Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes muzeja iesniegtos projektus

28.02.2019

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes muzeja iesniegtos projektus.

  • Muzeju nozares attīstības programmā projekta Muzejpedagoģiska programma “Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci Likteņstāsti”” realizācijai Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris 1830.00 EUR.

Akcentējot 1949. gada 25. marta deportāciju 70 - to gadadienu un Alūksnes muzeja un represēto kluba “Sarma” ieguldījumu tā laika notikumu izpētē un represēto piemiņas glabāšanā, Alūksnes muzejs sadarbībā ar Alūksnes Kultūras centra U.Sedlenieka Tautas teātri ”Slieksnis” ir izveidojis scenāriju teatrāli izglītojošam uzvedumam, kurā tiks atspoguļota deportāciju norise. Šajā iestudējumā teātra dalībnieki izspēlēs 5 dažādas situācijas, akcentējot to, ka deportācijām bija atšķirīgi iemesli un tās skāra dažādus sociālos slāņus, nosakot noteiktas izsūtāmo iedzīvotāju kategorijas. Uzvedumā kopā ar teātra aktieriem ir paredzēta arī skolēnu līdzdarbošanās, iejūtoties kādā no deportācijām pakļauto ģimeņu locekļu lomām. Tas ļaus skolēniem ne tikai izprast vēsturisko situāciju un vērtēt padomju okupāciju, bet arī līdzpārdzīvot un gūt atziņu, ka katra cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība.

Vēsturisko izspēli un pārdzīvojumus papildinās arī sensorais materiāls – laikam atbilstoši tērpi, ierakstīti fona trokšņi, patriotiskās dziesmas, kā arī attēli uz ekrāna, tādējādi uzveduma laikā skolēni varēs vizualizēt pēc iespējas tuvāku vēsturiskās realitātes ainu. Izvērtējot mācību saturu un skolu pieprasījumu, iestudējumu ir plānots veidot vienas mācību stundas garumā un vadīt ārpus muzeja , tādējādi nodrošinot pieejamību lielākai skolēnu auditorijai, izrādot 5. – 12. klašu skolēnu grupās Alūksnes novada skolās vismaz 30 reizes.

Uzveduma vajadzībām izgatavotos kostīmus vēlāk plānots eksponēt muzeja ekspozīcijā “Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba”, kā arī izmanot turpmāku uzvedumu veidošanai. Savukārt skaņu iekārtas papildinās ekspozīciju ar skaņu efektiem, kas paspilgtinās vēsturisko notikumu un ļaus vairāk izjust represēto cilvēku pārdzīvojumus un sāpes.

  • 2019. gada 1. kultūras projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē projekta D.Knospes 20. gs. sākumā būvētas koka klarnetes ar futrāli restaurācija realizācijai Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris 433.00 EUR.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Latvijas mērogā unikāla Alūksnes muzeja pamatkrājuma priekšmeta – D.Knospes 20. gs. sākumā Rīgā būvētas koka klarnetes ar futrāli (ANM 6091/1-2) restaurāciju.

Klarnetes restaurācijas darbus veiks kvalificēts koka pūšamo instrumentu tehniķis Herberts Niedriņš. Savukārt klarnetes futlāri restaurēs kvalificēta rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore Ārija Ubarste.

Klarneti ap 1900. gadu būvējis latviešu izcelsmes vijoļu un pūšamo instrumentu būvētājs Knospe Dāvids (Dāvis) (1866-1955). Meistars specializējies vijoļu un metāla pūšamo instrumentu būvē. Alūksnes muzeja krājumā esošā koka klarnete ir vienīgā zināmā šī meistara būvētā klarnete, skaņojums- in Es, pikolo (piccolo) klarnete.

Pēc restaurācijas klarneti plānots eksponēt Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonā – Ērģeļu istaba.

Uzgaidiet... loading