Skolēnu pētnieciski radošo darbu konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”

06.02.2023

Organizē tradicionālo skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursu “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.

Lai veicinātu skolēnu interesi par Latvijas iedzīvotāju likteņiem dažādos vēstures posmos, rosinātu patriotisma jūtas un nostiprinātu pētnieciskās un radošās prasmes vēstures notikumu atspoguļošanā, Alūksnes novada muzejs, Izglītības pārvalde, vēstures skolotāju metodiskā apvienība un politiski represēto klubs “Sarma” organizē tradicionālo skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursu “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.

Šis konkurss tiek rīkots ar mērķi attīstīt skolēnos dziļāku izpratni un ieinteresētību par Latvijas vēsturi, stiprināt paaudžu vienotību, saglabāt vēsturiskās atmiņas un novērtēt neatkarīgas valsts vērtības. Svarīgi, lai atmiņas par Padomju okupācijas laika notikumiem tiktu saglabātas un skolēniem veidotos izpratne un zināšanas par Otrā pasaules kara un vēlāka laika posma notikumiem.

Par pētnieciski radošā darba pamatu autors vai autoru kolektīvs var izvēlēties no Padomju okupācijas laikā īstenotajām represijām cietuša cilvēka stāstu. Tie ir dzīvesstāsti par cilvēkiem – Latvijas patriotiem, virsniekiem, karavīriem, aizsargiem, policistiem, skolotājiem, leģionāriem, kureliešiem, nacionālajiem partizāniem, zemniekiem u.c., kuri tika nošauti, apcietināti, izsūtīti vai kādā citā formā izcietuši pret sevi vērstas represijas. Skolēnu uzdevums ir pētnieciskā darbā apkopot izvēlētā Padomju okupācijas laikā īstenotajās represijās cietušā cilvēka dzīvesstāstu un izveidot par to video, prezentāciju, zīmējumu, kolāžu, argumentēto eseju, dzejoli, dziesmu u.c. darbu, kurā dzīvesstāsts tiek atspoguļots.

Konkursa darbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un radošā darba (video, prezentācija, zīmējums, kolāža, argumentētā eseja, dzejolis, dziesma vai cits). Darba pētnieciskā un radošā daļa jāiesniedz līdz 2023.gada 20.martam Alūksnes novada muzejā. Darba pētnieciskā daļa paliks Alūksnes novada muzejā, par radošās daļas saglabāšanu Alūksnes novada muzeja darbinieki vienosies ar darba autoru, izvērtējot radošā darba formu un pielietojumu.

Konkursa noslēgums un pētniecisko darbu prezentācija notiks 2023.gada 23.martā Alūksnes novada muzejā. Dalībnieku veikumu vērtēs vērtēšanas komisija- pārstāvji no Alūksnes novada muzeja, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Alūksnes novada politiski represēto kluba “Sarma”. 

Darba vērtēšana notiks divās daļās: pētnieciskā darba un radošās daļas novērtēšana. Visi konkursa dalībnieki saņems balvas un diplomus. Katrā vecuma grupā viens skolēns, kurš saņems lielāko punktu skaitu, tiks apbalvots ar specbalvu. 

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Alūksnes novada muzeja mājas lapā www.aluksnespils.lv. 

Dalību konkursā lūdzam pieteikt līdz 2023.gada 20.februārim Alūksnes novada muzejā, e-pasts: [email protected]

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]