Skatīt visus ierakstus

Pils iela 23

08.04.2019

Grosmaņa māja.

Apmēram 1895. gadā Aleksandrs Grosmanis pārcēlās uz Alūksni un atvēra tirgotavu  tagadējā Pils ielā 64. Pēc dažiem gadiem viņš sāka celt  pats savu  tirdzniecības namu, kas bija viens no pirmajiem tirdzniecības namiem Alūksnē. Līdz 1927. gadam šī nama adrese bija Pils iela 7, pēc adrešu maiņas – Pils 23. Interesants ir fakts, ka tas celts uz neliela dīķīša. 20. gs. 20 – to gadu fotogrāfijas liecina, ka Grosmaņu mājas apkārtnē bijusi liela rosība, jo tā atradās blakus baznīcai un tirgus laukumam.

1920- to gadu periodikas sludinājumos varam lasīt, ka  Grosmaņa namā savus pakalpojumus sniedza R. Pastalnieka grāmatu spiestuve, sietuve un  rakstāmlietu tirgotava, V. Freiberga ārstniecības preču un drogu tirgotava, A. Bišulāča gaļas veikals, kā arī I. Birnika manufaktūras veikals, kurā varēja iegādāties dažāda veida audumus no Anglijas, Francijas un Somijas. 1925. gada  14. maija Malienas Ziņas raksta par P. Saara konditorejas un maiznīcas piedāvājumu Grosmaņa mājā: “Ik dienas svaiga maize un konditorejas preču izstrādājumi no augstākā labuma miltiem. Dažāda veida tortes uz pasūtījumiem, šokolādes izstrādājumi un konfektes no labākām fabrikām. Barankas, dažādas zortes.”

1920- to gadu otrajā pusē tirdzniecības nama piedāvājums kļuva vēl daudzveidīgāks: 1926. gadā pilsētas domes sēdē tika dota atļauja Grosmaņa tirgotavā atvērt O. Kazaiņa tējnīcu,  uz laiku - A. Pilandera veikalu, kā arī N. Feivelsona trauku tirgotavu. Gadu vēlāk  tirdzniecības namā darbu sāka O. Bērziņa apavu veikals, B. Belovska un biedrības galantērijas preču veikals, N. Lejasisaka drēbju tirgotava un E. Ķelles rakstāmpiederumu un rotaļlietu veikals.

20. gadsimta  20/30 –jos gados namā darbojās ne tikai veikali, bet arī dažādas “manufaktūras” un darbnīcas, piemēram, A. Bites frizētava, “Singer” šujmašīnu aģentūra, Bērziņa fotodarbnīca, L. Kupčas dāmu cepuru salons, kā arī N. Feivelsona skārdnieka darbnīca.

1940. gada februārī Alūksnes pilsētas valde no Kredītbankas Grosmaņu māju pārņēma savā pārvaldībā un apsaimniekošanā, jo Grosmaņi bija izceļojuši no valsts un savus ieķīlātos īpašumus nodevuši bankai.

1940. gada 5. jūlijā  Grosmaņa māja lielajā ugunsgrēkā nodega, tagadējā dzīvojamā māja Pils ielā 23 uzbūvēta uz kādreizējās mājas pamatiem.

 

Uzgaidiet... loading