Alūksnes Putnu Ferma

Uzņēmums “Alūksnes putnu ferma” var lepoties ar  60 gadu ražošanas vēsturi. Tas ir viens no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem Alūksnes novadā. Arī vēsturiski uzņēmumam ir bijusi būtiska loma darba vietu nodrošināšanai un ražošanas apjomu celšanai.

Bet kāda bijusi uzņēmuma attīstība, izaicinājumi un darbības specializācija dažādos laika posmos?

Notikumi, cilvēki, darbinieku atmiņas veido šo uzņēmuma vēsturi un attīstību. Lai to saglabātu un nodotu tālāk, ir būtiski to apkopot. Pēc uzņēmuma īpašnieka Jurija Adamoviča iniciatīvas uzsākām darbu pie stāstu, darbinieku atmiņu, faktu apkopošanas izstādei “Alūksnes putnu ferma- 60” par ražotnes attīstību.

Izstāde tematiski sadalīta piecos uzņēmuma attīstības posmos: 1961. gadā Alūksnes rajona starpkolhoza putnu fermas dibināšana, no 1966. gada kā valsts uzņēmums “Alūksnes putnu fabrika” un no 1992. gada paju sabiedrība “Alūksnes putni”. Savukārt, no 1997. gada uzņēmumu pārņēma privāts īpašnieks un tika dibināta SIA “Vistako”. Visbeidzot no 2017. gada 23. janvāra uzņēmums mainīja nosaukumu uz SIA “Alūksnes putnu ferma”. Uzņēmuma attīstības posmus papildina dažādi priekšmeti, kas spilgti raksturo konkrēto laika posmu, kā arī apbalvojumi par uzņēmuma sasniegumiem mūsdienās.

Izstādē varēs izzināt nozīmīgo olu ražošanas procesu, no pilnīga roku darba, līdz tehnoloģiski attīstītam, automatizēti pārvaldītam ražošanas procesam.  

Šī izstāde ir tapusi pateicoties bijušajiem darbiniekiem, kuru atmiņu stāsti ļāvuši iejusties tā laika ritējumā, notikumos un pastiprina vēsturiski nozīmīgos faktus uzņēmuma attīstības gaitā. 

Izstāde tapa pateicoties Alūksnes pilsētas bibliotēkai, Alūksnes muzejam un Alūksnes zonālajam valsts arhīvam.