Radošās meistarklases "Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas"

02.10.2020

Alūksnes muzejs guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020”, iesniedzot projektu “Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas”.
Projekta mērķis – Alūksnes viduslaiku pils kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, veicinot zināšanu apgūšanu par pils vēsturi un tās arheoloģisko izpēti un bērnu, jauniešu un citu interesentu iesaistīšanu kaula, koka un māla amatniecības prasmju apgūšanā, meistardarbnīcās iepazīstot un izgatavojot viduslaiku spēles un rotaļlietas. Projekta realizācijas laiks no šī gada jūlija līdz novembrim.
Šī projekta ietvaros 10. oktobrī arheologi Uldis Kalējs un Rūta Vecmuktāne 2 lekcijās iepazīstinās interesentus ar spēlēm un rotaļlietām Latvijas viduslaiku piļu un Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā. 10., 11., 24., 25. oktobrī 20 pamatskolas un vidusskolas vecuma jaunieši un citi interesenti pie kaula, raga un briežraga apstrādes darbnīcas vadītāja Viestura Āboliņa, kokapstrādes darbnīcas vadītāja Andra Rozes, podnieka Eināra Dumpja meistardarbnīcās iepazīs un praktiski pamēģinās dažādu materiālu apstrādi pēc senču metodēm, apgūs divpadsmit spēļu un rotaļlietu spēlēšanas noteikumus un izgatavos savus viduslaiku spēļu un rotaļlietu komplektus, ko demonstrēs Alūksnes muzeja apmeklētājiem projekta noslēguma pasākumā. Meistaru izgatavotie spēļu un rotaļlietu komplekti- replikas atbilstoši arheoloģiskajiem atradumiem- meistardarbnīcu laikā tiks izmantoti spēļu un rotaļlietu demonstrēšanai un apgūšanai 25. oktobrī plkst. 14:00 Alūksnes muzejā, bet no 2021. gada papildinās Alūksnes muzejā jauno arheoloģisko ekspozīciju par Alūksnes viduslaiku pili. Ekspozīcijā plānots iekļaut projekta rezultātā tapušās 12 viduslaiku spēles un rotaļlietas (kopumā 16 komplektus): kaula domino spēles 1 komplekts, dambretes spēles 1 komplekts, kubisko metamkauliņu 1 komplekts, metamkauliņu ar piramidāliem galiem 1 komplekts, falangu kauli pildīti ar svinu 1 komplekts, 2 rūceņi, dambretes koka galdiņš, 2 dzirnavu spēles galdiņi, koka vilciņš, 3 māla svilpaunieki, 24 māla spēļu kauliņi, 50 māla lodītes.
Alūksnes muzeja realizētā projekta “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” norise oktobrī:
10.10.2020. plkst.10:00 Alūksnes muzejā lekcijas:
’’Spēles un rotaļlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā’’- Rūta Vecmuktāne,
’’Alūksnes viduslaiku pils izpētes vēsture. Spēļu priekšmetu atradumi tās arheoloģiskajā materiālā" - Uldis Kalējs.
10.,11.,24.,25. oktobrī meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā meistaru Viestura Āboliņa, Andra Rozes un Eināra Dumpja vadībā. Meistardarbnīcu dalībniekus aicinām pieteikties nodarbībām līdz 8. oktobrim pa mob. 25665538.
25. oktobrī plkst.14:00 Alūksnes viduslaiku pils spēļu un rotaļlietu stunda muzejā.
Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas valsts meži un Alūksnes novada pašvaldība.

Uzgaidiet... loading