"Mistiskie briesmoņi latviešu tautas folklorā"

Kad dienas kļūst īsākas un tumšākas, vakari garāki, pār laukiem briest un veļas miglas vāli un arī vējš šķiet skaļāks un skaudrāks, iestājas Veļu laiks. Šajā tumšajā laikā sanāk domāt ne tikai par mūsu senčiem, bet arī par mums nesaprotamo un noslēpumaino pasauli- par latviešu tautas pasakās un teikās sastopamiem burvjiem, pūķiem, vilkačiem, vadātājiem, lietuvēniem un raganām.

Alūksnes muzejs novembra mēnesī (līdz 22. novembrim) aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus uz muzejpedagoģiko nodarbību “Mistiskie briesmoņi latviešu tautas folklorā”.

Programma noris Kristiana Brektes personālizstādes “Monster” ietvaros, kad runājam par noslēpumainās pasaules attēlojumu ne tikai folklorā, bet arī mākslā. Izteiksmīgajos darbos Kristians Brekte radījis savu briesmu pasauli. Mākslinieka interpretācijas rezultātā briesmoņi kļuvuši par drīzāk saistošu nekā atbaidošu jēdzienu, kas mērķtiecīgi izaicina skatītāju iedziļināties šajā tēmā.

Programmā veicamie uzdevumi:

  • Pārrunāt Veļu laika raksturojumu;
  • Iepazīties ar latviešu tautas folklorā sastopamiem mistiskiem tēliem- sumpurņiem, lietuvēniem, vilkačiem, pūķiem, velniem un raganām;
  • Aplūkot mistisko briesmoņu attēlojumu Kristiana Brektes personālizstādē “Monster” un iepazīties ar viņa ilustrēto Māra Runguļa spoku un šausmu grāmatu “Trīs nāves Mārtiņdienā”;
  • Iemācīties zīmēt aizsardzības zīmi- Lietuvēna krustu un atpazīt liepu klūgu apavus- vīzes jeb sumpurnenes;
  • Noklausīties latviešu tautas pasaku “Bārenīte un mātes meita pie briesmoņa”;
  • Uzzīmēt savu ilustrāciju dzirdētai pasakai.

Maksa par nodarbību: skolēnam- 1.00 EUR, pirmsskolas vecuma bērnam- bez maksas.

Uzgaidiet... loading