Maija mēneša krājuma priekšmets

06.05.2024
Alūksnes novada muzeja maija mēneša krājuma priekšmets - villaines fragments.
Villaines fragments iegūts arheoloģisko izrakumu laikā Spieķu senkapos 2014. gadā vasarā LU Latvijas vēstures institūta zinātniskās asistentes Ingas Doniņas vadībā. Spieķu senkapi atrodas Alūksnes novada Ziemeru pagastā Alūksnes ezera krastā, „Jaunsētu” māju tuvumā. Senkapi izvietoti uz 50 m platas un 200 m garas un ap 12 m augstas kalna kaupres, kas stiepjas starp Alūksnes un Spieķu ezeriem. Pirmās ziņas par apbedījumiem šajā teritorijā iegūtas no 1962. gada, kad, apstrādājot lauku, tika uzieti cilvēku kauli un senlietas. 1979. gada 12.-13. jūnijā LU Latvijas vēstures institūta pētnieks Māris Atgāzis izdarīja pārbaudes izrakumus Spieķu senkapos.
Villaine ir svarīga latgaļu sieviešu svētku tērpa sastāvdaļa. Tā greznota ar bronzas spirālītēm un gredzentiņiem. Latgaļu villaine ir unikāla ar to, ka bronzas gredzentiņi ieausti pašā villainē. Sevišķi grezni rotātas villaines bija dzelzs laikmeta beigās 12.gs. Villaine sasprausta ar rotadatu, vēlāk ar saktu. Ja bijis vairāk par vienu saktu tad, tās piespraustas pie villaines malas. Villaine netika sasprausta cieši pie kakla, lai neaizklātu kakla rotājumus. Pēc 13.gs. villaiņu rotājumi pakāpeniski samazinājās.
ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk