Alūksnes novada muzeju reorganizācija!

07.07.2022

2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Alūksnes novada domes lēmums, kas paredzēja visu trīs novada teritorijā esošo akreditēto muzeju reorganizāciju. Alūksnes muzeja nosaukums tika mainīts uz “Alūksnes novada muzeju”, savukārt Jaunlaicenes muižas muzejs un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeji tika pievienoti Alūksnes novada muzejam kā tā struktūrvienības.

Reorganizācijas procesa laikā tika pieņemts lēmums mainīt abu struktūrvienību nosaukums, lai stiprinātu katras struktūrvienības identitāti un pētniecības virzienus. Jaunlaicenes muižas muzeja nosaukums turpmāk būs - Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”, savukārt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nosaukums mainīts uz - Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”.

Darbības virzieni katrai muzeja struktūrvienībai paliks gandrīz nemainīgi.

Alūksnes novada muzejam (muzejs Alūksnes Jaunajā pilī) būs visa Alūksnes novada kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā mantojuma pētīšana un saglabāšana, muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana, Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana, Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana.

Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule” darbības virzieni ir malēniešu valodas un kultūras pētniecība un popularizēšana, Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša piedāvājuma veidošana.

Savukārt Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” darbības virzieni ir parādīt 19.-20. gs. latviešu zemnieka dzīvi, darbu, sadzīvi, tradīcijas, politiskos notikumus, saimniecisko darbību, kultūru, izglītību un reliģisko dzīvi Alūksnes novada un visas Vidzemes kontekstā.

Krājuma darbs tiks centralizēts, kas dos iespēju apzināt visa novada kultūrvēsturiskā mantojuma apjomu, apvienojot kolekcijas.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk