Sarkanais krusts

21.01.2022

Alūksnes nodaļa dibināta 1919. gada 9. novembrī ar mērķi sniegt palīdzību karavīriem Latvijas Neatkarības kara laikā. Šai nolūkā tika vākti ziedojumi un sūtīti uz fronti, sniegta palīdzība karavīru ģimenes locekļiem, kā arī pārējiem trūcīgajiem iedzīvotājiem. Pēc Latvijas Neatkarības kara beigām un miera līguma noslēgšanas nodaļas galvenais mērķi bija ārstēšanas pabalstu izsniegšana trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Jauna rosība sākās 1927. gadā, kad jaunā gada priekšvakarā tika atvērts Veselības kopšanas punkts. No tā laika nodaļas galvenais mērķis bija līdzekļu sagādāšana Veselības kopšanas punkta uzturēšanai un tā darbības paplašināšanai. Tolaik veselības kopšanas punkti tika dibināti ar domu, ka iedzīvotājos jāsekmē atbildība un rūpes par veselību jau kopš bērna dzimšanas. Veselības kopšanas punktos tika sniegtas konsultācijas veselības stiprināšanas un higiēnas jautājumos, sniegti padomi, kā izsargāties no slimībām. Izglītojošā nolūkā punktos tika rīkoti priekšlasījumi, kino izrādes, dibināti sakari ar Jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņiem skolās. Pirmās Latvijas Republikas laikā Alūksnes Veselības kopšanas punktā iegādāts kalnu saules aparāts, ierīkots zobārstniecības kabinets, kā arī acu ārsta kabinets. Jau 1928. gadā punkta apmeklētāju skaits bija 1263, tad 1938. gadā tas bija pieaudzis līdz 4119.

1939. gadā nodaļā bija 44 biedri. Tolaik valdē darbojās: priekšnieks Dr. A. Misiņš, tā biedrs R. Sudars, sekretārs A. Kapitovs, kasieris E. Pastalnieka kundze; valdes locekļi: E. Čēma kundze un A. Cukura kundze. Revīzijas komisijā darbojās: G. Valdens, H. Kņezs-Kņezinskis kundze un E. Meldera kundze. Dāmu komitejas priekšsēdētāja bija E. Pastalnieka kundze. 1938. gadā tika noturētas 8 valdes sēdes un pilna biedru sapulce. Pirmās Latvijas Republikas laikā veselības uzlabošanas pakalpojumi tika sniegti Pils ielā 46, Tirgotāju ielā 3, arī Raiņa bulvārī 1.

1939. gada 1. janvāra Latvijas Sarkanā Krusta apskata žurnālā par Alūksnes punkta darbību teikts: “Darbība, tāpat kā līdz šim, bija veltīta nodaļas tālākai izveidošanai, līdzekļu vākšanai un veselības aizsardzībai. Līdzekļu iegūšanai pagājušā gadā sarīkota ziedojumu vākšana ar bundžiņām, kas deva 231,85 Ls. Bez tam sarīkotas teātra izrādes: “Zemnieku Drāmas” viesizrāde un vietējā dramatiskā pulciņa uzvedums. Veselības punkta uzturēšanu atbalsta Alūksnes pilsētas pašvaldība ar 960,00 Ls gadā. Gada sākumā sarīkota Ziemassvētku eglīte veselības punkta apmeklētājiem. Bez tam sarīkota kino izrāde, uzvedot veselības kopšanas filmas. Veselības punkta apmeklējumu kopskaits izgājušā gadā - 4119. Ar kalnu sauli apsauļotas 148 personas 756 reizes. Zobi ārstēti 230 personām 722 vizītēs. Māsas mājas apmeklējumu kopskaits — 1429. Vairākas reizes izbrauca no Rīgas ārsts-speciālists acu slimībās, kas no liela svara plašai apkārtnei, it sevišķi skolēniem, jo pastāvīga acu ārsta tuvumā nav.”

Šobrīd biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja, tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Alūksnes komitejā ir 7 nodaļas, 149 biedri un 32 brīvprātīgie. Darbības jomas:
•Pirmās palīdzības apmācības un nodrošināšana publiskos pasākumos;
•Zemo cenu veikals;
•Ķīmiskās tīrītavas savākšanas punkts;
•Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;
•Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

(Latvijas Sarkanā Krusta apraksta žurnāls, Nr. 34. 1939. gada 1. janvāris. Malienas Ziņas, Nr.747, 1939. gada 2. novembris. Latvijas Sarkanā Krusta Žurnāls, Nr.35, 1940. gada 1. janvāris. www.redcross.lv)

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]