2015. gadā ABJC rīkotā jauniešu apmaiņas projekta “PEANUT” ietvaros notika ekspedīcija “PĀRBŪVĒ AL”, kuras laikā jaunieši apsekoja Alūksnes pilsētas neapdzīvotās ēkas un teritorijas. Jauniešu vidū vislielākā interese bija par pašvaldības īpašumā esošo Tīklu saliņas attīstīšanu, tāpēc jaunieši vēlējās tikties ar pašvaldības vadību, lai noskaidrotu pašvaldības redzējumu saliņas attīstībā un piedāvātu arī savas idejas. Gadu vēlāk periodikas slejās var lasīt, ka “pašvaldība demontējusi laipas no Alūksnes ezera krasta uz Tīklu saliņu,(..) kas laika gaitā bija kļuvušas nedrošas un varēja radīt bīstamību tiem, kas gribētu pār tām nokļūt uz saliņu. Laipas ir demontētas un teritorija sakārtota”.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk