LAIKMETU MIELASTS

03.06.2016

Pastāvīgajā vēstures ekspozīcijā “Laikmetu mielasts” pie lielā mielasta galda satiekas seši nozīmīgi Alūksnes, Latvijas un pasaules vēstures laika posmi: Alūksnes senvēsture, Viduslaiki un Jaunie laiki (13. – 18. gs.), Muižas laiki (18.gs. – 1918. g.), Latvijas Republikas laiks (1918. -1940. g.), Okupācijas laiks (1940. – 1991. g.), Atmoda (1986. – 1991. g.) un Latvijas Republikas laiks (1991. g. – mūsdienas).

Pirmā ekspozīcijas daļa - aizvēstures un seno laiku vēstures periods - vēsta par Baltijas somu un latgaļu cilšu atstātajām liecībām Alūksnes teritorijā. Otrā - par viduslaiku un jauno laiku periodu, kad savu varenību un norietu, mainoties vācu, poļu, zviedru un krievu varām, piedzīvoja Livonijas ordeņa pils. Ekspozīcijas trešā daļa stāsta par muižas laiku un baronu fon Fītinghofu dzimtas darbību un atstāto mantojumu, savukārt ceturtā daļa - par Latvijas Republikas dibināšanu, Latvijas Neatkarības kara cīņām, saimnieciskās un kultūras dzīves uzplaukumu, kā arī 7. Siguldas kājnieku pulka ieguldījumu Alūksnē. Piektā ekspozīcijas daļa iepazīstina ar laiku, kad Latvijā valdīja nacistiskā un padomju vara, kad pārdzīvots karš, pārciestas skarbās represijas un krasi politiskie, ekonomiskie un kultūras dzīves pārkārtojumi. Savukārt noslēdzošā - sestā ekspozīcijas daļa - ataino Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu un vēsta par patriotismu, kā arī novadnieku mērķtiecību un sasniegumiem novada un valsts labā.

Ekspozīcijā apskatāmi Alūksnes muzeja krājuma, citu Latvijas muzeju un privātpersonu priekšmeti, kas visspilgtāk, precīzāk un emocionālāk atspoguļo Alūksnes vēsturisko procesu norisi  un nozīmi Latvijas un pasaules vēstures kontekstā.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk