Foto prezentācija "Alūksnes ēku foto albums"

31.07.2019

Foto prezentācija “Alūksnes ēku foto albums” ir ceļā pie skatītājiem.

Alūksnes muzeja krājums glabā bagātīgu 20. gs. pirmās puses un padomju gadu fotogrāfiju klāstu par Alūksni, kas tiek papildināts arī mūsdienās. Mūsu pilsētas jubilejas gada vasarā Alūksnes fotogrāfi un foto entuziasti kopā ar muzeja darbiniekiem iemūžinājuši vairāk nekā 135 pilsētas ēku un ielu skatus, kādus tos var vērot vēsturiskajos foto. Fotoakcijā iegūtās fotogrāfijas tiks izmantotas Alūksnes muzeja izdotā grāmatā ''Alūksnes ēku stāsti'', kas būs vērtīga un paliekoša dāvana Alūksnes pilsētas simtgadē un pamudinājums alūksniešiem iepazīt un saglabāt mūsu kultūras un vēstures dārgumus.

Paldies par aktīvu līdzdarbošanos Vilnim Blūmam, Alvitam Grīvniekam, Anitai Grīvniecei, Mārim Faustam, Janai Rāgai, Mārim Šļivkam, Jānim Teteram, Diānai Lozko, Kristiānai Zelčai, Lindai Arājai, Ivaram Vecānam, Druvim Muceniekam. Paldies par atsaucību Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei un Alūksnes tūrisma un informācijas centram.

Foto prezentāciju Pilsētas svētku ietvaros varēs vērot Alūksnes muzeja vasaras izstāžu zālē “Ledus pagrabs”, Alūksnes Kultūras centrā, kā arī, baudot svētku maltītes, kafejnīcās: ''Sala'', "Pajumte", "Cepurīte", "Benevilla" un restorānā/kafejnīcā "Jolanta".

Foto prezentācijas "Alūksnes ēku foto albums" veidošanu atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursa 2020. gadam ietvaros.

Prezentāciju veidoja Alūksnes muzejs sadarbībā ar alūksnieti, foto/video meistaru Vilni Blūmu. 

Uzgaidiet... loading