Alūksnes muzejā no 2020. gada 2. jūnija apskatāma tekstilmākslinieces Ainas Muzes ( 1943 - 2017) piemiņas izstāde “Bezgalīgais pavediens”.

02.06.2020

Alūksnes muzejā no 2020. gada 2. jūnija apskatāma tekstilmākslinieces  Ainas Muzes ( 1943 - 2017)  piemiņas izstāde “Bezgalīgais pavediens”.

Mākslas zinātņu doktore Ilona Audere raksta: “Ainas Muzes, bijušās liepājnieces, piemiņas izstāde „Bezgalīgais pavediens” atklāj mākslinieces radošo devumu Latvijas kultūrā.

Mūsu valsts tekstilmākslas „zelta fonds” nav iedomājams bez viņas radošā veikuma. Māksliniece strādājusi daudzveidīgās aušanas un tekstilmozaīkas tehnikās, viņas radošais sniegums spilgti atklājas lielformāta un arī miniatūrās kompozīcijās, kur rodami gan abstraktu formu risinājumi, gan stilizēti figurāli motīvi, paužot folkloras, vēstures un sakrālās tēmas emocionāli piesātinātās zīmēs un simbolos. Svarīga loma atvēlēta arī dzimtās Liepājas un jūras tematikai. Viņas tekstili ir apliecinājums tam, ka Ainas Muzes daiļradi allaž caurvij rūpes par Latvijas vēsturi un kultūru kā patiesu un saudzējamu vērtību.

Šī izstāde tapusi kopā ar apjomīgu monogrāfiju “Aina Muze. Bezgalīgais pavediens”, mēģinot pavērt logu uz mākslinieces daudzpusīgo, emocionālo pasaules redzējumu. Ainas domāšanu un prasmi daudz ietekmējis viņas skolotājs – izcilais tekstilmākslas meistars Rūdolfs Heimrāts, kurš mācījis gan pietāti pret tradīcijām, gan mudinājis aktīvi meklēt savus novatoriskus ceļus.

Ainas Muzes profesionālā darbība aizsākusies 1960-jos gados ar rūpnieciski ražotu audumu dizaina izstrādi rūpnīcā „Rīgas audums”, vēlāk nozīmīga pieredze gūta tekstildarbu izveidē Rīgas interjeriem. Ar gadiem mākslinieces darbības lauks kļuvis plašāks un plašāks. Jau vairāk nekā divdesmit gadus paralēli gobelēniem meistare darinājusi tekstilmozaīkas. Aina Muze ir šīs tehnikas aizsācēja Latvijā. Viņa bija tā, kas Latvijas Mākslas akadēmijā izveidoja speciālu programmu un kursu šajā jomā, organizēja studentu darbu izstādes un dibināja Latvijas Tekstilmozaīkas asociāciju. Ainas Muzes idejas turpina dzīvot studentos, bet viņas darbi rodami baznīcās, daudzos muzejos un privātkolekcijās visā pasaulē. “

Uzgaidiet... loading