MUZEJA DETEKTĪVS

Muzejpedagoģiskā programma “Muzeja detektīvs” - nodarbības mērķis ir iesaistīt muzeja apmeklētājus aktīvā ekspozīciju un izstāžu izpētē, rosinot izpratni par Alūksnes novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Nodarbībā dalībnieki iejūtas detektīva lomā un risina dažāda veida uzdevumus, attīstot klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas, informācijas meklēšanās un orientēšanās telpā prasmes. Sadarbojoties ar klases biedriem un muzeja speciālistu, skolēni mācās paust savu viedokli un pamatot to ar faktiem no ekspozīcijām un izstādēm.

Nodarbības sākumā dalībnieki pārrunā – kādā ēkā atrodas Alūksnes novada muzejs, kas ir muzejs, kādi ir muzeja darbības virzieni, kas jāievēro, apmeklējot muzeju, tā ekspozīcijas un izstādes. Pēc pārrunām katram dalībniekam tiek izsniegta “Muzeja detektīva” burtnīca (darba lapas), kurā ir dažāda veida uzdevumi, kuri jāveic, iejūtoties muzeja detektīva lomā, patstāvīgi iepazīstot muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs eksponētos krājuma priekšmetus un informāciju par tiem. Meklējot atbildes uz dotajiem jautājumiem, programmas dalībnieki mācās orientēties muzeja telpās, nolasīt izstāžu un ekspozīciju anotācijas, atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, attapīgiem un apgūst uzvedības noteikumus muzejā.Noslēgumā notiek kopīga iegūto zināšanu pārbaude, pārrunājot veiktos uzdevumus.

Muzejpedagoģiskajā programmā “Muzeja detektīvs” uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, iepriekš saskaņojot ar grupas vadītāju - pedagogu. 

Norises ilgums: 1h - 1h 30 min.

 

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk