ARHEOLOĢIJA

Muzejpedagoģiskajā programmā "Arheoloģija"bērniem tiek radīts priekšstats un interese par arheologa darbu un arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

Nodarbības laikā skolēni izzina arheologa darba specifiku prezentācijā "Kā strādā arheologs". Apmeklē Alūksnes muzeja pastāvīgo vēstures ekspozīciju „Laikmetu mielasts” un apskata dažādas senlietas, kuras iegūtas arheoloģiskajos izrakumos Alūksnes novadā, iepazīstot senlietas kā svarīgu lietisko avotu vēstures pētniecībā un novērtējot arheoloģisko izrakumu nozīmi vēsturisko notikumu hronoloģijā. Paralēli skolēni veic dažādus uzdevumus iegūto zināšanu nostiprināšanai.

Praktiskajā daļā darbībai sagatavotā laukumā skolēni veic “arheoloģiskos izrakumus”, veicot arheologa galvenos pamatuzdevumus izrakumu laikā un mācoties atpazīt un sakārtot uz laika līnijas atrastos priekšmetus.

Programmā skolēni attīsta klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas, informācijas meklēšanas prasmes, kā arī mācās paust savu viedokli un sadarboties ar klasesbiedriem un muzeja speciālistu. Programmas dalībnieki, praktiski darbojoties, tiek rosināti mērķtiecīgi izzināt, analizēt, izvērtēt un savienot dažāda veida informāciju un situācijas, izprot to kontekstu.Nodarbībā skolēni raksturo Latvijas vēsturisko mantojumu, balstoties uz savu gūto pieredzi un iepazīstot vēstures avotus prezentācijā un muzeja ekspozīcijā.

No sava redzespunkta un gūtās pieredzes stāsta par arheologa profesiju, tās lomu vēstures izpētē.

!!!Nodarbība īstenojama sezonāli no maija līdz oktobrim, labos laika apstākļos.

 

Mērķauditorija: 5.-9. klases skolēni.

Nodarbība paredzēta vienai grupai, maksimālais dalībnieku skaits - 25 skolēni.

 

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]