Septembra mēneša krājuma priekšmets

11.09.2019

Ar atkalredzēšanās prieku, zinātkāri un apņemšanos ir sācies jaunais mācību gads. Laikam ritot, mainījušās mācību metodes, saturs un līdzekļi, bet kā nemainīga vērtība ir palikusi grāmata. Kāda sena “gudrības nesēja” tiek glabāta arī Alūksnes muzeja krājumā. Tā ir 18. gadsimta beigās J. Kr. Trappes spiestuvē Hamburgā iespiestā aritmētikas rokasgrāmata “Tyrocinium mercatonio- arithmetium”, kuras autors ir matemātiķis Valentīno Heins. Laikā no 1694. gada līdz 19. gadsimta sākumam grāmata izdota 24 reizes un guvusi popularitāti ne tikai Hamburgas un tuvākās apkārtnes skolās, bet arī ārvalstīs. Viens šāds eksemplārs atceļojis arī uz Alūksni.

Valentino Heins (1637.- 1704.) studējis teoloģiju Jēnas un Leipcigas universitātēs. 1670. gadā  sācis strādāt par rakstvedi un rēķinvedi Hamburgas Svētā Miķeļa baznīcas skolā, bijis tirdzniecības uzņēmuma grāmatvedis, Hamburgas matemātikas biedrības dibinātājs. Savas karjeras laikā uzrakstījis vairākus nozīmīgus traktātus.

(Otto Beneke: Heins, Valentin. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 650 f.)

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]