MUZEJA DETEKTĪVS

Iejūtoties detektīva lomā, programmā dalībnieki veic uzdevumus "Detektīva burtnīcā", patstāvīgi iepazīst muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs eksponētos krājuma priekšmetus un informāciju par tiem. Netiešā veidā programmas dalībnieki mācās orientēties muzeja telpās, nolasīt izstāžu un ekspozīciju anotācijas, atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, attapīgiem un apgūst uzvedības noteikumus muzejā.

Muzejpedagoģiskajā programmā uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, iepriekš saskaņojot ar grupas vadītāju - pedagogu. 

Mērķauditorija: pirmsskolas un skolas vecuma bērni.

Norises ilgums: 1h - 1h 30 min.

Dalības maksa: pirmsskolas vecuma bērniem 1,00 EUR, skolēniem 3,00 EUR.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]