Decembra mēneša krājuma priekšmets

03.12.2020

Alūksnes muzeja decembra mēneša krājuma priekšmets - kalēja J. Lācīša 19. un 20. gs. mijā rakstītās darba uzskaites burtnīcas. (ANM 6235)

Latvijā kalēja arods allaž bijis cienījams un augstu novērtēts. Līdz pat 20. gadsimtam neviens pagasts nebija iedomājams bez kalves. Katrā lielajā miestā bija savs kalējs, bet mazie ciemi pa 2-3 kopā uzturēja vienu kalēju, kurš veica visus ar metāla apstrādi nepieciešamos darbus: apkala zirgus, ratus un ragavas, darināja lauksaimniecības, zvejas, medniecības un amatniecības rīkus, atslēgas, iedzīves priekšmetus, kapu krustus. Kalējs kala muižai, zemniekiem un tirgum, par darbu saņemot atlīdzību naudā vai graudā.

Par to, cik pieprasīts šis arods bijis Alūksnes pusē, liecina Alūksnes muzeja krājumā glabātās Jaunlaicenes pagasta kalēja J. Lācīša 19. un 20. gadsimta mijā rakstītās darba un rēķinu uzskaites burtnīcas. Rūpīgi veiktajos pierakstos var lasīt: kam un kad sniegti pakalpojumi, kādi un cik apjomīgi darbi veikti, cik lieli ir bijuši ieņēmumi un izdevumi, atsevišķā sadaļā uzskaitīti arī parādnieki.

No pierakstiem var secināt, ka, piemēram, 1894. gadā zirga vienas kājas apkalšana izmaksāja 5 kapeikas, jauni lemeši - 50 kapeikas; 1899. gadā zirgam divi jauni pakavi maksāja - 40 kapeikas, viens jauns, divi veci - 30 kapeikas; par jaunas droškas izgatavošanu bija jārēķinās ar 30 rubļus lieliem izdevumiem; 1904. gadā federratu jauns ilksis izmaksāja 1 rubli un 20 kapeikas, lielam arklam “ielāps” - 40 kapeikas; 1905. gadā 5 akmens kalti maksāja 5 kapeikas, kamanu labošana - 10 kapeikas.

1905. gada ieņēmumu sadaļā var lasīt, ka oktobra mēnesī kalējs nopelnījis 13 rubļus un 59 kapeikas, savukārt novembra mēnesī - 5 rubļus un 70 kapeikas. Turpat blakus fiksētajā izdevumu tabulā iegrāmatots, ka kalēja tēriņi oktobra mēnesī bijuši 12 rubļi un 49 kapeikas, bet novembra mēnesī iztērēti 7 rubļi un 32 kapeikas.

J. Lācītim 3. oktobrī iegādātie 2 stopi (Vidzemes stops = 1,273 l.) petrolejas, 10 mārciņas ( 1 mārciņa=0,4095 kg) sāls un 1 mārciņa ziepju izmaksāja 39 kapeikas, 14. oktobrī - 2 mārciņas cukura, 2 pāri apavu pie kurpnieka izmaksāja 2 rubļus un 34 kapeikas, 20 oktobrī - 12 mārciņas miltu, 1 mārciņa cukura, ¼ mārciņas tabakas izmaksāja 1 rubli un 15 kapeikas.

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk