PA FĪTINGHOFU PĒDĀM

Muzejpedagoģiskajā programmā skolēni tiek iepazīstināti ar baronu Fītinghofu dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē.

Muzeja speciālista pavadībā tiek apskatīta muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Pēc ekspozīcijas apskates bērni tiek sadalīti komandās un dodas pārgājienā pa Alūksni. Katrai komandai tiek izsniegti darba materiāli: karte, objektu apraksti, uzdevumu lapas. Noslēgumā, iegūto zināšanu pārbaudē, tiek noskaidrota uzvarētāju komanda, kura saņem arī balvu un nomināciju “Precīzākais vēstures faktu mednieks”.

Programmas laikā skolēni mācās analizēt Alūksnes kultūrvides vēsturisko veidošanos un īpatnības no 18. līdz 20. gs., nosaka līdzīgo un atšķirīgo. Spriež par Fītinghofu dzimtas lomu un nozīmi Alūksnes kultūrvēstures veidošanā.

Programmas dalībnieki, praktiski darbojoties komandā, mācās izzināt situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās domāšanas pieejas un apgūst orientēšanās prasmes, veicot orientēšanās distanci pēc kartes.

Skolēni tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, iepazīstot lokālo vēsturi, ko pielieto uzdevumu veikšanā.

Progammas norises ilgums 2h 30min.

Mērķauditorija: 5. - 12. klašu skolēni.

 

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]