Publiskā Alūksnes Muižas parka ekskursija.

21.09.2023

PUBLISKĀ ALŪKSNES MUIŽAS PARKA EKSKURSIJA! 

23.septembrī plkst. 11:00 Alūksnes novada muzejs aicina uz publisko ekskursiju “Koku sugu daudzveidība Muižas parkā”. Kopā ar muzeja speciālistu dosimies izzinošā ekskursijā, iepazīstot parka dendroloģisko daudzveidību. Ekskursijas sākums Alūksnes novada muzejā.

19.gs. sākumā Alūksnes Muižas parkā tika izveidota visplašākā koku un stādījumu kolekcija Vidzemē, un drīz pēc tam tas kļuva par vienu no sugām bagātākajiem dendroloģiskajiem parkiem Baltijā.
Savulaik parkā stādīts bagātīgs svešzemju koku un krūmu klāsts, kas bargo ziemu un vēstures notikumu iespaidā ir mainījies. No barona Burharda fon Fītinghofa laikiem saglabājušās ir tikai Veimuta priede (Pinus strobus), Sibīrijas baltegles (Abies sibirica) un trauslā vītola (Salix fragilis) šķirne `Bullata`, kā arī vairākas krūmu sugas – baltā spireja (Spiraea alba), Ungārijas ceriņš (Syringa josikaea) un pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia).

Pēdējos gados Alūksnes Muižas parkā tiek atjaunota koku un krūmu bagātība. Pašlaik parkā sastopamas vairāk nekā 230 koku un krūmu dažādības – sugas, šķirnes, varietātes. Kopumā parkā reģistrētas 33 vietējās koku un krūmu sugas. No 18 koku sugām visbiežāk sastopama parastā egle (Picea abies), parastā goba (Ulmus glabra), parastā kļava (Acer platanoides), parastā liepa (Tilia cordata), melnalksnis (Alnus glutinosa) un baltalksnis (Alnus incana). Retāk sastopami krūkļi (Rhamnus frangula) un blīgznas (Salix caprea). 15 krūmu sugas izkaisītas pa visu parka teritoriju. Ļoti daudz ir parasto lazdu (Corylus avellana), parasto ievu (Padus avium), parasto irbeņu (Viburnum opulus). Retāk sastopamas Alpu jāņogas (Ribes alpinum), parastās bārbeles (Berberis vulgaris) un kārpainie segliņi (Euonymus verrucosus).

Alūksnes Muižas parks var lepoties arī ar valsts un vietējās nozīmes dižkokiem. No ieviestajiem kokiem dižkoka vecumu sasniegusi Veimuta priede (Pinus strobus). No vietējām sugām ir parastie ozoli (Quercus robur), melnalkšņi (Alnus glutinosa) , parastās egles (Picea abies) un parastais osis (Fraxinus excelsior).

Sestdien, 23. septembrī, ekskursijas laikā lielāka uzmanība tiks pievērsta barona Burharda fon Fītinghofa laikā stādītai Veimuta priedei. Viens no ekskursijas dalībniekiem iegūs dāvanā kokkopja, arborista Zigmāra Mazuļa izaudzētu Alūksnes Muižas parka Veimuta dižpriedes stādiņu. Sadarbojoties vairākām Alūksnes novada pašvaldības iestādēm, nākamajā pavasarī plānojam Muižas parku papildināt ar Veimuta dižpriedes stādiņiem. Paldies pašvaldības aģentūras “Spodra” darbu vadītājai, dārzniecei Ingrīdai Ribozolai par atbalstu stāstījuma par Muižas parka kokiem sagatavošanā.

Dalības maksa par ekskursiju pieaugušajiem 6,00 EUR, skolēniem, senioriem 4,00 EUR.

Uz tikšanos rudenīgā pastaigā pa Muižas parku! 

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk