Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

03.01.2011 keyboard_arrow_down

Skulptūru „Nāra” var apskatīt pie Alūksnes Jaunās pils dīķa

Pirms gadu mijas Alūksnē pie Jaunās pils dīķa savu jauno mājvietu pēc atjaunošanas rada alūksniešiem pazīstamā R. Sviles skulptūra „Nāra”, kas tautā saukta arī par Zuzannu.

Skulptūras atjaunošana notika ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotā Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcijas projekta ietvaros. Skulptūru atjaunoja kalējs Laimonis Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.

Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir arī muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija. Turpmākie darbi būs Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija. Savukārt pēc rekonstrukcijas un restaurācijas pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

03.01.2011 keyboard_arrow_down

Paveikta daļa Jaunās pils rekonstrukcijas projekta darbu

Valsts komisija decembrī pieņēma pirmos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenotā Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcijas projekta ietvaros veiktos darbus.

Projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija (tīrīšana) un skulptūras „Nāra” rekonstrukcija. Celiņu rekonstrukciju pie Jaunās pils un muižas parkā pie Alūksnes ezera, kā arī soliņu izgatavošanu un ierīkošanu veica SIA „Ceļinieks 01”, kalējs Laimonis Bāliņš kā apakšuzņēmējs atjaunoja R. Sviles skulptūru „Nāra”, savukārt SIA „Labas vides producenti” tīrīja dīķi pie Jaunās pils.

Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore Aina Kaukala pastāstīja, ka objektu pieņemšanas akts apstiprināts ar atliktajiem darbiem līdz 1. jūnijam – celiņu nomaļu nostiprināšanu ar melnzemi un apzaļumošanu, ko, protams, ziemas apstākļos nav iespējams paveikt. Dīķa tīrīšana jeb rekonstrukcija paveikta pilnībā, tajā skaitā arī smilšu sanesumu un apauguma norakšana. Sanesuma norakšanu nevarēja veikt rudens šķīdonī, jo bija nepieciešami piemēroti laikapstākļi – sasalums, lai nodrošinātu, ka izmantotā tehnika neiegrimst dubļos. Skulptūra „Nāra” ir rekonstruēta, par to jau rakstījām „Alūksnes Novada Vēstu” oktobra numurā. Pavasarī to plānots novietot pie dīķa.

Projekta ietvaros turpmākie darbi būs Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija. Savukārt pēc rekonstrukcijas un restaurācijas pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi – buklets, pastkartes, filma DVD formātā un mājas lapa internetā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

25.11.2010 keyboard_arrow_down

Dīķa tīrīšana Alūksnē notiek saskaņā ar projektu

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” Alūksnē notiek parka dīķa attīrīšana no dūņām. Lai gan iedzīvotāji izteikuši bažas par procesa ietekmi uz vidi, Madonas reģionālās vides pārvaldes speciālisti atzīst, ka darbi notiek saskaņā ar izvirzītajām prasībām.

Parka dīķa rekonstrukcija notiek atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, kas saskaņots Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei izsniegusi Valsts Vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde. Darbus objektā pēc iepirkuma procedūras veic SIA „Labas vides producenti”.

Saskaņā ar projektu, objektā tiek veikta dīķa gultnes pārtīrīšana, pielietojot zemessūcēju un palielinot dīķa dziļumu par apmēram vienu metru. Darbu veikšanas laikā izstrādāto grunti pa spiediena cauruļvadu transportē uz dūņu nosēdlaukiem muižas parkā. Par dūņu nosēdlaukiem izvēlētas vairākas zemas vietas abpus novadgrāvim.

No dīķa izsūknētās dūņas pa caurulēm tiek aizvadītas līdz caurtekai zem Pils ielas, tālāk tās plūst pa grāvi uz nosēdlaukiem, kur nogulsnējas. Ir izstrādāts un ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekciju saskaņots plāns, kurā norādīti nosēdlauki, uz kuriem drīkst aizvadīt izsūknētās dūņas. Šobrīd dūņas tiek nosēdinātas divos laukos – pa kreisi un pa labi no novadgrāvja. Vēl ir atļauts izmantot trīs nosēdlaukus, taču ceram, ka tas nebūs nepieciešams, jo diviem no tiem ir augsts līmenis, bet viens tuvu ezeram, - skaidro Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais.

Viņš uzsver, ka dūņas ezerā nenonāk, jo caurtekā pie celiņa muižas parkā ir izveidots aizsprosts, kas aiztur dūņas. Līdz ar to tās atsitas pret aizsprostu un aizplūst uz nosēdlaukiem, savukārt ūdens aiztek uz ezeru. Gar celiņa malu izveidots valnis, kas arī aiztur dūņu iespējamo aizplūšanu, kā arī filtrē ūdeni.

Projektā paredzētais izstrādājamās grunts daudzums ir astoņi tūkstoši kubikmetru, bet veicot darbus secināts, ka apjoms nedaudz palielināsies, jo vietumis dīķa dziļums ir lielāks nekā bija paredzēts. Darbu veikšanu ir apgrūtinājuši laika apstākļi, jo dīķī ir nepietiekams ūdens līmenis. Ja apstākļi būs piemēroti un ūdens pietiks, dīķa tīrīšana varētu tikt pabeigta līdz 18. novembrim, - skaidro A. Sausais.

Izstrādājot parka dīķa rekonstrukcijas projektu, savus tehniskos noteikumus, paredzot prasības šo darbu veikšanai, kā arī izvērtējot nosēdlauku vietas, izsniedza Madonas reģionālā vides pārvalde. Pārvaldes kontroles daļas vecākais inspektors Aldis Verners norāda, ka visas izvirzītās prasības tiek izpildītas.

Tā kā izvirzītās prasības tiek pildītas, no Madonas reģionālās vides pārvaldes puses pretenziju nav. Pārvaldes eksperti plānotos darbus izvērtēja, saskaņoja un esmu iepazinies arī ar situāciju uz vietas. Izstrādājot tehniskos noteikumus, tika apsekotas visas iespējamās zemās vietas, kur dūņas varētu novadīt, no dažām arī atteicāmies, jo pret to izmantošanu iebilda Madonas reģionālā vides pārvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, bet pārējās ir izmantojamas. Dūņu apjoms ir diezgan liels un tas varbūt neizskatās estētiski pievilcīgi, taču izskanējušie apgalvojumi, ka dūņās ir smagie metāli, gan neatbilst patiesībai. Dūņas ir organiskas izcelsmes un tajās nav nekā bīstama, - norāda A. Verners.

Viņš skaidro, ka no dīķa izsūknētās dūņas, kas sūknēšanas procesā ir sajauktas ar smilti un ūdeni, jāatbrīvo no ūdens, tādēļ labi, ka šis process tiek veikts rudenī, jo ziemas laikā dūņas izsals, izžūs un samazināsies to apjoms. Nosēdlaukiem izvēlētajās vietās parkā ir līdzīga struktūra – tās sastāv no trūdzemes, tādēļ ir piemērotas arī dūņu uzkrāšanai.

A. Verners norāda, ka pašvaldība vēlāk var risināt jautājumu par dūņu tālāku izmantošanu – tās var izmantot pilsētas zaļumsaimniecībā vai arī atstāt turpat un apzaļumot. Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

02.11.2010 keyboard_arrow_down

Atjauno skulptūru "Nāra"

Alūksnē, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija”, kalējs Laimonis Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs restaurējis alūksniešu iemīļoto R.Sviles parka dīķa skulptūru „Nāra”.

L.Bāliņš atzīst, ka skulptūras restaurēšana bijis diezgan sarežģīts, bet vienlaikus arī patīkams darbs. Skulptūra vairākās vietās bijusi deformēta. Lai varētu piekļūt tām un atjaunot, nācies izgriezt skulptūras fragmentu. - Kad deformētās skulptūras daļas bija atjaunotas, izgriezto fragmentu vajadzēja metināt atpakaļ. Bija vajadzīga liela uzmanība un pacietība, lai abas daļas sametinātu. Skulptūrai vajadzēja noņemt veco vara oksīda pārklājumu un uzklāt jaunu. Ņemot vērā skulptūras izmēru, oksidēšana ir sarežģīts process, kas aizņem pat vairākas dienas. Oksidēt nelielu priekšmetu ir vieglāk - to var iegremdēt oksidēšanas šķīdumā un priekšmets tiek pārklāts vienmērīgi, bet lielu darbu jāapstrādā pakāpeniski un jāseko līdzi, lai nebūtu redzamas oksidēto fragmentu robežas. Skulptūras apakšējo daļu, kas ilgstoši atradusies ūdenī, vajadzēja attīrīt no bieza kaļķa slāņa, - par skulptūras restaurēšanas procesu stāsta L.Bāliņš.

Kalējs atzīst, ka pēc skulptūras restaurēšanas jādomā, kā to pasargāt no putniem, un tam jau ir dažas idejas.

Minētā projekta ietvaros šobrīd tiek veikta Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija, Jaunās pils dīķa tīrīšana, kā arī notiek iepirkums Jaunās pils, Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcijai. Pēc rekonstrukcijas un restaurācijas darbu pabeigšanas varēs sākt plānoto tūrisma materiālu par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi. Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Uzgaidiet... loading