Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos "PIECI LIKTEŅSTĀSTI"

Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” - programma veicina skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā.

Nodarbības laikā skolēni tiks iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Deportēto bērnu likteņstāstus izspēlēs muzeja darbinieki un brīvprātīgie, nodarbības norisē iesaistot skolēnus. Stingrā sarkanarmieša uzraudzībā dalībniekiem jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jāatrod šifrēts teksts, jāizlasa tas spoguļrakstā, jāanalizē foto materiāls un jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Deportāciju laika traģiskumu paspilgtina neērtie darbošanās apstākļi, materiālu nepieejamība, pretrunīgas, bezierunu prasības, par kuru neievērošanu tiek piemērots sods.

Programmas laikā skolēni mācās saskatīt, atklāt un analizēt cēloņsakarības vēstures procesos un izmantot tās sabiedrisko procesu skaidrošanai. Izzina deportāciju laikā notikušās pārmaiņas un secina, kā tās saistītas ar politisko situāciju Latvijā un pasaulē. Analizē pārmaiņas ietekmējošus faktorus. Mācās sadarboties ar vienaudžiem, izmantot dažādus lietiskos avotus.

Programmas laikā skolēni mācās atpazīt un piedāvāt risinājumus situācijās, kurās tiek apdraudēta cilvēku fiziskā un emocionālā drošība, diskutēt par dzīvības vērtības morālajiem un ētiskajiem aspektiem. Tiek apgūtas prasmes demonstrēt uzvedību, kas pauž cieņu un personisko atbildību par savu un citu cilvēku drošību un labklājību neviennozīmīgās situācijās.

Progammas norises ilgums ir 60 min. Tās norise iespējama arī izbraukumos uz skolām.

Mērķauditorija: 5. - 12. klašu skolēni.

Optimālais dalībnieku skaits: 10 - 30 skolēni.

Muzejpedagoģiskā programma “Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” tapusi ar VKKF atbalstu.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk