Valsts kultūrkapitāla fonds atbalsta restaurācijas darbu turpināšanos Alūksnes Jaunajā pilī

15.03.2021

Kopš 2020. gada sākuma Alūksnes Jaunajā pilī pārrobežu sadarbības programmas Nr. LV-RU-008 “630 Versts full of feelings”/ Versts of feelings ietvaros notiek pils divu pirmā stāva telpu- t.s. Fortepiano istabas un Ērģeļu istabas, griestu un sienu oriģinālās apdares atsegšana un konservācija. Darbus veic Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmumus „ROKAJS”. Atbildīgā restauratore- vecmeistare Zinaida Grīnfelde (VKPAI apliecības Nr.279).

Jau 2014. gadā, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbu laikā, tika konstatēts, ka Fortepiano istabas austrumu siena savulaik gandrīz pilnībā bijusi demontēta, saglabājot vien nelielu sienas fragmentu kaktā pie dienvidu sienas un tāpat arī kaktā pie ziemeļu sienas, bet augšējā stāva slodzes uzņemšanai zem pārseguma demontētās sienas vietā iebūvēta apjomīga, uz saglabātajiem oriģinālās sienas fragmentiem balstīta, pasija*. Pārbūves darbi veikti laikā, kad Alūksnes Jaunajā pilī saimniekoja 7. Siguldas kājnieku pulks, un siena demontēta, lai pulka vajadzībām izveidotu plašāku svētku zāli. Vēlākos gados siena uzmūrēta no jauna, taču plānāka, ne sākotnējā biezumā. Durvju aila uz Svētku zāli no jauna būvētajā sienā izveidota citviet, novirzot to no anfilādes* ass.

Vienlaikus ar griestu un sienu oriģinālās apdares atsegšanas darbiem Fortepiano istabā veikta arī atsevišķu sekundāri iebūvēto konstrukciju demontāža- nojauktas savulaik izbūvētās šahtas telpas dienvidaustrumu kaktā, un pie ziemeļu sienas. Tāpat demontēts uz oriģinālās grīdas vēlāk ieklātais parkets.

Demontējot šahtu Fortepiano telpas dienvidaustrumu kaktā, tika atklāti sienas gleznojuma fragmenti. Pēc attīrīšanas no  pārkrāsojumiem kļuvis redzams, ka daļēji saglabājies ir arī austrumu sienas griestu ieloces oriģinālais dekoratīvais krāsojums. Savukārt, demontējot uz oriģinālās grīdas vēlāk uzklāto parketu, bija iespējams precīzi noteikt durvju vēsturisko atrašanās vietu, kā arī savulaik demontētās oriģinālās sienas biezumu.

Informācija, kas iegūta, demontējot sekundāri ieklāto parketu, ļāva atjaunot telpas savulaik pārbūvēto austrumu sienu vēsturiskajā apjomā, uz pils telpu anfilādes ass centrējot arī atjaunoto durvju ailu.

No pārkrāsojumiem attīrītās sienas sniedz pilnīgu priekšstatu par to, kāda kopumā bijusi oriģinālā telpas apdare. Gan telpas dienvidu, gan rietumu siena ir līdzīgi rotāta- oriģinālajā gleznojumā kaktos attēloti iluzori pilastri ar joniskiem kapiteļiem, sienas apakšdaļā tumšs cokols. Ap durvīm gleznoti ar vāzēm vainagoti portiki, virs katra portika vērojamas divu spārnotu grifu figūras. Pēc šahtas demontāžas uz oriģinālā austrumu sienas fragmenta atsegtais gleznojums liecina par to, ka arī telpas austrumu siena savulaik bijusi līdzīgi dekorēta.

Telpas dienvidu un rietumu sienā atsegtie gleznojumi saglabājušies ar salīdzinoši nelieliem zudumiem. Tos paredzēts restaurēt pārrobežu sadarbības programmas Nr. LV-RU-008 “630 Versts full of feelings”/ Versts of feelings ietvaros.

Savukārt, lai panāktu telpas vienotu kompozīciju, Valsts kultūrkapitāla projekta ietvaros tiks veikta Fortepiano istabas austrumu sienas sākotnējā gleznojuma daļēja rekonstrukcija. To iecerēts panākt, kopējot rietumu sienas zīmējumu un ieklājot pamattoņus zīmējuma sadalītajos sienas laukumos. Nav plānota visa oriģinālā gleznojuma pārgleznošana.

Tāpat tiks veikta arī austrumu sienas griestu ielocē atklātā gleznojuma oriģinālo laukumu restaurācija un gleznojuma restaurācija, kas pēc šahtas demontāžas tika atsegts uz austrumu sienas oriģinālā fragmenta telpas dienvidaustrumu kaktā. 

Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2021. gada martā un realizēt 5 mēnešu laikā. Mākslinieciskās apdares restaurāciju un rekonstrukciju veiks monumentālās glezniecības restauratore- vecmeistare Zinaida Grīnfelde. Projekta vadītāja Alūksnes muzeja direktores vietniece Elīna Birzniece.

Projekta “Alūksnes Jaunās pils Fortepiano istabas austrumu sienas dekoratīvās apdares restaurācija un daļēja rekonstrukcija” realizācijai Valsts kultūrkapitāla fonds 2021. gada 1. kultūras projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē Alūksnes muzejam piešķīris 3500 EUR.

*Pasija- griestu balsts uz sienām vai kolonām.

*Anfilāde ir telpu plānojuma princips, kurā uz vienas ass tiek izvietotas telpas, durvju ailes un arkas ar mērķi radīt perspektīvu. Šāds telpu plānojums ir reprezentatīva rakstura un parasti atrodams vēsturiskās celtnēs.

ALŪKSNES MUZEJS
Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: muzejs@aluksne.lv
Dizains un izstrāde
Uzgaidiet... loading