Skatīt visus krājuma priekšmetus

Februāra mēneša krājuma priekšmets

27.02.2019

Alūksnes muzeja krājumā glabājas Kūmu grāmata, kurā reģistrēti 991 Alūksnes pilsētas bērni un to krustvecāki  laika posmā no 1963. līdz 1989. gada 11. novembrim. Bet vai Jūs atminaties savus bērnības svētkus?

Padomju laikos vara centās ieviest jaunas tradīcijas un svētkus, izmainot cilvēku ikdienas dzīvi. Galvenais padomju svētku un tradīciju uzdevums bija darbaļaužu sabiedriskās apziņas veidošana, uzspiežot noteiktus dzīvesveida standartus. Piemēram, iesvētības nomainīja pilngadības svētki, bet kristību vietā nāca bērnības svētki.

Lai gan dažās pašvaldībās Latvijā bērnības svētki joprojām tiek svinēti, mūsdienās vairumam pieaugušo tie saistās ar padomju laikiem, jo tieši tad sāka veidoties minēto svētku tradīcijas. Tolaik tie bija svētki visiem, kuriem mājās auga mazulis no dzimšanas līdz pat skolas vecumam.  Bērnības svētku galvenais mērķis bija bērna “ievešana” sabiedrībā un krustvecāku oficiāla apstiprināšana. Svinīgajā brīdī bērns, viņa vecāki un krustvecāki tika reģistrēti īpašā Kūmu grāmatā. Tam sekoja šūpošanās šūpolēs, apliecības izsniegšana un fotografēšanās.

Uzgaidiet... loading