Alūksnes robežzīme

25.04.2023

Alūksnes robežzīme.

Uzdevumu par robežzīmju uzstādīšanu padomju gados izvirzīja izpildkomitejas priekšsēdētājs Kārlis Ūbelis. 1960. gadu beigās tika izveidotas pirmās Alūksnes pilsētas robežzīmes skices. 

Tolaik  gan zīme netika uzstādīta, tuvojoties Alūksnes 700 gadu svinībām, jautājums aktualizēts atkārtoti. Plānotais robežzīmes uzstādīšanas laiks bija 1982. gads, tomēr darbi ieilga:  Par to vēsta vietējās periodikas slejas: “1982. gada janvārī 15 Alūksnes uzņēmumi un organizācijas noslēdza līgumus ar pilsētas izpildkomiteju par darbiem, kas sabiedriskā kārtā veicami, lai godam sagaidītu Alūksnes 700. gadadienu. (..) iebraucot no Rīgas puses, velti meklēt sen apsolīto Alūksnes zīmi un pilsētas shēmu, kā arī te paredzēto automašīnu stāvvietu. To pilsētai parādā starpkolhozu celtniecības organizācija un 15. ceļu remonta un būvniecības pārvalde. (..) abos līgumos ierakstīts 1982. gads.” 

Arī K. Ūbelis bija pārliecināts, ka robežzīme būs 1983. gada 20. decembra laikrakstā  “Padomju Jaunatne” komentējot korespondentam: “Es esmu optimists. Būs vēl viens parks. Un šai vietā atradīsies pilsētas robežzīme.”

Lai arī darbi ieilga, par godu Alūksnes 700 gadu svinībām zīme  tomēr uzstādīta. 

Robežzīmes projektu izstrādāja “Agroprojekts” Alūksnes projektēšanas nodaļa (Imants Rozenbergs). Uzstādīšanas darbus veica SCO brigāde (Jānis Lejs) un ceļu remonta un būvniecības pārvalde. 

Sagaidot  Alūksnes pilsētas 75 gadu jubileju, robežzīme atjaunota. Periodika par šo notikumu vēsta: “Alūksne svin 75 gadu jubileju šodien Alūksnē ir svētki. Tieši pirms 75 gadiem Alūksne tika atzīta par pilsētu. Svētku gaidās tā jau laikus tika saposta, izcirsti krūmi, lai no Alūksnes pils varētu saredzēt jauno Saules tiltu, kuru arī atklās šodien. Atjaunota ir arī Alūksnes robežzīme jeb vizītkarte.” 

2000. gados robežzīmi  atkārtoti atjaunoja būvniecības firma SIA “Pamati”.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk