"Arheoloģija"

Muzejpedagoģiskajā programmā bērniem tiek radīts priekšstats un interese par arheologa darbu un arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

Nodarbības laikā skolēni izzina arheologa darba specifiku, arheoloģisko izrakumu nozīmi, vēsturisko notikumu hronoloģiju. Iepazīst senlietas kā svarīgu lietisko avotu vēstures pētniecībā. Apmeklē Alūksnes muzeja patstāvīgo vēstures un arheoloģijas ekspozīciju „Laikmetu mielasts” un apskata dažādas senlietas, kuras iegūtas arheoloģiskajos izrakumos Alūksnes novadā.

Programmā skolēni attīsta klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas, informācijas meklēšanās prasmes, kā arī mācās paust savu viedokli un sadarboties ar klasesbiedriem un muzeja speciālistu. Programmas dalībnieki, praktiski darbojoties, tiek rosināti mērķtiecīgi izzināt, analizēt, izvērtēt un savienot dažāda veida informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. 

Progammas norises ilgums 1h 30min.

Mērķauditorija: 6. - 9. klašu skolēni.

Optimālais dalībnieku skaits: 6 - 25 skolēni.

 

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]