Eiropas Kultūras mantojuma dienas Alūksnē

05.09.2023

Eiropas Kultūras mantojuma dienās Alūksnē aicina iepazīt trīs nozīmīgus objektus! 

Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 8. un 9. septembrī, Alūksnē būs iespēja aplūkot vēl vienu kultūras mantojuma - priekšmetu - gleznu "Sv. Lācars", kas ir pirmais mākslas darbs, ko Pieminekļu valde ir ierakstījusi valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

Glezna "Sv. Lācars" ir valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr. 2924, un tā aplūkojama Ernsta Glika Bībeles muzejā.

Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas eksperte Dace Čoldere sagatavojusi informāciju par gleznu “Sv. Lācars”, kas iekļauta Eiropas Kultūras mantojuma dienu bukletā: “Tas ir gandrīz kvadrātiska formāta gleznojums uz trim dēļiem, ko kopā satur šķērskoks aizmugurē. Gleznojuma laukums sadalīts trīs horizontālās joslās. Augšējā un apakšējā joslā uz melna fona teksts vācu un latviešu valodā, vidējā daļā sižetiska aina: kādas ēkas durvju priekšā sēž vienkāršās drēbēs tērpies vīrs, ko apsēduši suņi. Tas ir slimais un vātīm klātais Nabaga Lācars, kurš pēc nāves nonāk paradīzē, un viņu apskauž bagātais, pie kura durvīm nabags ubagoja. Gleznojums vienkāršs, pat primitīvs".

Tomēr ne jau sižetā vai gleznotāja profesionālismā slēpjas iemesls, kāpēc glezna iekļuvusi aizsargājamo vērtību sarakstā. Vērtējot daudzās Alūksnes baznīcas gleznas, eksperti šo vienīgo atzina par ievērības cienīgu. Iemesls šim lēmumam – rakstītais teksts latviešu valodā (tātad – uz latviešu publiku orientēts darbs): “Apschehlojies israuj tohs Nabbagus no Launa, Ka tava Zeeta Sirds netaps preeksch Sunneem kaunā. Ess Zilveks, Essi Draugs, Rahd tawu Tizzibu, Deevs dohs tew Debbesis to Preeka Pilnību. 1776”.”

Kopumā Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros Alūksnē interesenti tiek aicināti iepazīt četrus nozīmīgus kultūras mantojuma objektus: Alūksnes Jauno pili, Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu, gleznu "Sv. Lācars" un Kanovas vāzi, kas atrodas valsts aizsardzībā kā valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Programmā plānotas ekskursijas pa pilsētas vēsturisko centru, apmeklējot baronu Fītinghofu atstāto mantojumu - Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un Alūksnes Jauno pili, bet Ernsta Glika Bībeles muzejā interesenti varēs aplūkot gleznu "Sv. Lācars". Dienas gaitā muzejā notiks lekcijas par Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, mākslas stiliem interjerā un Kanovas vāzes māksliniecisko vērtību, kā arī tiks atklāta izstāde “Neogotikas pērle”.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk