Maija mēneša krājuma priekšmets

15.05.2020

Šomēnes apritētu 95 gadi, kopš sāka izdot laikrakstu “Malienas Ziņas”, tādēļ Alūksnes muzeja mēneša krājuma priekšmeta goda vietā ceļam pirmo laikraksta izdevumu. Tas iespiests 1925. gada 14. maijā Reiņa Pastalnieka spiestuvē Pils ielā 7, Alūksnē.

R. Pastalnieks Alūksnes vēstures lappusēs paliks ierakstīts kā pirmās brīvvalsts laika grāmatu un rakstāmlietu tirgotavas un tipogrāfijas īpašnieks. Sākotnēji R. Pastalnieka tipogrāfija atradās Pils ielā 7 (pēc jaunās numerācijas ieviešanas - Pils iela 23), savukārt 1932. gadā veikala un tipogrāfijas iekārtas tika pārceltas uz jaunuzcelto māju Pils ielā 27a.

Pirmā “Malienas Ziņu” izdevuma ievadrakstā vēstīts: “Par savu mērķi jaunais laikraksts ir izvēlējies pilsonības vienošanu un stiprināšanu Malienā, atsedzot ar drošu roku visas tās strutojošās rētas, kuras gadiem ilgi nav ļāvušas Latvijas valstij brīvi izveidoties un nostiprināties. Tā kā Maliena ar centru Alūksnē ir plašs lauksaimniecības apvidus, “Malienas Ziņas” centīsies savās slejās izteikt sevišķi laucinieku, jauno un veco zemes īpašnieku patiesās vajadzības, cenšoties panākt starp veciem un jauniem zemes īpašniekiem visciešāko sadarbību saimnieciskos un politiskos jautājumos.” (Malienas Ziņas, 1925, 14. maijs, Nr. 1)

Pirmās brīvvalsts laika periodā tautā populārās “Malienas Ziņas” sniedza plašu ieskatu novada politiskajā, ekonomiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Katra izdevuma pievienotā vērtība bija arī amatnieku un tirgotāju ievietotie sludinājumi, kas vēstīja par rosīgu dzīvi Alūksnē un tās apkārtnē. Laikrakstu iespieda regulāri no 1925. līdz 1944. gadam (ar pārtraukumiem 1940.- 41. gadā) ceturtdienās, tirgus dienās, kad Alūksnē pulcējās plašs pircēju loks.

Par to, kādēļ būtu jāiegādājas kārtējais izdevums, “Malienas Ziņas” 1930. gados pamatoja: “jo “Malienas Ziņas” ir plašākais laikraksts Alūksnē un apkārtnē, kas atspoguļo vietējo dzīvi priekos, bēdās un sniedz sīku informāciju par apkārtnes ievērojamākiem notikumiem, jo “Malienas Ziņas” sniedz interesantu vietēja rakstura lasāmvielu, jo “Malienas Ziņās” “sludinājas” visi, kam tik vien kas ko pārdot vai pirkt, jeb cita kāda vajadzība, jo “Malienas Ziņās” varbūt par Jums pašiem kaut kas būs iekšā...” (“Malienas Ziņas”, 1930, 27. novembris, Nr. 287.)

Pēckara periodā vietējā laikraksta nosaukums un saturs tika pakļauts padomju ideoloģijai un cenzūrai. 1946. gada 9. jūnijā lasītāji savās pastkastītēs saņēma laikraksta “Padomju Alūksne” pirmo numuru, savukārt 1967. gada 2. aprīlī tos sveicināja Alūksnes rajona laikraksts “Oktobra Karogs”, aicinot un cerot, ka “spēcīgā darba cilvēka roka dienas nogalē ne reizi vien tvers spalvu, uzticot savas domas papīra loksnei. “Oktobra Karoga” lappusēs no tā varēs mācīties simtiem darba darītāju”. (“Oktobra Karogs”, 1967, 2. aprīlis, Nr. 1.)

Atmodas laikā, 1989. gadā, laikraksts atkal atguva savu sākotnējo nosaukumu un uzskatu brīvību, joprojām akcentējot aktualitātes vietējā un valsts dzīvē, kā arī stāstot par nozīmīgiem kultūrvēstures jautājumiem un personībām.

Lai arī kopš 2019. gada janvāra tiek izdots jauns, apvienots laikraksts - “Alūksnes un Malienas Ziņas”, tas viennozīmīgi saglabājis abu laikrakstu: gan “Alūksnes Ziņu”, gan “Malienas Ziņu” vērtīgāko pieredzi un uzskatāms arī par “Malienas Ziņu” tradīciju turpinātāju.

Vietējais laikraksts allaž bijis noderīgs vēstnesis saviem uzticamajiem lasītājiem, neaizstājams palīgs un vērtīgs izziņas avots pētniekiem. Kur gan vēl, ja ne periodikas slejās, var gūt tik labu ieskatu vietējās dzīves lielos un mazos notikumos? Dažās mājās laikraksts izdzīvojis tikai vienas dienas mūžu, savukārt bibliotēkās un muzejos vietējā avīzīte rūpīgi iegūlusi krājuma plauktos, ar gadiem uzkrājot vēsturisko vērtību un pacietīgi gaidot sava novada izzinātāju. Laikrakstam arī turpmāk novēlam būt noderīgam un katrās mājās ļoti gaidītam!

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Fonta izmērs
Kontrasts
Gaišums
Krāsas
Melnbalts
Lasīt vairāk